OntwikkelRijk - bewuste groei door focus op ontwikkeling

Ruimte maken voor (maatschappelijke) impact door bewuste focus op ontwikkeling en/of jeugd.

St. OntwikkelRijk is een netwerkorganisatie / ecosysteem en grondlegger en drijvende kracht achter Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen. Wij innoveren arbeidsmarkt, onderwijs, samenwerkingen in alle domeinen én maken zaken praktisch (zie referenties onderaan).

"Jullie bevinden je met het gedachtegoed van 'Collectief Ontwikkelen met Impact' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken" Herman Wijffels
Herman en Arnoud Boot (WRR) onderschrijven onze zienswijze en aanpak t.a.v. Collectief Ontwikkelen, die wij bottom-up inbrengen (zie o.a. corona-brief) met als doel deze aanpak zo snel mogelijk te omarmen en inzetten voor een toekomstbestendige, vitale samenleving.

We bereiken groei door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten, menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken.

Wij faciliteren ontwikkeling van individuen (LevenLangOntwikkelen, SDG4) en het collectief (CollectiefOntwikkelen, SDG17) in afstemming met elkaar, zodat daadwerkelijke impact wordt bereikt. Door (bestaande) inhoud en beoogde doelen praktisch te maken. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor en verbinden praktijk, wetenschap en beleid.

Ons motto is: neem regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Hoe wij dit doen, onze behaalde resultaten en huidige activiteiten lees je door op de link te klikken.

Referenties o.a. VACO (Ontwikkelvoucher), Ministerie van SZW (Ontwikkeladvies 45+-ers en LevenLangOntwikkelen LLO), Ministerie van OCW (LLO en Strategische Visie MBO 2030), Ministerie van BZ (Collectief Ontwikkelen en SDG's), Open Universiteit (ecosystemen, LLO en CollectiefOntwikkelen), St. van de Arbeid, SERUWV, Gemeente Rotterdam, SDG Nederland, branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties en partners in ons ecosysteem w.o. WRR, SBBNEVI, SDG Facilitators en StroomversnellingArbeidsmarkt (advies-inzicht (maatschappelijke) ontwikkelingen).

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #OntwikkelRijk, #LevenLangOntwikkelen, #CollectiefOntwikkelen, #WijzerOntwikkelen, #Ontwikkelvoucher, #Ontwikkeladvies, #Ontwikkelvaardig en #Doenvermogen.

Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.
In het DNA van OntwikkelRijk zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search verwerkt: lees meer op Welkom.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter