Hoe en wat doen wij

Wij faciliteren mensen en/of organisaties bij hun ontwikkeling, d.w.z. te 'leren' welke keuze- en ontwikkelmogelijkheden zij hebben en hoe zij zelf regie kunnen nemen en houden op hun (werkende) leven en (organisatie)activiteiten, dit in de breedste zin van het woord. Ook wel Leven Lang Ontwikkelen genoemd.
Dit doen wij ook door onze netwerk(en) in praktijk, wetenschap en beleid te helpen samenkomen en de collectieve kennis en ervaring te delen, zodat iedereen door de interactie met elkaar kan groeien en ontwikkelen. Dit noemen we Collectief Ontwikkelen.
Als een combi wordt gemaakt van Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen dan kun je spreken van Wijzer Ontwikkelen en vanuit die andere aanpak kun Verantwoord Innoveren.

Wij willen graag de uitvoering van maatschappelijk belangrijke zaken vanuit deze aanpak versoepelen en professionaliseren. Duurzame resultaten bereiken voor bestuurders en beleidsmakers, zodat beschikbare gelden terecht komen waar zij voor zijn bedoeld.

Wij helpen de kaders nieuw vormgeven samen met alle betrokken partijen, vanuit een gezamenlijk ander te creëren perspectief. Vanuit vertrouwen in ieders eigen kunnen en inbreng. Vanuit deze nieuwe kijk op zaken ontwikkelen we samen naar andere (werk)oplossingen. Wij geven overzicht en advies in het toepassen van nieuwe inzichten en collectieve werkwijze(n). We helpen echter ook meer verbonden samenwerking en diepgaander communicatie tussen betrokken partijen te realiseren. Dat is de basis en voedingsbodem voor de collectieve werkwijzen en daardoor kunnen wij met elkaar impact, lees duurzaam resultaat, bereiken. De in 21 jaar met partners opgebouwde kennis, ervaring en netwerk nemen wij mee in onze dagelijkse werkzaamheden.
Naast advies(gesprekken) betekent dit ook concreet het (doen) organiseren van projecten, congressen, webinars, workshops, trainingen en overige bijeenkomsten alsmede het schrijven van artikelen, boeken en blogs.

Resultaten en huidige activiteiten

Zo hebben wij in 2017 meegewerkt aan de totstandkoming van de subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en 2018 informatiebijeenkomsten gegeven aan loopbaanadviseurs, werkenden w.o. zelfstandig ondernemers, werkgevers en instellingen.

Daarnaast zijn we in 2018 begonnen aan een vervolgproject betreffende cultuuromslag die nodig is om daadwerkelijk in actie te komen om een Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen te laten beklijven in onze samenleving (mede hierdoor sinds 2019 niet meer weg te denken uit ons landsbeleid en in 2020 terug te lezen in alle rapporten van WRR, Borstlap, AWTI en de Nederlandse groeistrategie). Lees meer op de pagina Collectief Ontwikkelen of ga direct naar het document, Collectief Ontwikkelen met Impact!, dat wij ervoor schreven.

Wij werken mee aan de totstandkoming van de definitie van LevenLangOntwikkelen: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”. bron: Een loopbaanperspectief op 'leven lang ontwikkelen' ScienceGuide.

In 2019 zagen wij dat de SDG's (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) als prachtig verbindend kader voor alle maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingezet en dat het nog niet voldoende tot haar recht komt. Wij merkten ook aan SDG projecten waar wij onze verbindende en ontwikkeltalenten inzetten op gebied van duurzame energie en schone lucht (geothermie, energy power plant en ontgassingsoplossingen) dat we eerst nog tijd nodig hebben voor anders denken en ons ontwikkelen voordat we tot anders doen komen. Wij hebben toen onze kennis en ervaring ingebracht bij Fonds 2030, een project dat werd geïnitieerd om toe te werken naar het realiseren van de duurzame ontwikkeldoelen in 2030. Dit project sloot aan bij de plannen van ministers Hoekstra en Wiebes om fondsen aan te wenden om de benodigde duurzame transities te maken. De nationale groeiagenda werd echter keihard ingehaald door corona en deze plannen schoven naar de achtergrond.
StroomversnellingArbeidsmarkt is een van de activiteiten van OntwikkelRijk waar we mee doorgingen, als leider met maatschappelijke impact op de arbeidsmarkt. Hiermee brengen wij zaken in de arbeidsmarkt en onderwijs direct in de praktijk met ondernemende, innovatieve denkers en doeners.

Begin 2020 dachten wij als klankbord mee met het flankerend beleid dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheden wordt voorbereid t.b.v. het STAP budget dat in 2022 in werking zal gaan.
Ook zijn wij dit jaar actief met de vorig jaar ontstane StroomversnellingArbeidsmarkt om de SLIM-regeling goed en eenvouding bij organisaties (tot 250 werkenden) onder de aandacht te krijgen en zijn we klankbord voor diverse beleids- en bedrijfsomgevingen in transitie.
Al snel werd duidelijk, wat wij al eerder ervaarden, dat innovatie niet zomaar tot realisatie komt (klimaattransitie, energietransitie, SDG's implementeren, Leven Lang Ontwikkelen, etc.). Corona maakte dit extra helder. Daarom besloten wij, net als wij dat in 2015 deden met 'Alles is er al, nu de verbinding nog' door helder te maken dat we aan een leercultuur moesten gaan werken, de volgende bewustwordingsstap inzichtelijk te maken. Zoals Cruyff altijd zei "je gaat het pas zien als je het doorhebt". Dit resulteerde in de presentatie 'Wijzer Ontwikkelen, doorbraak en doelen realiseren'.
Met de Strategisch Verbinders van OntwikkelRijk schreven we het stuk Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving ter inspiratie en kennisdeling en deelden het met met wetenschap, politiek en beleidsmakers. Hierbij betrokken we nadrukkelijk de ondernemende praktijk met kennis en ervaring met Strategisch Verbinden erbij, want die maken het speelveld compleet. Inmiddels heeft dit geresulteerd in het contact met de Rijksoverheid en Europese Commissie over Verantwoord Innoveren (Responsible Innovation).

In 2021 gingen we weer gewoon aan de slag met het concreet maken van de oplossingen op het gebied van de arbeidsmarkt, een specialisme waar wij inmiddels na 21 jaar behoorlijk wat maatschappelijke impact hebben bereikt.
Het eerste halfjaar werkten we aan het participatief actieonderzoek De arbeidsmarkt van morgen. Ook dachten we na over hoe je verschillende doelgroepen 'die buiten de boot van ons systeem vallen' kunt bereiken en inzetten. Deze activiteiten zie je o.a. terug in de aanpak rondom praktisch opgeleiden en het Ontwikkeladvies dat in 2022 op de markt kwam. Het baart ons wel zorgen dat we zien dat er veel op cognitieve vorming wordt ingestoken, daardoor zijn we samen met NOBCO actief aan de slag om de praktische leervorm van 1-op-1 coaching en begeleiding onder de aandacht te brengen van overheidspartijen, brancheorganisaties e.d.

In 2022 werkten we (via Berenschot en i.s.m. Charistar kennis en ervaring) aan Collectief Ontwikkelen middels de lerende organisatie bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (lees verder op Nieuws en info).

Alle projecten met social impact kun je terugvinden onder Projecten (social) Impact. De kennis en ervaring waardoor we die realiseerden vind je op de pagina Doorleefde kennis en ervaring.

Terug naar OntwikkelRijk of Transformational Expertise.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter