SDG Facilitators - For purpose driven results


SDG Facilitators; Daadwerkelijk dingen anders doen... voor impactvolle innovatie!

Collectief Ontwikkelen - Collective Impact

Resultaten zijn: geldbesparing, tijdswinst, betrokkenheid, zichtbaarheid en snellere realisatie van innovaties.

Wij realiseren stroomversnellingen door te faciliteren in het integraal en pragmatisch organiseren van: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag. Dit noemen we Collectief Ontwikkelen / Collective Impact.

"Jullie bevinden je met het gedachtegoed van 'Collectief Ontwikkelen' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken" Herman Wijffels

In aansluiting op de organisatie van ons land en wat nodig is

De (inter)nationale vraagstukken vragen om een nieuw soort creativiteit en domeinoverstijgende samenwerkingen, die het gemeenschappelijk, hoger doel centraal zetten (SDG17).

Momenteel zijn er ook stroomversnellingen actief waar in de praktijk met alle stakeholders wordt ontwikkeld en geleerd en die we integraal verbinden: StroomversnellingArbeidsmarkt (NLSDG8), LevenLangOntwikkelen (NLSDG4) en Duurzame energie en schone lucht (NLSDG7).

Een denk- en doetank 'Toekomstgericht Innoveren en Beleid' maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.

Onze aanpak en werkwijzen zijn innovatief en op basis van bewezen kennis en ervaring uit de praktijk van de initiërende en aangesloten partners.

De organisatie

SDG Facilitators is een samenwerking, een ecosysteem, van mensen en partijen die een stroomversnelling realiseren in het behalen van duurzame en sociale doelen.

De SDG's (Sustainable Development Goals) = duurzame ontwikkeldoelen van de VN, door 193 wereldleiders omarmd) vormen hierbij onze verbindende richting en doel.

Onze aanpak en werkwijzen zijn innovatief en op basis van bewezen kennis en ervaring uit de praktijk van de initiërende en aangesloten partners.

Contactpersonen
Marjolein Hins
marjolein(at)sdgfacilitators(dot)nl
M +31 (0)6 5124 2613

Martin Pronk
martin(at)sdgfacilitators(dot)nl
M +31 (0)6 1707 4341

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, SDG Nederland Community en Coöperatie Leren voor Morgen.

#NLSDGs en #SDGs
#CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact #ConnectingImpact
#StroomversnellingArbeidsmarkt #HighImpactInnovation

Referenties

Om een idee te krijgen aan welke projecten wij zoal hebben meegewerkt: Referentielijst SDG Facilitators 09-19.

In het DNA van SDG Facilitators zit alle kennis en ervaring van 20 jaar Collectief Ontwikkelen met Impact binnen Q-Search en OntwikkelRijk  opgenomen (zie Welkom en OntwikkelRijk).

Terug naar Transformational Expertise of bijv. naar onze werkwijze The art of Impact en/of maatschappelijke projecten waar we aan (mee)werkten Projecten (social) Impact.
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter