OntwikkelRijk: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Onze doelstelling is om de samenleving mooier te maken door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten en hiermee menselijke waarden meer aandacht te geven.

Dit doen wij door mensen en/of organisaties te faciliteren bij hun ontwikkeling, d.w.z. te 'leren' welke keuze- en ontwikkelmogelijkheden zij hebben en hoe zij zelf regie kunnen nemen en houden op hun (werkende) leven en activiteiten, dit in de breedste zin van het woord. Ook wel LevenLangOntwikkelen genoemd.
Dit doen wij ook door onze netwerk(en) en wetenschappelijke en praktijk kennis en ervaring te helpen samenkomen en de collectieve kennis en ervaring verder te delen, zodat iedereen door de interactie met elkaar kan groeien en ontwikkelen. Dit noemen we CollectiefOntwikkelen.
Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor.

Wij willen graag de uitvoering van diverse maatschappelijk belangrijke zaken in de samenleving vanuit dit principe versoepelen en professionaliseren alsmede duurzame resultaten bereiken voor bestuurders en beleidsmakers, zodat beschikbare gelden terecht komen waar zij voor zijn bedoeld. 

Wij helpen de kaders nieuw vorm te geven samen met alle betrokken partijen vanuit een gezamenlijk ander te creĆ«ren perspectief. Vanuit vertrouwen in ieders eigen kunnen en inbreng. Vanuit deze nieuwe kijk op zaken ontwikkelen we samen naar andere (werk)oplossingen.
Wij geven overzicht en advies in het toepassen van nieuwe inzichten en collectieve werkwijze(n). We helpen echter ook meer verbonden samenwerking en diepgaander communicatie tussen betrokken partijen te realiseren. Dat is de basis en voedingsbodem voor de collectieve werkwijzen en daardoor kunnen wij met elkaar impact, lees duurzaam resultaat, bereiken.
Concreet betekent dit het (doen) organiseren van projecten, conferenties, congressen, seminars, workshops, trainingen, cursussen, activiteiten en/of overige bijeenkomsten alsmede het schrijven van artikelen, boeken en blogs.

Wij ontwikkelen individuen (LevenLangOntwikkelen) en/of het collectief (CollectiefOntwikkelen), liefst in een op elkaar afgestemde beweging, zodat impact kan worden bereikt.

Ons motto is: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #LevenLangOntwikkelen, #CollectiefOntwikkelen en #OntwikkelRijk.
Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter