SDG Facilitators


SDG Facilitators; omdat samenwerken niet vanzelf gaat…

De (inter)nationale vraagstukken vragen om een nieuw soort creativiteit en sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden.
SDG Facilitators zorgt ervoor dat mensen en organisaties efficiënt en duurzaam hun doelstellingen bereiken in een lerende omgeving.

Wat we doen en hoe we het doen

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten meebewegen in een continue veranderende wereld. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.
Hierbij gaan LevenLangOntwikkelen (ontwikkelen individu, NLSDG4) en CollectiefOntwikkelen (ontwikkelen collectief, NLSDG17) hand in hand met de SDG’s voor ogen en verbinden wij praktijk, wetenschap en beleid.

Wij werken aan één initiatief voor stroomversnelling van alle (SDG) initiatieven: Booster Stroomversnelling.
Door innovatieve aanpak met o.a. een High-Impact innovatiespoor en Collectief Ontwikkelen met Impact.

Daarnaast zijn de eerste stroomversnellingsteams in beweging, die we integraal verbinden met elkaar:
- SDG’s — duurzame ontwikkelingsdoelen (#NLSDGs)
- Ontwikkeling en Opleiding (#NLSDG4 en #NLSDG17)
- Arbeidsmarkt/werk (#NLSDG8)
- Duurzame energie en schone lucht (#NLSDG7)

Ook is een denk- en doetank 'Toekomstgericht Innoveren en Beleid' actief. Deze maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.

Door inhoud én proces te organiseren bereiken wij bewustwording én resultaten.

*SDG’s = Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkeldoelen.

Waardengedreven missies, toekomstgericht innoveren en beleid: het vlindereffect...

Initiatiefnemers

SDG Facilitators is een initiatief van: digidoen, OntwikkelRijk en ComDyS. Deze organisaties en hun (online) netwerken hebben veel ervaring met samenwerken in de publieke sector, de private sector en de wetenschap.

Contactpersonen
Martin Pronk (digidoen)
martin@sdgfacilitators.nl

Marjolein Hins (OntwikkelRijk)
marjolein@sdgfacilitators.nl

Eugen Oetringer (ComDyS)
eugen@sdgfacilitators.nl

Vind ons o.a. op onze website, Twitter, Facebook, de SDG Gateway en Coöperatie Leren voor Morgen.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter