Collective Impact - Collectief Ontwikkelen - Verantwoord Innoveren

Multistakeholder, complexe (maatschappelijke) veranderingen

(Maatschappelijke) verandering wordt effectiever en sneller tot stand gebracht als mensen en (bestaande) organisaties vanuit dezelfde waarden en visie samenwerken. Dit vraagt de ontwikkelvaardigheid van Collectief Ontwikkelen of Collective Impact waaraan het element Connecting Impact is toegevoegd en/of die van samenwerkingsverbanden of Ecosysteem ontwikkelen waarin Connecting Impact ook een belangrijke factor is.

Bestaande organisaties zien steeds beter in dat ze de complexiteit van maatschappelijke verandering niet meer zelfstandig aan kunnen. Dit kan komen door gemis aan ervaring en deskundigheid in bepaalde disciplines en mogelijk tekort in financiële en organisatorische armslag. Steeds vaker zien mensen en partijen echter in dat je samen gewoon verder en sneller resultaten behaalt met minder energieverlies.

In werkgebieden als cultuur, bedrijfsleven, goede doelen, onderwijs, wetenschap, gemeenschapsfondsen en overheid zijn de principes van Collectief Ontwikkelen of Collective Impact+ al uiterst waardevol gebleken. Zeker als meer resultaat met eenzelfde of minder middelen dient te worden gerealiseerd en partijen bereid zijn hun mensen en middelen te delen én de gemeenschap en het vraagstuk centraal te zetten.

NB deze aanpak kan in alle omgevingen en organisaties worden toegepast, publiek en privaat.

Wanneer is Collective Impact mogelijk en concrete voorbeeldprojecten?

Lees op Collective Impact+ in de praktijk wanneer het mogelijk is om Collective Impact te bereiken en op pagina Collectief Ontwikkelen en Verantwoord Innoveren hoe wij dit concreet doen. Op pagina Projecten (social) Impact staan de projecten die wij vanuit onze visie en integrale aanpak (mede) hebben helpen realiseren.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter