Q-Search ecosysteem

Wij werken samen met veel persoonlijk contact, intrinsiek betrokken mensen en behoud van ieders zelfstandigheid en identiteit.
Verbinding en engagement, Gelijkwaardig leiderschap en Full Spectrum Change behoren tot onze Waarden en daden.

Hoe werkt Q-Search?

Je kunt het Q-Search ecosysteem zien als een groot netwerk waarin iedereen uit eigen beweging doet waar hij goed in is. Marjolein Hins (de initator, zie cv of profiel) is een goede verbinder, die strategisch vooruitziet. Een sociaal ondernemer met breed maatschappelijke visie, die beweging brengt en i.s.m. anderen faciliteert die nieuwe stappen ook te zetten (qua visievorming, proces én inhoud). Alle mensen met haar verbonden (publiek en privaat, ondernemer of in loondienst) hebben ook weer hun eigen netwerk om zich heen en beschikken over hun kerntalenten, die we samen inzetten waar nodig. Q-Search is hiermee een enorm groot netwerk geworden van actieve meewerkers aan de transformatie, die onze maatschappij momenteel ondergaat.

Wat doet Q-Search nou precies?

Q-Search brengt Doorleefde kennis en ervaring over transformatie, integrale ontwikkeling, samenwerking en leiderschap.

Q-Search brengt Verbinding en engagement en Connecting Impact om te kunnen groeien en transformeren naar een volgende fase in persoonlijke, organisatorische en/of maatschappelijke groei, zodat Collective Impact wordt bereikt.

Q-Search is een equaliser en katalysator**
Aan de ene kant krijgen wij vragen om advies te geven, transformatie te begeleiden, inspiratie te brengen, verbindingen te leggen en bruggen te bouwen. Daarnaast initiëren wij ontwikkelprojecten en netwerkgroepen om baanbrekende werkvormen en concepten voor transformatie 'te ontdekken' en met elkaar te leren, zodat we die kennis en ervaring weer kunnen delen.

Q-Search brengt (Star)teams samen, samenwerkingen met integere, doorleefde partners Samen-werk talenten en Verbinding en inspiratie, zodat we professioneel en kwalitatief werk leveren en vooral ook veel plezier kunnen maken met elkaar!

Ieder vanuit eigen kracht en identiteit = Q = volwassen, eenvoud en geheel

Elke partner in de samenwerking is zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen rol en/of organisatie. Het zijn betrokken en ervaren mensen die zich hebben bewezen op hun eigen kerntalent, deelvermogen én samenwerking. Vandaar de Q van Q-ern en Quality.
Met elkaar wordt bepaald wie welke zaken regelt en op zich neemt. Q-Search zorgt voor de verbinding(en) naar en in een project en desgewenst voor samenstelling van een team van elkaar aanvullende kerntalenten (Starteam). Zo ontstaat een kwalitatief team van mensen dat precies doet waar ieder van hen goed in is.

** Een equaliser (afgekort EQ), letterlijk gelijkmaker of toonregelaar, is een geluidstechnisch apparaat of onderdeel ervan dat een of meer frequentiegebieden van het signaal versterkt of verzwakt, opdat de balans tussen de banden, en dus het timbre, naar wens kan worden aangepast.
Een katalysator is in de chemie een stof die, zonder zelf te veranderen, een chemisch proces waarbij zij aanwezig is, bespoedigt of bepaalt. In de sociologie:persoon of situatie die persoonlijke of sociale contacten en veranderingen op positieve wijze weet te beïnvloeden.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter