OntwikkelRijk - bewuste groei door focus op ontwikkeling

Onafhankelijke belangenbehartiger van de (ondernemende) praktijk met focus op werk, ontwikkeling en kansengelijkheid.
Wegbereiders van maatschappelijke impact door (multi-stakeholder) samenwerking en verbinding.

OntwikkelRijk is een netwerkorganisatie / ecosysteem en verbindende kracht achter Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Ontwikkeladvies en Ontwikkelvoucher, Collectief Ontwikkelen en Stroomversnelling Arbeidsmarkt (https://www.qsearch.nl/StroomversnellingArbeidsmarkt.html).

Ons doel is groei van de samenleving door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten, menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken. Daarbij maken we inhoud en beoogde doelen concreet. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor en verbinden praktijk, wetenschap en beleid.

Ons motto is: neem regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Hoe wij dit doen, onze behaalde resultaten en huidige activiteiten lees je door op de link te klikken.

Referenties o.a. VACO (Ontwikkelvoucher);
Ministerie van SZW (Ontwikkeladvies 45+-ers en LevenLangOntwikkelen LLO (meer info Leven Lang Ontwikkelen - Ontwikkelvoucher / Ontwikkeladvies);
Ministerie van OCW (LLO, zie hierboven, en Strategische Visie MBO 2030);
Ministerie van BuZa en BiZa en EU (SDG's, Collectief Ontwikkelen en Verantwoord Innoveren (meer info Collectief Ontwikkelen en Verantwoord Innoveren);
Open Universiteit (ecosystemen, LLO en CollectiefOntwikkelen, meer info zie links hierboven)
werkgevers, onderwijsinstellingen, branche-, beroeps- WN en WG organisaties en partners in ons ecosysteem w.o. UWVVNG, WRR, SER, NOBCO, Intelligence Group en SBB.

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #LevenLangOntwikkelen #Ontwikkelvoucher #Ontwikkeladvies #StroomversnellingArbeidsmarkt
#CollectiefOntwikkelen #VerantwoordInnoveren #StrategischVerbinden en #MultistakeholderSamenwerking

Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.
In het DNA van OntwikkelRijk zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search verwerkt: lees meer op Welkom.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter