Leven Lang Ontwikkelen en skills

We bedachten diverse Ontwikkelvouchers, de beleidsterm Leven Lang Ontwikkelen en waren betrokken bij de creatie van het landelijke Ontwikkeladvies. Dit startte met het project Ontwikkelvoucher in 2016. In 2021 zijn we een stap verder gegaan, om iedereen die mee wil en kan doen te betrekken. Talenten, skills en ontwikkelvaardig(heid) zijn hiervoor belangrijke beleidstermen. Wij werken aan praktische ideeën en oplossingen tijdens het leren, ontwikkelen en werk waarbij we mensen centraal zetten.

Resultaten van OntwikkelRijk op gebied van LLO, bereikt i.s.m. ons grote publiek en private netwerk vanaf 2016:
- Document: Ontwikkelvoucher
- Een voorbeeld van een branche, die het Ontwikkelvoucher implementeerde is de Banden- en Wielenbranche. Op de website van SER Leven Lang Ontwikkelen als volgt weergegeven: Ontwikkelvoucher.
- De ontwikkelcheque van BibliotheekWerk werd geïnspireerd door het Ontwikkelvoucher gedachtengoed: ontwikkelcheque.
- Wij schreven een stuk met partners uit wetenschap, beleid en praktijk 'Collectief Ontwikkelen met Impact' en brachten dat, samen met partners in wetenschap en beleid, onder de aandacht van ons gezamenlijke brede netwerk op alle lagen van politiek en beleidmakend Nederland. Leven Lang Ontwikkelen als verbindende term inspireerde alle betrokken bij onderwijs en arbeidsmarkt om anders naar leren en ontwikkelen te kijken en zo is LLO niet meer weg te denken in het rijksbeleid.
- De regelingen van het Ministerie van SZW: Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+-ers, Ontwikkeladviezen in NL Leert Door. Ontwikkeladviezen zijn ook verwerkt in de SLIM-regeling en worden verwerkt in het flankerend beleid voor de STAP regeling. In de laatste waren wij de inspirerende factor, de politiek omarmde de regeling in 2019 en hij wordt in 2022 actief (in aanloop er naartoe is het gedachtengoed ook gebruikt in update scholingsregeling tijdens corona Update scholing in NL Leert Door.
- Wij maakten samen met Open universiteit en Noloc een definitie voor Leven Lang Ontwikkelen, die op 14 mei 2019 werd gepubliceerd in ScienceGuide: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”. (zie ook item 84 op Transformatie 21e eeuw).
- Wij initieerden de Stroomversnelling Arbeidsmarkt, een groep mensen uit wetenschap, beleid en praktijk, die samen hun krachten bundelen om na te denken over veranderingen die de arbeidsmarkt en het onderwijs nodig hebben.
- Wij zetten vanaf 2021 in op kansengelijkheid en verbinding bereiken via leren, ontwikkelen en werk, door zaken vooral concreet te maken. We merken namelijk dat alle stimulering vanuit het Rijk en instituties op LLO en de arbeidsmarkt de tweespalt in de samenleving tot nu toe, ondanks alle goede intenties, groter maakt. Tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt komt daar ook uit voort. De dynamiek die gaande is vanuit bestaande denk- en doepatronen moet doorbroken worden en dat doen we met mensen en partijen die dat ook (willen) doen. Vanuit Wat jij doet doet ertoe! visie ontwikkelden we concrete oplossingen, die bestaande organisaties aanvullen en versnellen. Deze zijn we concreet met diverse partijen in de arbeidsmarktregio's en de RMT's aan het delen, zodat we zo snel mogelijk een eerlijke en transparante arbeidsmarkt realiseren met elkaar.
- Wij deden eerste halfjaar 2021 een participatief actieonderzoek met Intelligence Group en De Loopbaan Academie naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bezien vanuit het perspectief van de kandidaat. Dit bevestigde onze observaties vanuit onze vooronderzoeken met Stroomversnelling Arbeidsmarkt en #WJDDE projectgroepen. Het praktische rapport dat wij samenstelden vanuit de integrale input van dik 50 partners in de arbeidsmarkt, kun je lezen op de pagina: De arbeidsmarkt van morgen.

Op social media zijn we o.a. te volgen op #LevenLangOntwikkelen, #OntwikkelRijk en #DeArbeidsmarktVanMorgen.

De afbeelding is van het project unifying field van (levens)kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas: http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter