Connecting Impact - Verbinden met Impact

Je hoort vaak dat projecten of organisaties niet de beoogde doelen behalen of erger nog, na schrijven van een plan niet eens van de grond komen.
Dit heeft alles te maken met het organiseren van de verbindingen, waarbij zowel bestuur/beleid als uitvoerende partijen betrokken dienen te zijn, en een goede, constante afstemming en communicatie, zodat engagement van alle betrokkenen toeneemt en doelen wel worden bereikt.

De basis is natuurlijk het selecteren van het juiste (Star)team - aanvullende talenten met grote intrinsieke betrokkenheid - en Verbinding en engagement organiseren.
Daarnaast zorgt coaching en training ervoor dat mensen zich beter met zichzelf en elkaar leren verbinden. Het maakt hen krachtiger in zichzelf en als team, zodat ze makkelijker openstaan om de relatie met een ander mens aan te gaan.

Netwerk van experts

Q-Search heeft als geen ander ervaring met deze aspecten en we beschikken over een netwerk van experts die als verbindende aansturing en facilitering, communicatieve inspiratie en doelgericht projectmanagement kunnen worden ingeschakeld.
Zowel voor het geven van advies als daadwerkelijk meedraaien in projecten. Zij weten ook de juiste coaches, trainers en andere disciplinies in te zetten en denken mee bij het samenstellen van het juiste team. Alles om de samenwerking te versterken.

Alles is er al, nu de verbinding nog?!

Verbinding en engagement is een belangrijke kernsleutel in alle organisaties, die succesvol opereren.
"Als de Connecting Impact goed is georganiseerd zijn mensen energiek en lopen (organisatie)processen soepel, zij is de olie tussen de raderen" Marjolein Hins


Terug naar Transformational Expertise of naar Doorleefde kennis en ervaring
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter