De arbeidsmarkt van morgen

Op weg naar een transparante en eerlijke arbeidsmarkt zonder knelpunten en met gelijke kansen.

5 augustus 2021

De ‘echte arbeidsmarkt’ is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen, de plek waar werkgevers, bureaus en selecteurs in contact komen met werkenden en werkzoekenden, om mens en werk te matchen. Deze arbeidsmarkt is echter onnodig ingewikkeld geworden en mist transparantie en kansengelijkheid. Hier hebben zowel werk(zoek)enden als werkgevers last van.

Er zijn de laatste decennia verschillende analyses en rapporten geschreven. Van Commissie Bakker en Borstlap tot en met werk van de SER, WRR, OESO, banken, HR-bedrijven en maatschappelijke organisaties. Veel van deze analyses en rapporten hebben een ding gemeen, zij hebben de praktijk niet direct betrokken in hun rapporten. Dit zijn de werk(zoek)enden, (mkb) werkgevers, selecteurs, bureaus, loopbaanprofessionals, jobboards en systeemleveranciers. De spelers die een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn aangezien zij de actoren zijn op die ‘echte arbeidsmarkt’. Het lijkt wel alsof er daardoor twee parallelle arbeidsmarkten zijn. Eén in Den Haag in de (academische) beleidsonderzoeken en één in de praktijk.

Daarom hebben Intelligence GroupOntwikkelRijk en De Loopbaan Academie het initiatief genomen om een participatief actieonderzoek te doen onder alle stakeholders (beleid, wetenschap en praktijk) met als hoofddoelstelling: Wij willen meer transparantie brengen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dan met name het hele proces van de werk(zoek)ende. Vanaf ontstaan van een vacature tot en met de invulling ervan. Met als doel een transparante, eerlijke arbeidsmarkt en beter werkend en toekomstbestendig proces van werven en selecteren tot stand te brengen.

We zijn begin 2021 gestart met het enquêteren van bijna 3.000 werk(zoek)enden over wat zij zien als concrete knelpunten en gingen met dik 50 personen uit de arbeidsmarktpraktijk in gesprek over de knelpunten en oplossingsrichtingen. Dit heeft geleid tot veel nieuwe inzichten, waarbij we het proces, waar werk(zoek)enden en werkgevers en vacaturehouders bij elkaar komen centraal hebben genomen.

Dit leverende het volgende white paper op: De arbeidsmarkt van morgen. Dit werd in de zomer 2021 afgerond (5 augustus 2021) en gedeeld met netwerk van stakeholders en begin september officieel naar buiten gebracht.

Overall kan gezegd worden dat de voorgestelde oplossingen vooral gericht zijn op het verbeteren van persoonlijke interactie en op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, gefaciliteerd door data, tech, systemen en digitale oplossingen.
In het totaal levert deze paper 30 transformaties op, waarmee wij hopen te inspireren om mee te werken aan een eerlijke en transparante arbeidsmarkt. Wij spreken van transformaties, omdat het anders handelen begint met bewustwording en anders denken.

Wij zien deze paper als een samenwerking en nodigen u daarom ook uit om ons aan te vullen met uw transformaties, ideeën en best practices. Op deze manier werken wij samen aan de arbeidsmarkt van morgen waar iedereen haar of zijn talenten in kan zetten en op die wijze voorziet in voldoende persoonlijk inkomen om een productief, gelukkig en gezond leven te leiden waarmee we gezamenlijk een duurzame economie en samenleving creëren*.* In aansluiting op definitie van Leven Lang Ontwikkelen en de combinatie productiviteit, geluk en gezondheid, die in de woorden- en bronnenlijst van het rapport is opgenomen.
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter