Leven Lang Ontwikkelen - Ontwikkelvoucher / Ontwikkeladvies

We bedachten de beleidsterm Leven Lang Ontwikkelen en waren betrokken bij de creatie van het Ontwikkeladvies. Dit begon met het project Ontwikkelvoucher, dat in 2016 startte.

Ontwikkelvoucher, mee-ontwikkelen met veranderingen.
Neem jezelf bij de hand!

Belangrijke sleutel, in alle veranderingen die gaande zijn, is persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling vergroot zelfregie en maakt energie los, die ten goede komt van samenleving en economie.

Om iedereen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling, waarbij het gehele Life Management centraal wordt gezet, zijn wij actief om de gedachten rondom het #ontwikkelvoucher te delen met alle belangrijke stakeholders en projecten bij hen te activeren.

Het voucher kan op verschillende manieren worden ingezet, o.a. voor:
1. Inzetbaarheid
2. Vitaliteit
3. Ontwikkeling

Kortom alle ontwikkelingen die welbevinden in privé én werkomgeving bevorderen.

NB in België heeft men de loopbaancheques, ook in Nederland zijn al diverse vormen van vouchers gecreëerd, die als voorbeeld kunnen dienen (bijv. door VACO, Banden- en Wielenbranche, en BibliotheekWerk). Vanaf 2017 heeft het Ministerie van SZW het gedachtengoed verwerkt in de Ontwikkeladviezen voor 45+-ers alsmede de Ontwikkeladviezen die in 2020 worden voortgezet voor het LevenLangOntwikkelen van werkenden en werkzoekenden.

Lees het hele document: Ontwikkelvoucher
Op social media zijn we te volgen op #Ontwikkelvoucher, #Ontwikkeladvies en #LevenLangOntwikkelen.

Resultaten
Een voorbeeld van een branche, die het Ontwikkelvoucher implementeerde is de Banden- en Wielenbranche. Op de website van SER Leven Lang Ontwikkelen als volgt weergegeven: Ontwikkelvoucher.
De ontwikkelcheque van BibliotheekWerk werd geïnspireerd door het Ontwikkelvoucher gedachtengoed: ontwikkelcheque.
De regelingen van het Ministerie van SZW: Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+-ers en Ontwikkeladviezen in NL Leert Door.
Leven Lang Ontwikkelen an sich inspireerde alle betrokken bij onderwijs en arbeidsmarkt om anders naar leren en ontwikkelen te kijken.

De afbeelding is van het project unifying field van (levens)kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas: http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter