Hoe en wat doen wij

Wij faciliteren mensen en/of organisaties bij hun ontwikkeling, d.w.z. te 'leren' welke keuze- en ontwikkelmogelijkheden zij hebben en hoe zij zelf regie kunnen nemen en houden op hun (werkende) leven en (organisatie)activiteiten, dit in de breedste zin van het woord. Ook wel Leven Lang Ontwikkelen genoemd.
Dit doen wij ook door onze netwerk(en) in praktijk, wetenschap en beleid te helpen samenkomen en de collectieve kennis en ervaring te delen, zodat iedereen door de interactie met elkaar kan groeien en ontwikkelen. Dit noemen we Collectief Ontwikkelen.
Als een combi wordt gemaakt van Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen dan kun je spreken van Wijzer Ontwikkelen.

Wij willen graag de uitvoering van maatschappelijk belangrijke zaken vanuit dit principe versoepelen, denk hierbij bijv. aan vraagstukken op het gebied van klimaat, zorg en onderwijs, en professionaliseren. Duurzame resultaten bereiken voor bestuurders en beleidsmakers, zodat beschikbare gelden terecht komen waar zij voor zijn bedoeld.

Wij helpen de kaders nieuw vorm te geven samen met alle betrokken partijen vanuit een gezamenlijk ander te creëren gezamenlijk perspectief. Vanuit vertrouwen in ieders eigen kunnen en inbreng. Vanuit deze nieuwe kijk op zaken ontwikkelen we samen naar andere (werk)oplossingen. Wij geven overzicht en advies in het toepassen van nieuwe inzichten en collectieve werkwijze(n). We helpen echter ook meer verbonden samenwerking en diepgaander communicatie tussen betrokken partijen te realiseren. Dat is de basis en voedingsbodem voor de collectieve werkwijzen en daardoor kunnen wij met elkaar impact, lees duurzaam resultaat, bereiken. De in 20 jaar met partners opgebouwde kennis, ervaring en netwerk nemen wij mee in onze dagelijkse werkzaamheden.
Naast advies(gesprekken) betekent dit ook concreet het (doen) organiseren van projecten, conferenties, congressen, seminars, workshops, trainingen, cursussen, activiteiten en/of overige bijeenkomsten alsmede het schrijven van artikelen, boeken en blogs.

Resultaten en huidige activiteiten

Zo hebben wij in 2017 meegewerkt aan de totstandkoming van de subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en 2018 informatiebijeenkomsten gegeven aan loopbaanadviseurs, werkenden w.o. zelfstandig ondernemers, werkgevers en instellingen.

Daarnaast zijn we in 2018 begonnen aan een vervolgproject betreffende cultuuromslag die nodig is om daadwerkelijk in actie te komen om een Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen te laten beklijven in onze samenleving (mede hierdoor sinds 2019 niet meer weg te denken uit ons landsbeleid en in 2020 terug te lezen in alle rapporten van WRR, Borstlap, AWTI en de Nederlandse groeistrategie). Lees meer op de pagina Collectief Ontwikkelen of ga direct naar het document, Collectief Ontwikkelen met Impact!, dat wij ervoor schreven.

Wij werken mee aan de totstandkoming van de definitie van LevenLangOntwikkelen: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”. bron: Een loopbaanperspectief op 'leven lang ontwikkelen' ScienceGuide.

In 2019 zagen wij dat de SDG's (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) als prachtig verbindend kader voor alle maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingezet en dat het nog niet voldoende tot haar recht komt. In samenwerking met Digidoen en andere partners startten wij SDG Facilitators, daarin brengen wij alle kennis en ervaring samen en geven een boost aan de ontwikkelingen, die nu nodig zijn op het gebied van waardengedreven missies en toekomstgericht innoveren en beleid. Naast projecten op het gebied van duurzame energie en schone lucht (geothermie, energy power plant en klant met ontgassingsoplossinge) hebben wij onze kennis en ervaring ingebracht bij Fonds 2030, een project dat werd geïnitieerd om toe te werken naar het realiseren van de duurzame ontwikkeldoelen in 2030. Dit project sloot aan bij de plannen van ministers Hoekstra en Wiebes om fondsen aan te wenden om de benodigde duurzame transities te maken.
StroomversnellingArbeidsmarkt is een van de activiteiten van SDG Facilitators / OntwikkelRijk. Hiermee brengen wij zaken in de arbeidsmarkt en onderwijs direct in de praktijk met ondernemende, innovatieve denkers en doeners.

Begin 2020 dachten wij als klankbord mee met het flankerend beleid dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheden wordt voorbereid t.b.v. het STAP budget dat in 2022 in werking zal gaan.
Ook zijn wij dit jaar actief met de vorig jaar ontstane StroomversnellingArbeidsmarkt om de SLIM-regeling goed en eenvouding bij organisaties (tot 250 werkenden) onder de aandacht te krijgen en zijn we klankbord voor diverse beleids- en bedrijfsomgevingen in transitie.
Al snel werd duidelijk, wat wij al eerder ervaarden, dat wij innovaties niet zomaar tot realisatie krijgen (klimaattransitie, energietransitie, SDG's implementeren, Leven Lang Ontwikkelen, etc.). Corona maakte dit extra helder. Daarom besloten wij een pas op de plaats te maken en eerst, net als wij dat in 2015 deden met 'Alles is er al, nu de verbinding nog' door helder te maken dat we aan een leercultuur moesten gaan werken, de volgende bewustwordingsstap inzichtelijk te maken. Zoals Cruyff altijd zei "je gaat het pas zien als je het doorhebt". Dit resulteerde in de presentatie 'Wijzer Ontwikkelen, doorbraak en doelen realiseren'.
Met de Strategisch Verbinders van OntwikkelRijk schreven we het stuk Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving dat we net als in 2018 delen met wetenschap, politiek en beleidsmakers om te bereiken dat we onze organisatiestructuren en -processen landeljk kunnen gaan aanpassen, omdat wij nadrukkelijk de ondernemende praktijk met kennis en ervaring met Strategisch Verbinden erbij betrekken. Inmiddels heeft dit geresulteerd in het contact met de Rijksoverheid over Verantwoord Innoveren (Responsible Innovation) en hebben we de eerste stappen gezet voor een Rijksoverheid brede gemeenschap waar kennis en kunde over dit onderwerp gedeeld gaat worden.

Alle projecten met social impact kun je terugvinden onder Projecten (social) Impact. De kennis en ervaring waardoor we die realiseerden vind je op de pagina Doorleefde kennis en ervaring.

Terug naar OntwikkelRijk of Transformational Expertise.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter