Ecosysteem ontwikkelen - ecosystem maturity

Wij hebben ruimschoots kennis en doorleefde ervaring aanwezig om publieke en private omgevingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun organisatie.

Jarenlange ervaring met het ontwikkelen van de organisatie Q-Search / OntwikkelRijk naar een ecosysteem samen met de uitkomsten van het onderzoek dat Hasselt University in juli 2015 startte, The Q-Search Case, en alle wijsheid en ervaring uitgewisseld met onze Verbinding en inspiratie partners maken dit mogelijk.

NB deze kennis en ervaring is toe te passen op alle organisatievormen, die plat(ter) georganiseerd willen zijn of worden en met meer of veel zelfregie.

Klik hier voor foto's van de presentatie van Prof. Dr. Nadine Roijakkers over Ecosystems for transformation bij TU/e of kijk op Nieuws en info.
Of hier een van de eerste artikelen over de praktijk,
De kracht van netwerkorganisaties dat verscheen in 2008 in BS Magazine Nyenrode.

Volwassen, eenvoud en geheel - Maturity, simplicity and whole

Ecosysteem ontwikkeling is vergelijkbaar met de ontwikkeling van een bos!

Een ecosysteem is iets dat je laat ontstaan en tegelijkertijd toch 'maakbaar' is door de wijze waarop je de volgende stappen zet: aanplanten/zaaien, water en mest geven, wieden/onkruid weghalen en ontwikkeling faciliteren.
Het vraagt een vorm van leiderschap waarin het masculiene (autonoom, doelgericht, rationeel, basisstructuur en kaders neerzetten, richting geven aan ontwikkeling en 'groei') en feminiene (visie vormen, organisch laten ontstaan, geduld, communicatie en verbinding organiseren) samenkomen in een volwassen vorm van organiseren:
volwassen, eenvoud en geheel - maturity, simplicity and whole.

Hierin krijgen het ‘doen’ en ‘zijn’ in gelijkwaardigheid aandacht, vanuit wel-doen en wel-zijn, en wordt het proces om de inhoud in de wereld te manifesteren ook altijd georganiseerd, zodat doelen daadwerkelijk bereikt worden.

Aangezien een ecosysteem voor een belangrijk deel uit mensen bestaat geldt deze ontwikkeling ook voor ieders persoonlijke ontwikkeling om vanuit eigen kracht in het leven (te gaan) staan, als een boom met de wortels goed in de grond.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter