Boeken en artikelen geschreven met en door partners

Boeken

Nieuwe business modellen:
Jan Jonker - Werken aan de WEconomy (hoofdstuk 14)
Jan Jonker - Nieuwe Business Modellen - Samen werken aan Waardecreatie
Jan Jonker - New Business Models
Jan Jonker - Whitepaper Circulaire Economie

Gemeenten, visie op leren ontwikkelen en leiderschap:
Jan van Ginkel en Frans Verhaaren -
Werken aan de wakkere stad, langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht

Ontwikkeling mensen en in praktijk brengen duurzame organisatievormen
:
Linda van der Wal - Kantoorgeheimen
René Savelberg - Het geheim van groeikracht
Vivian Siebering en Jettie van den Houdt - En nu naar buiten!
Paul de Blot - Ik heb een droom. Van duurzaamheid tot zingeving. De natuur als onze leerschool en
Paul de Blot - Ik heb plezier

Artikelen, publicaties en overige info

Praktische kennisdeling en verbeteren effectiviteit

The Link between Entrepreneurial Attributes and SME ecosystem orchestration hoofdstuk in boek over open innovatie in het MKB (wordt in april 2018 gepubliceerd, World Scientific)

Hoe kan (loopbaan)begeleiding bijdragen aan groei van de samenleving? (2017, voor DuurzaamNieuws)

Starteams geven innovatie, energie en toegevoegde waarde (2014, voor NSvP)

Kwaliteitsverhoging en kostenbesparing dankzij verbeterde publiek-private samenwerking (2012, voor Sociaal Bestek)

Matrix sociale innovatie (2011, voor Kamer van Koophandel, i.v.m. project Ondernemend NL bewust in beweging)

Succesvol verkopen = met hart en ziel helpen bij het kopen (2010, voor Spiegel seminars)

Kracht van netwerkorganisaties (2008, voor BSM Nyenrode)

Sociaal-maatschappelijke en MVO/SDG visie en bewustwording:

Alles is er al, nu de verbinding nog! (2017, door Marjolein Hins, op platform O, iets aangepast artikel uit DuurzaamNieuws)

Alles is er al, nu de verbinding nog (2016, door Marjolein Hins met input van The art of Impact netwerk, voor DuurzaamNieuws)

Visie op 'de Toekomst van Werk' (2015, door 'de Toekomst van Werk' groep)

The art of Impact - gelijkwaardig leiderschap (2015, door Marjolein Hins i.s.m. The art of Impact netwerk)

Verstevigen onderlinge verhoudingen en relaties (2014, door Marjolein Hins)

Succesful sustainability requires pure and transparant connections (2013, vertaling artikel Kluwer door source2source)

Verbinding in praktijk... een beweging naar dialoog! (2013, door IIIde kamer mensen)

SER moderniseren en bewuste connectors inzetten (2013, inzending voor ideeën Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Connectors verbinden de samenleving tot een duurzaam en solidair geheel (2013, IIIde kamer op verzoek Europese Commissie in NL)

Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen (2012, door sociale innovatie groep / source2source)

Modernisering van het poldermodel, van fragmentatie naar eenheid (2012, door sociale innovatie groep / source2source)

Ondernemend NL bewust in beweging (2010)

Boter, kaas en eieren (2008, voor Great Place to Live netwerk van Pentascope)

Waarden uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst (2006, door de Renaissance Groep i.s.m. Marjolein Hins)

Terug naar Nieuws en info
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter