De maatschappij bewust in beweging door paradox innovatie

Leerdam, 11 november 2011

Deze info is gedeeld met mensen die werken op een plek waar organisatie- of overheidsbeleid wordt ontwikkeld en ondersteund en met overige maatschappelijk betrokken en innovatieve mensen.

De info komt van pas bij het bepalen van de activiteiten en samenstellen van de begroting voor het nieuwe jaar. Het geeft ideëen om zaken een frisse draai te geven en eens op een andere manier te organiseren en daaraan is behoefte als ik zo om me heen kijk en luister!

Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruyff)

Begin 2010 deelde de projectgroep 'Ondernemend NL bewust in beweging' haar bevindingen met betrekking tot de basis van het aanjagen van de economie. Als je clickt op de volgende link dan opent het document zich: Ondernemend NL bewust in beweging.

De practische insteek werd serieus opgepakt of door de organisatie (2.) zelf in beweging gezet o.a.

1. de huidige transformatie van de Kamer van Koophandel tot het Ondernemersplein = verbinden reeds bestaande activiteiten;
2. de dialoog tussen de duurzaamheidsafvaardigingen van de politieke partijen in DOPP Duurzaam Overleg Politieke Partijen dat al leidde tot 'Nederland krijgt nieuwe energie' = centrale doelstelling bepalen, luisteren naar en begrip hebben voor elkaars zienswijzen, oplossingsbereidheid, kennisdeling en optimale inzet van ervaringen en netwerk;
3. het werken aan (preventieve) zelfredzaamheid = geluk, plezier, welzijn en welvaart verhogend;
4. en het aanpassen van de sociale innovatiesubsidie, zodat deze toepasselijk werd voor alle organisatievormen w.o. MKB en ZP-ers = gelijk speelveld creëren*. 
* voortschrijdend inzicht op snelle toeloop op deze subsidie onderstreept de rest van dit bericht.

NB er werken al veel ondernemers en organisaties op deze wijzen samen.

Jij in je kracht en de polder in balans

Als je kijkt wat er momenteel gebeurt in de wereld is het duidelijk dat we toe zijn aan de volgende stap in sociale innovatie.

Het is tijd om de paradox, die is ontstaan, te doorbreken. Anders glijden we echt verder weg met elkaar. Tijd dus voor paradox innovatie!
De maatschappij is uit balans getrokken en toe aan een nieuwe. Alle organisaties, bedrijven en overige communities schreeuwen erom (al houden wij dat goed binnenkamers) en veel stakeholders voelen zich niet gehoord of betrokken. En we wijzen vaak met de vinger naar een ander. De vraag is echter, wie heeft er nu de oplossing?

De wereld verandert al, als je er anders naar kijkt!
Of het nou om relaties, families, zelfstandig professionals, MKB bedrijven, groot bedrijfsleven, NGO's, banken, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, politiek of andere organisaties gaat, ze hebben allen 1 ding gemeen: mensen!
En daar ligt dus de oplossing: het zit niet in regels, het begint gewoon bij onszelf.

Hoe dan? Dat wij anders naar de wereld en elkaar gaan kijken, andere manieren van organiseren gaan leren, verantwoordelijkheid willen nemen en touwtjes durven los te laten, durven te zeggen wat we denken, gaan staan voor wie we zijn, elkaar steunen en samen in dialoog en actie gaan komen om vanuit een zuivere intentie gemeenschappelijke doelen te bereiken, die goed zijn voor iedereen.
In gelijkwaardigheid en vertrouwen!

Paradox innovatie - investeren in het proces én doel en middel omdraaien

Aangezien ook jij nu mogelijk aan het nadenken bent over de acties en uitgaven voor het nieuwe jaar daag ik je graag uit, doe het eens anders dan je altijd deed!

Marc Lammers (trainer succesvol nederlands dameshockeyteam) deelde zijn ervaring vorige week bij de SER: we investeren nu vaak in de uitslag en niet in het proces om beter te worden. Op de uitslag heb je geen invloed, omdat er ook andere partijen bij betrokken zijn, op het proces wel. Door dit te doen heeft hij de 1e plek op de Olympische Spelen in Beijing (China) behaald met zijn team. Hij had de gang van zaken in de hand en ze wisten met elkaar waar ze naar onderweg waren.

De paradox doorbreken begint ook met het omdraaien van doel en middel, zoals Paul de Blot, hoogleraar bij Nyenrode, ons zo vaak voorhoudt. Laten we bijv. van geld weer een middel maken en geen doel. En laten we dan ons doel eens opnieuw bepalen.
Waarom ben je samen in een bedrijf of samenleving, wat is je doel? En hoe organiseer je het proces om dat zo energiek, voordelig en succesvol voor alle betrokkenen te doen? Dus hoe draai je de energie in jezelf en je organisatie, zodat er weer nieuw leven in komt? En dat iedereen, die bijdraagt, ervan kan genieten?

Dit vraagt werkelijk ombuigen van persoonlijke en culturele patronen en overtuigingen.
En dat vergt moed! Verandering roept namelijk altijd in eerste instantie angst op. Echter de angst als we niks doen is nu groter dan de angst voor het onbekende van het creëren van een nieuwe toekomst. Een samenleving waarin we dingen anders doen. Mensen zijn echt in staat om angst los te laten waardoor ze kunnen neutraliseren en weer open gaan staan om nieuwe input te verwerken en hun creatieve vermogens weer aan te spreken en in te zetten!

Durf jij daarop te vertrouwen en vanaf nu een andere weg in te slaan?

En natuurlijk ben je ook van harte welkom contact met mij op te nemen als je raad wilt hebben hoe je zo'n proces met jezelf of jouw organisatie kunt vormgeven en begeleiden.
Ik wens je alle succes en plezier!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
Initiator Q-Search


NB inspirerende boekentips: De eeuw van Azie en De kinderen van moeder aarde
(lees vooral even de recencies en zie de overeenkomsten)

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter