Collective Impact+ in de praktijk

Wanneer is Collective Impact+ mogelijk?

1. De deelnemers, liefst door een strategisch verbinder geselecteerd, beschikken over een gezamenlijke doelstelling of vraagstuk. 
Check: delen zij de visie op de noodzaak van verandering, geloven ze dat samenwerking nodig is en zijn zij bereid hun deel daarin actief bij te dragen door mensen, middelen, succes en opbrengsten te willen delen?

2. De tweede voorwaarde is dat zij bereid zijn de tijd te nemen om met elkaar op reis te gaan om uit te vinden wat daadwerkelijk nodig is en hoe de beste oplossingen en resultaten zijn te behalen. Zij vormen een open netwerk waarin vernieuwende partijen worden verwelkomd voor hun frisse kijk op zaken (PPS samenwerkingen). Ieder heeft aanvullende kennis en ervaring, zodat ze samen een geheel nieuw perspectief creëren waaruit andere gedachten en oplossingen voortkomen dan we gewend zijn.

3. Als derde voorwaarde geldt dat organisaties het eens worden over de manier van succesmeting. Hiermee kunnen ze elkaar op resultaten aanspreken en vooral successen delen en vieren.

4.Als succesfactor wordt veel aandacht besteed aan de inzet van verbinders, die zorgen voor versnelling van processen en ontwikkeling van mensen (Leven Lang Ontwikkelen) en het collectief al doende tijdens het werken aan project(en). Iedere deelnemende organisatie voert delen van het overkoepelend plan uit, echter blijft met haar acties binnen de kaders van de eigen organisatie werken vanuit een heldere plek en verantwoordelijkheid. Een strategisch verbinder ‘verleidt’ om dit naar beste kunnen te doen, met focus op de bal i.p.v. de man, zodat gezamenlijk doel wordt behaald. . 
 
5. Continue transparante communicatie en goede faciliterende ICT zorgt ervoor dat de gezamenlijke agenda en afstemming van activiteiten op spanning blijft.
"Transparante communicatie zorgt dat je weet of ieder nog betrokken is en waar je staat met z’n allen" aldus Collective Impact expert Peter Verbaas.

6. Ten slotte: organiseer de vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle uitvoering en verbinding, als onafhankelijke rol, apart van de bestaande en deelnemende organisaties en bestem dit met voldoende mensen en middelen in de projectaanpak.
De essentiële vaardigheden zijn: verbindende en transformerende facilitering met in grotere programma's o.a. strategisch verbinder(s), ontwikkelcoaches en impactconsultants, communicatieve inspiratie en doelgericht projectmanagement. Kortom, een team van diverse type verbinders dat zorgt voor integrale aanpak, ontwikkeling van de deelnemers én impact!
"Als het Connecting Impact team goed is samengesteld dan versnellen (organisatie)processen en ontwikkelen mensen aldoende, verbinders zijn de olie tussen de raderen" bevestigt Marjolein Hins, Connecting Impact expert.

Kern: verschuiving van eigen belang naar gemeenschappelijk belang én een nieuw speelveld


Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld hoe dit eruit zou kunnen zien op landelijk niveau in de arbeidmarkt en het onderwijs.
Zo ziet elk team er anders uit. Wat niet verandert is de aanwezigheid van álle stakeholders. Het is belangrijk om naast beleid en wetenschap de praktijk er meteen bij te halen, voor versnelling en impact.


Terug naar Collective Impact
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter