Collectief Ontwikkelen met Impact!

De vraag die wij zien en horen, die mensen in de praktijk bezig houdt, beleid en praktijk, is hoe we tot een nieuwe, ontwikkelrijke cultuur en balans komen in organisaties en/of de samenleving.
Uit ervaring weten we dat als je de inhoud, die er al is, op een nieuwe en high impact wijze verbindt met elkaar er nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Daardoor komt er ruimte voor alle betrokkenen en diversiteit waardoor je anders kunt organiseren, communiceren en samenwerken, vanuit een gemeenschappelijk belang. Dit geeft andere, duurzamer resultaten, die minder energie kosten om te bereiken.

Het proces om die cultuuromslag te kunnen maken én resultaten te bereiken noemen wij 'Collectief Ontwikkelen met Impact!'

Een cultuuromslag begint idealiter met het vormgeven van een ander proces om te komen tot een nieuw verhaal met andere inhoud en omgang met elkaar. Hierbij worden strategisch, tactisch, operationele zaken en mensen met elkaar verbonden, zodat het onderlinge vertrouwen (dat we het goede voorhebben met elkaar) en de relaties verbeteren. We werken vanuit concrete vraagstukken, zodat we tijdens projecten met alle betrokkenen werken aan het bereiken van een andere mindset, houding en gedrag en e.e.a. direct beklijft.

In april 2018 zijn wij i.s.m. experts en wetenschappers gestart met een 'Collectief Ontwikkelen met Impact' project voor de benodigde cultuuromslag in de arbeidsmarkt en onderwijs. Vanaf de zomer zijn wij die visie en aanpak aan het uitdragen, zodat hij samen met politiek, overheid en overige stakeholders verder vorm kan krijgen.

De nu benodigde (cultuur)omslag betreft overigens de mondiale bevolking en gaat verder dan onderwijs en werk in Nederland waar wij, in april 2018 gestart, allereerst vanuit gaan. Het is fijn om te starten in de omgevingen waar het snelste kan worden geconstateerd dat ontwikkeling nodig is en van daaruit een vliegwiel aan te zetten binnen een bekend en te overzien verantwoordelijkheidsgebied. Als we de werkwijze en toegevoegde waarde zien zouden we vanuit diezelfde visie en aanpak de SDG’s (Sustainable Development Goals) op kunnen pakken, die een prachtig kader bieden om de wereldwijde cultuuromslag (waar de landelijke cultuuromslag binnenvalt) te kunnen maken.

De vier elementen die minimaal in een cultuuromslag aandacht dienen te krijgen zijn:
- Verbinding en communicatie
- Veiligheid en vertrouwen om nieuwe dingen te ontdekken en creëren
- Van opleiden naar ontwikkelen
- Van woorden naar daden, van denken naar doen

Heeft u interesse om hierin een rol te spelen of wilt u ons juist bij uw project betrekken, laat het ons weten en/of lees meer over onze visie en aanpak voor de veranderingen in de arbeidsmarkt en het onderwijs op de pagina Projecten (social) Impact en/of lees meteen ons document Collectief Ontwikkelen met Impact!.

#CollectiefOntwikkelen
#OntwikkelRijk van EducatieCultuur* naar #OntwikkelCultuur

*Educatie (Latijn: educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden). Educatie nieuwe stijl = Ontwikkelen: Het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor zichzelf of voor anderen.

De afbeelding is van het project unifying field van (levens)kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas: http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/

Terug naar Transformational Expertise of bijv. direct naar OntwikkelRijk, onze werkwijze The art of Impact en/of maatschappelijke projecten waar we aan (mee)werkten Projecten (social) Impact.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter