OntwikkelRijk - bewuste groei door focus op ontwikkeling

De samenleving mooier maken door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken en in te zetten en hiermee menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken.
Resultaat: persoonlijke én maatschappelijke, culturele groei door bewuste focus op ontwikkeling.

Wij faciliteren ontwikkeling van individuen (LevenLangOntwikkelen) en/of het collectief (CollectiefOntwikkelen), liefst in een op elkaar afgestemde beweging, zodat daadwerkelijke impact wordt bereikt.

Ons motto is: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Dit doen wij door mensen en/of organisaties te faciliteren bij hun ontwikkeling, d.w.z. te 'leren' welke keuze- en ontwikkelmogelijkheden zij hebben en hoe zij zelf regie kunnen nemen en houden op hun (werkende) leven en activiteiten, dit in de breedste zin van het woord. Ook wel LevenLangOntwikkelen genoemd.
Dit doen wij ook door onze netwerk(en) en wetenschappelijke en praktijk kennis en ervaring te helpen samenkomen en de collectieve kennis en ervaring verder te delen, zodat iedereen door de interactie met elkaar kan groeien en ontwikkelen. Dit noemen we CollectiefOntwikkelen.
Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor.

Wij willen graag de uitvoering van diverse maatschappelijk belangrijke zaken in de samenleving vanuit dit principe versoepelen en professionaliseren alsmede duurzame resultaten bereiken voor bestuurders en beleidsmakers, zodat beschikbare gelden terecht komen waar zij voor zijn bedoeld. 

Wij helpen de kaders nieuw vorm te geven samen met alle betrokken partijen vanuit een gezamenlijk ander te creëren perspectief. Vanuit vertrouwen in ieders eigen kunnen en inbreng. Vanuit deze nieuwe kijk op zaken ontwikkelen we samen naar andere (werk)oplossingen.
Wij geven overzicht en advies in het toepassen van nieuwe inzichten en collectieve werkwijze(n). We helpen echter ook meer verbonden samenwerking en diepgaander communicatie tussen betrokken partijen te realiseren. Dat is de basis en voedingsbodem voor de collectieve werkwijzen en daardoor kunnen wij met elkaar impact, lees duurzaam resultaat, bereiken.
Naast advies(gesprekken) betekent dit ook concreet het (doen) organiseren van projecten, conferenties, congressen, seminars, workshops, trainingen, cursussen, activiteiten en/of overige bijeenkomsten alsmede het schrijven van artikelen, boeken en blogs.

Zo hebben wij in 2017 meegewerkt aan de totstandkoming van de subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en 2018 informatiebijeenkomsten gegeven aan loopbaanadviseurs, werkenden w.o. zelfstandig ondernemers en waar gewenst aan werkgevers en instellingen over het Ontwikkeladvies. Daarnaast zijn we in 2018 begonnen aan een vervolgproject betreffende cultuuromslag die nodig is om daadwerkelijk in actie te komen en anders te communiceren, samenwerken en organiseren met elkaar. Lees meer op de pagina Collectief Ontwikkelen met Impact! of ga direct naar het document, Collectief Ontwikkelen met Impact!, dat wij ervoor schreven.
Wij werken mee aan de totstandkoming van de definitie van LevenLangOntwikkelen: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”. bron: ScienceGuide.
In 2019 zagen wij dat de SDG's (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) als prachtig verbindend kader voor alle maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingezet en dat niet voldoende tot haar recht komt. In samenwerking met Digidoen en ComDyS startten wij SDG Facilitators, daarin brengen wij alle kennis en ervaring samen en geven een boost aan de ontwikkelingen, die nu nodig zijn op het gebied van waardengedreven missies en toekomstgericht innoveren en beleid.

Referenties o.a. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en LevenLangOntwikkelen), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (LevenLangOntwikkelen), Ministerie van Buitenlandse Zaken (LevenLangOntwikkelen, innovatie en SDG's), SDG Charter, vakbonden, branche- en beroepsorganisaties en Q-Search / OntwikkelRijk partners in het ecosysteem w.o. Digidoen en ComDyS.

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #LevenLangOntwikkelen (#NLSDG4), #CollectiefOntwikkelen (#NLSDG17), #OntwikkelRijk en #SDGFacilitators.
Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter