OntwikkelRijk - bewuste groei door focus op ontwikkeling

OntwikkelRijk is een netwerkorganisatie op het gebied van Leven Lang en Collectief Ontwikkelen. Wij initiëren, ontwikkelen en realiseren innovatieve ontwikkel-, leer- en werkvormen met impact.

We zijn o.a. een drijvende kracht achter de inbedding van Leven Lang Ontwikkelen in het regeringsbeleid én we maken zaken praktisch (zie verderop).

"Jullie bevinden je met het gedachtegoed van 'Collectief Ontwikkelen met Impact' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken" Herman Wijffels
Herman ondersteunt samen met Arnoud Boot (WRR) ons nieuwste project Fonds 2030, dat volgens de Collectief Ontwikkelen werkwijze en aanpak wordt aangevlogen en georganiseerd.

We bereiken groei door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten, menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken.
Resultaat: economische én maatschappelijke, culturele groei door bewuste focus op ontwikkeling.

Wij faciliteren ontwikkeling van individuen (LevenLangOntwikkelen) en/of het collectief (CollectiefOntwikkelen), afstemming met elkaar, zodat daadwerkelijke impact wordt bereikt. Door (bestaande) inhoud en beoogde doelen praktisch te maken. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor en verbinden praktijk, wetenschap en beleid.

Ons motto is: neem regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Hoe wij dit doen, onze behaalde resultaten en huidige activiteiten lees je door op de link te klikken.

Referenties o.a. VACO (Ontwikkelvoucher), Ministerie van SZW (Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en LevenLangOntwikkelen), Ministerie van OCW (LevenLangOntwikkelen en CollectiefOntwikkelen met Impact), Ministerie van BZ (Collectief Ontwikkelen met Impact en SDG's), Open Universiteit (ecosystemen, LevenLangOntwikkelen en CollectiefOntwikkelen), branche- en beroepsorganisaties en diverse partners in het ecosysteem w.o. SDG Facilitators en StroomversnellingArbeidsmarkt.

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #OntwikkelRijk, #LevenLangOntwikkelen (NLSDG4), #CollectiefOntwikkelen en #SamenOntwikkelen (NLSDG17), #WijzerOntwikkelen en #Boardroomcounseling.

Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.
In het DNA van OntwikkelRijk zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search verwerkt: lees meer op Welkom.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter