Collective Impact - Collectief Ontwikkelen

Complexe (maatschappelijke) veranderingen samen oplossen

(Maatschappelijke) verandering kan effectiever en sneller tot stand worden gebracht als mensen en bestaande organisaties samenwerken.
Collective Impact of Collectief Ontwikkelen is de vakterm waarmee deze samenwerkingen bekend zijn geworden. Tegenwoordig vaak aangevuld met het organiseren van samenwerkingsverbanden of Ecosysteem ontwikkelen.

Bestaande organisaties erkennen hun beperkingen om de complexiteit van maatschappelijke verandering zelfstandig aan te kunnen. Dit kan komen door gemis aan ervaring en deskundigheid in bepaalde disciplines en mogelijk tekort in financiĆ«le en organisatorische armslag.

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven, goede doelen en fondsen kunnen gezamenlijk veranderingstrajecten op gang brengen die eerder niet mogelijk leken. In werkgebieden als cultuur, onderwijs, wetenschap en niet in de laatste plaats bij gemeenschapsfondsen zijn de principes van Collective Impact en Collectief Ontwikkelen al uiterst waardevol gebleken. Wij zien oplossingen in alle domeinen, zeker als meer resultaat met eenzelfde of minder middelen dient te worden gerealiseerd.

NB deze aanpak kan in alle omgevingen en organisaties worden toegepast, publiek en privaat.

Wanneer is Collective Impact mogelijk en concrete voorbeeldprojecten?

Lees op Collective Impact in de praktijk wanneer het mogelijk is om Collective Impact te bereiken en op pagina Collectief Ontwikkelen met Impact! hoe wij dit concreet doen. Op pagina Projecten (social) Impact staan de projecten die wij vanuit onze visie en integrale aanpak (mede) hebben helpen realiseren.


Terug naar Doorleefde kennis en ervaring
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter