Sociale innovatie...... een must!

Sociale innovatie omvat de beweging van de samenleving naar een nieuw tijdperk waarin wij bewust anders met elkaar en de middelen, die we beschikbaar hebben op aarde, om zullen gaan. Dit zal welzijn en welvaart van de mensheid weer in balans brengen.

Voor het bedrijfsleven betekent dit dat organisaties op andere wijze waarde gaan toevoegen. Dit vraagt om andere houding van individuen in de organisatie, nieuwe vormen van leiderschap en nieuwe business modellen.
De verandering van sociale innovatie begint veelal bottom up in de samenleving en bij bedrijven. Bestuurders en directeuren worden als vanzelf meegenomen in deze beweging, die natuurlijk kan worden versneld door pro-actief in actie te komen. Daarom zie je veel bedrijven tegenwoordig programma's ontwikkelen die gaan over onderwerpen die belangrijk zijn binnen het domein 'sociale innovatie'. Deze onderwerpen zijn o.a.: maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame inzetbaarheid en flexibel werken, nieuw leiderschap, strategische personeelsplanning, balans tussen werk en prive, verplatting van de organisatie, talent- en potentieelontwikkeling, nieuwe businessmodellen, etc.

Een slimme organisatie ontwikkelt van binnenuit en in verbinding met haar omgeving.

De Sociale Innovatie Matrix Q-Search laat u zien uit welke elementen sociale innovatie o.a. bestaat. U zult ongetwijfeld elementen herkennen waar u al mee bezig bent. Belangrijkste stap is om de samenhang tussen de verschillende elementen te zien en ze ook als samenhangend geheel aandacht te geven!

Q-Search adviseert om te werken aan de ontwikkeling van duurzaam bewustzijn bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk dat kerntalenten worden aangetrokken en ontwikkeld. Hierdoor geef je alle mensen in de organisatie diepgang mee waar zij zelf iets aan hebben en die tot nieuwe inzichten leidt. Dit zal een toename geven:
- in de eigen verantwoordelijkheid van individuen
- respect naar elkaar en de omgeving
- verbetering van bedrijfsresultaten: nieuw leiderschap, plezier, minder ziekteverzuim en hogere winst.

Dit werd o.a. door de projectgroep Ondernemend NL bewust in beweging vastgesteld. Ook Herman Wijffels spreekt er heldere woorden over in een filmpje van 4 minuten.

Duurzaam bewustzijn ontwikkelen in het kader van succesvolle (sociale) innovatie

Organisaties gaan optimaal ontwikkelen, als de mensen in hun organisatie zich hierbij betrokken voelen. Zodra zij zich tegelijk bewust zijn dat zaken ook anders bekeken en ingestoken kunnen worden dan zij tot nu toe deden, kan grensverleggende innovatie plaatsvinden. Slimme bedrijven zullen de huidige periode van ongevraagde verandering dan ook gebruiken om duurzaam bewustzijn in hun organisatie te ontwikkelen. Zij zullen als gevolg hier sterker uitkomen.

Hoe ondersteunt Q-Search deze processen?

Q-Search gaat proactief aan de slag zodra zij ontwikkelingen ziet die maatschappelijk aandacht behoeven. Zij werkt nieuwe ideeƫn uit, zodat organisaties hiervoor niet zelf alle wielen hoeven uit te vinden. Sociale innovatie is al vanaf 2000 haar specialiteit. Als bedrijven echt iets willen veranderen dan zet zij haar verbindende kwaliteit en vakmanschap in om te begeleiden naar alle doelen die behaald moeten worden om de juiste balans te krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat organisaties zich nagenoeg kunnen bezighouden met hun kernkwaliteiten. En dat alle kennis, ervaring en talenten zo veel mogelijk in hun eigen bedrijf blijft.

De centrale vraag waar sociale innovatie altijd mee start is:
'hoe draag je als leider sociale innovatie uit in je organisatie vanuit een geheel nieuwetijdse visie?
Verschillende elementen in een logisch proces maken dat dit integrale werk een succes wordt:
- kennis en bewustwording van dynamiek tussen mens(en) en organisatie
- advies, coaching, sparring en begeleiding directie/bestuur in nieuw leiderschap
- proces inzetten waarbij betrokkenen zelf gaan ervaren waar sociale innovatie over gaat
- verbinden van de juiste kerntalenten met doorleefde ervaring binnen en buiten de organisatie
- creativiteit en bewustwording blijvend organiseren en mensen en organisatie organisch laten ontwikkelen.

Hier werken de Q-Search partners van harte aan mee, al sinds 2000!

Voor meer informatie over de netwerkpartners, Marjolein en diverse publicaties, kunt u o.a. kijken op:
- de andere pagina's op deze website (o.a. andere talenten op pagina netwerkbedrijf en Nieuws en info)
- Profiel van Marjolein
- LinkedIn profiel Marjolein Hins 

Marjolein Hins voelde vanaf 1999 dat deze beweging van transformatie vorm zou moeten krijgen en heeft daar nu 13 jaar uitgebreide ervaring mee opgedaan. Alles wat zij onderneemt gaat over sociale innovatie. Van het schrijven van artikelen tot het geven van lezingen als ook het vormen van nieuwe organisatievormen en het begeleiden van organisaties in de huidige transformatie. Met haar Q-Search netwerk kent zij alle experts, die samen vanuit doorleefde ervaring invulling kunnen geven aan de benodigde transformatie. Marjolein Hins is als co-creator ook betrokken bij de sociale innovatie groep, maatschappelijke intervisie groep en de IIIde kamer. Daarnaast is zij betrokken bij diverse netwerkorganisaties en andere (commerciƫle) projecten, die vernieuwing naar de samenleving brengen.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter