OntwikkelRijk

Leiders met maatschappelijke impact door samenwerking en inzet met voelbaar resultaat.

OntwikkelRijk is een projectorganisatie / samenwerkingsverband en verbindende kracht achter Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Ontwikkelvoucher, Ontwikkeladvies, Stroomversnelling Arbeidsmarkt en Collectief Ontwikkelen.

Actuele werkzaamheden: belangenbehartiging, bestuursrollen en stimuleren innovatie. Schrijvers van Het dilemma dat zelfstandigen zichtbaar maken en voor lerende organisatie en regionale samenwerkings opdracht bij Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met Berenschot in 2022. In 2021 participatief actieonderzoek vraag en aanbod op arbeidsmarkt (De arbeidsmarkt van morgen) en aanpak ontwikkelen #WJDDE (mensen die willen werken, en niet worden bereikt of door systeem heen komen, begeleiden en ontwikkelen d.m.v. andere samenwerking tussen de diverse actoren (in de regio en met RMT's)).

Ons doel is groei van de samenleving door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten, menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken. Daarbij maken we inhoud en beoogde doelen concreet. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor en verbinden praktijk, wetenschap en beleid. 

Curriculum Vitae inclusief link naar impact projecten en referenties: https://bit.ly/CV_MarHins

Hoe wij dit doen, onze behaalde resultaten en huidige activiteiten lees je door op de link 'hoe wij dit doen' te klikken.

Referenties o.a. VACO (Ontwikkelvoucher) en VNOG, Veligheidheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
Ministerie van SZW (Ontwikkeladvies 45+-ers, STAP, SLIM, samenwerking in de regio en LevenLangOntwikkelen LLO (meer info Leven Lang Ontwikkelen - Ontwikkelvoucher / Ontwikkeladvies);
Ministerie van OCW (LLO, zie hierboven, en Strategische Visie MBO 2030);
Ministerie van BuZa en BiZa en EU (SDG's, meer info Collectief Ontwikkelen en Verantwoord Innoveren;
Open Universiteit (ecosystemen, LLO en CollectiefOntwikkelen, meer info zie links hierboven)
werkgevers, onderwijsinstellingen, branche-, beroeps- WN en WG organisaties en partners in ons ecosysteem w.o. SBB, SER, NOBCOCharistar en WRR.

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #LevenLangOntwikkelen #Ontwikkelvoucher #CollectiefOntwikkelen #VerantwoordInnoveren #WijzerInnoveren en #VoelbaarResultaat

Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.
In het DNA van OntwikkelRijk zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search verwerkt: lees meer op Welkom.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter