OntwikkelRijk - bewuste groei door focus op ontwikkeling

OntwikkelRijk is een netwerkorganisatie op het gebied van Leven Lang en Collectief Ontwikkelen. Wij initiëren, ontwikkelen en realiseren innovatieve ontwikkel-, leer- en werkvormen met impact.

Ons doel is groei van de samenleving door de energie, die in mensen zelf zit, los te maken, menselijke waarden meer aandacht te geven en onderlinge verhoudingen te versterken.
Resultaat: economische én maatschappelijke, culturele groei door bewuste focus op ontwikkeling.

Wij faciliteren ontwikkeling van individuen (LevenLangOntwikkelen) en/of het collectief (CollectiefOntwikkelen), liefst in een op elkaar afgestemde beweging, zodat daadwerkelijke impact wordt bereikt. Door (bestaande) inhoud en beoogde doelen praktisch te maken. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij zijn daarin een verbindende en ontwikkelrijke factor en verbinden praktijk, wetenschap en beleid.

Ons motto is: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Hoe wij dit doen, onze behaalde resultaten en huidige activiteiten lees je door op de link te klikken.

Referenties o.a. VACO (Ontwikkelvoucher), Ministerie van SZW (Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en LevenLangOntwikkelen), Ministerie van OCW (LevenLangOntwikkelen en CollectiefOntwikkelen met Impact), Ministerie van BZ (Collectief Ontwikkelen met Impact en SDG's), Open Universiteit (ecosystemen, LevenLangOntwikkelen en CollectiefOntwikkelen), branche- en beroepsorganisaties en diverse partners in het ecosysteem w.o. SDG Facilitators en StroomversnellingArbeidsmarkt.

Op social media zijn wij o.a. te volgen op #OntwikkelRijk, #LevenLangOntwikkelen (NLSDG4) en #CollectiefOntwikkelen (NLSDG17).

Het KvK nummer van OntwikkelRijk is 68875681.
In het DNA van OntwikkelRijk zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search verwerkt: lees meer op Welkom.

NB het logo van OntwikkelRijk werd ontwikkeld door Rens ten Hagen van Beeldreis

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter