Energy and Competence Games

Het Energie- en CompetentieSpel en het CompetentieSpel zijn verschillende workshops ontwikkeld voor talentontwikkeling en om Verbinding en engagement te creëren in (internationale) teams.

Omdat ze zowel verbinding en engagement als zelf-leiderschap vergroten zijn zij ook goed inzetbaar voor organisatievormen als netwerk(bedrijv)en, samenwerkingsverbanden en alle vormen van ecosystemen en organisaties die plat(ter) georganiseerd willen zijn met veel zelfregie.
Deze workshop is leuk en nuttig in combi met presentatie Ecosystems for transformation.
De theorie van ecosystemen wordt dan direct verbonden aan de praktijk en de persoonlijke kwaliteiten, die nodig zijn voor werken in ecosystemen.
Klik hier voor foto's hoe zo'n dag eruit kan zien.

"This was a workshop we really learned something, thanks"

Energy and Competence Game - het Energie- en CompetentieSpel

Dit spel ontwikkelden wij speciaal voor ondernemende (internationale) studenten en kan gebruikt worden in elke omgeving.

Het Energie- en CompetentieSpel is een gestructureerde en analytische zoektocht in drie fasen naar de eigen talenten en datgene wat mensen energie geeft en gelukkig maakt.
Dit zelfonderzoek leidt langs competenties en opgedane ervaringen. Het resultaat is een inzichtelijk beeldverhaal dat ware capaciteiten en kwaliteiten toont en waaruit nieuwe inzichten worden gehaald. Deze leveren een belangrijke sleutel tot wat het beste bij mensen past en hoe zij een goede invulling kunnen geven aan hun (werk)leven.

De workshop duurt in zijn geheel één uur en drie kwartier, inclusief pauzes.

Competence Game - Het CompetentieSpel

Deze workshop is gemaakt voor groepen mensen met een rationele of technische achtergrond.

Het CompetentieSpel is een intensieve, gestructureerde en analytische zoektocht in drie fasen naar eigen talenten en datgene waar mensen tot nu toe gelukkig van werden.
Dit zelfonderzoek leidt langs competenties, werkverleden en opgedane ervaringen. Het resultaat is een inzichtelijk beeldverhaal dat ware capaciteiten en kwaliteiten toont en waaruit nieuwe inzichten zijn te halen. Deze leveren een belangrijke sleutel tot het (soort) werk dat het beste bij mensen past.

Deze workshop duurt in zijn geheel maximaal 2 uur en 30 minuten, inclusief pauzes.

In beide workshops werken mensen zelfstandig, in groepjes van 3 tot 6 deelnemers, en (tot nu toe) onder de deskundige begeleiding van Rens ten Hagen, Francoise Vermunt en/of Marjolein Hins. Bij grotere groepen schakelen wij gedegen co-trainers bij. Wij kunnen het spel uitbreiden met ons Projectteam-spel om inzicht te krijgen in teams of het samenstellen van goed samenwerkende Starteams.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter