The art of Impact - Collectief Ontwikkelen met Impact!

"jullie bevinden je met het gedachtengoed van 'Collectief Ontwikkelen met Impact' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken" Herman Wijffels

'The art of Impact' is de kunst om impact te bereiken vanuit onze natuurlijke aard.
Dit doe je door verbinding en engagement te creëren met jezelf en de ander én zaken in samenhang te organiseren en communiceren. Back to the basics!
Vanuit en nieuw gezamenlijk perspectief, inhoud én proces aandacht geven.
Full Spectrum Change met Collective Impact door Connecting Impact. Dit vraagt de inzet van goede verbinders.

'The art of Impact' / OntwikkelRijk maakt als netwerk deel uit van het ecosysteem van Q-Search. Het zijn maatschappelijk betrokken experts uit o.a. cultuur, economie, onderwijs, zorg, wetenschap, overheid, politiek en bedrijfsleven. Sinds 2000 actief met integrale ontwikkeling, samenwerking en gelijkwaardig leiderschap. Zij ontwikkelen met elkaar inzichten en aanpakken om collective impact te bereiken.

Naast een Integrale aanpak kunnen de diverse Transformational Expertises ook apart worden ingezet in projecten en organisaties.
Alle bevatten zij Doorleefde kennis en ervaring van 'The art of Impact' in zich om Bewust op weg te gaan en impact te bereiken!


NB 'The art of Impact' - 'Collectief Ontwikkelen met Impact' kan in alle omgevingen en organisaties worden toegepast, publiek en privaat. Zij legt de basis voor duurzame (inzetbaarheid) en inclusieve organisatie(s) van de samenleving.

Terug naar Welkom of naar Doorleefde kennis of bijv. Transformational Expertise
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter