Collective Impact - Collectief Ontwikkelen - Verantwoord Innoveren

Complexe (maatschappelijke) veranderingen samen oplossen

(Maatschappelijke) verandering kan effectiever en sneller tot stand worden gebracht als mensen en bestaande organisaties vanuit dezelfde waarden en visie samenwerken. Dit vraagt de ontwikkelvaardigheid van Collectief Ontwikkelen of Collective Impact waaraan het element Connecting Impact is toegevoegd. Tegenwoordig kan dit ook worden aangevuld met de kennis en ervaring van het organiseren van samenwerkingsverbanden of Ecosysteem ontwikkelen waarin Connecting Impact ook een belangrijke factor is.

Bestaande organisaties erkennen hun beperkingen om de complexiteit van maatschappelijke verandering zelfstandig aan te kunnen. Dit kan komen door gemis aan ervaring en deskundigheid in bepaalde disciplines en mogelijk tekort in financiële en organisatorische armslag.

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven, goede doelen en fondsen kunnen gezamenlijk veranderingstrajecten op gang brengen die eerder niet mogelijk leken. In werkgebieden als cultuur, onderwijs, wetenschap en niet in de laatste plaats bij gemeenschapsfondsen zijn de principes van Collective Impact en Collectief Ontwikkelen al uiterst waardevol gebleken. Wij zien oplossingen in alle domeinen, zeker als meer resultaat met eenzelfde of minder middelen dient te worden gerealiseerd en partijen bereid zijn hun mensen en middelen te delen én de gemeenschap en het vraagstuk centraal te zetten.

NB deze aanpak kan in alle omgevingen en organisaties worden toegepast, publiek en privaat.

Wanneer is Collective Impact mogelijk en concrete voorbeeldprojecten?

Lees op Collective Impact+ in de praktijk wanneer het mogelijk is om Collective Impact te bereiken en op pagina Collectief Ontwikkelen met Impact! hoe wij dit concreet doen. Op pagina Projecten (social) Impact staan de projecten die wij vanuit onze visie en integrale aanpak (mede) hebben helpen realiseren.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter