Full Spectrum Change


Wat we met het model inzichtelijk willen maken is dat het bestaan altijd op zijn minst uit deze vier dynamische hoofddimensies is opgebouwd. Zij dienen op hun beurt voldoende met elkaar gecorreleerd te zijn voor een zeker mate van stabiliteit in het bestaan (c.q. in het integrale systeem/structuur van bestaan).

NB - de vier kwadranten vormen de 'platte' basis van de meerdimensionale dynamiek in de integrale benadering zoals beschreven door Ken Wilber. In elk van de kwadranten is namelijk sprake van een dynamische continue ontwikkeling van opeenvolgende fasen: bewustzijnsniveaus resp. soorten van creatieve intelligenties (zoals cognitieve, emotionele, artistieke, morele en waarden-intelligentie). Een fraaie uitwerking van de ontwikkelingsniveaus in 'integraal waardenbewustzijn' vinden we in het werk van ontwikkelingspsycholoog Clare Graves, en het van zijn werk afgeleide Spiral Dynamics model.

Lees op Full Spectrum Change in de praktijk hoe transformatie met impact in grote lijnen in theorie en praktijk kan worden bereikt.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter