Collective Impact in de praktijk

Wanneer is Collective Impact mogelijk?

1. De deelnemers moeten om te beginnen een gezamenlijke doelstelling hebben.
Delen zij de visie op de noodzaak van verandering, geloven ze dat samenwerking nodig is en zijn zij bereid hun deel daarin actief bij te dragen?

2. De tweede voorwaarde is dat organisaties het eens worden over de manier van succesmeting. Hiermee kunnen ze elkaar op resultaten aanspreken en vooral successen delen en vieren.

3. Als derde voorwaarde leggen wij veel nadruk op de afstemming van elkaar versterkende acties en activiteiten. Iedere deelnemende organisatie voert delen van een overkoepelend plan uit, echter blijft met haar acties binnen de kaders en doelen van de eigen organisatie werken.
 
4. Continue communicatie zorgt ervoor dat de gezamenlijke agenda en afstemming van activiteiten op spanning blijft.
“Voorkom dat een van de deelnemers betrokkenheid verliest en de zwakke schakel wordt”, zegt Peter Verbaas, Collective Impact expert.

5. Ten slotte: organiseer de vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle uitvoering apart van de bestaande en deelnemende organisaties. De essentiële Connecting Impact vaardigheden zijn: Verbindende aansturing en facilitering, communicatieve inspiratie en doelgericht projectmanagement.

Verbinding en engagement loopt als rode draad door alle onderdelen heen om een Integrale aanpak te bereiken.
"Als de Connecting Impact goed is samengesteld dan organiseren zij het hele proces soepel, zij zijn de olie tussen de raderen"
bevestigt Marjolein Hins, Connecting Impact expert.


Terug naar Collective Impact
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter