StroomversnellingArbeidsmarkt

Sinds 2019 zijn we als samenwerkingsverband vanuit OntwikkelRijk / SDG Facilitators van ondernemende partners actief. Professionals uit praktijk, wetenschap en beleid, met groot publiek en privaat netwerk in arbeidsmarkt en onderwijs. Allen in direct contact met werkgevers en/of werk(zoek)enden werken wij samen om integrale verbeteringen te realiseren in de arbeidsmarkt.

Wij werken van burger tot kabinet en verbinden praktijk, wetenschap en beleid d.m.v. innovatieve samenwerkingen met impactvolle, Collectief Ontwikkelen, aanpak.
Wij denken pragmatisch strategisch én zetten alles direct om in 'doen' en bereiken van concrete resultaten, die nu nodig zijn in de arbeidsmarkt. Vanuit meerdere beleidsomgevingen worden we ingevlogen om mee te denken én doen of klankbordrollen te vervullen.

NB wij zijn een doorontwikkelde versie van het landelijke Q-Search werving & selectienetwerk dat in 2000 door Marjolein Hins werd opgericht. Dat had verschillende type partnerbedrijven die samenwerkten om werk(zoek)enden aan werk te helpen en te ontwikkelen en werkgevers te helpen met o.a. hun HRM, werving & selectie en matching vraagstukken alsmede organisatieontwikkeling. In de jaren na 2011 gingen veel partners in hun eigen regio samenwerken en hebben wij landelijk en regionaal beleid en wetenschap toegevoegd aan ons ecosysteem.

Lees hier meer over Stroomversnelling Arbeidsmarkt

#StroomversnellingArbeidsmarkt
#LevenLangOntwikkelen #Ontwikkelvoucher #Ontwikkeladvies #CollectiefOntwikkelen #Doevermogen

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter