DoPP zet met Tweede Kamer Duurzame Economie steviger op de agenda

Woensdag 22 mei nam de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur & Milieu het manifest, met appèl aan de politiek, in ontvangst van het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen - DoPP.
Titel van het manifest: “Nederland verdient beter – (met) een duurzame economie”.
In dit manifest wordt duidelijk hoe de huidige stagnatie, samengaand met een financiële crisis, uitputting van grondstoffen en uitbuiting van mens en natuur, achter ons kan worden gelaten. En hoe dat – méér dan doorgaan op de huidige weg – tot toekomstkansen leidt voor ons land en de generaties na ons.

Compliment voor DoPP
Ik was bij de overhandiging aanwezig, omdat ik het initiatief al vanaf de start interessant en belangrijk vind en graag de expertise van de mensen uit mijn netwerk en mezelf heb gedeeld tijdens het proces. En omdat ik als verbinder graag de uitkomst vanwege jouw bijdrage aan duurzame ontwikkeling, -economie en/of (sociale) innovatie.

Wat het DoPP heeft gedaan is een hele opgave en een groot compliment waard. Zij zijn politieke partijen overstijgend aan de slag gegaan met de vraagstukken van deze tijd en hoe die duurzaam zijn op te lossen, zodat een energieke en verbonden samenleving met bijbehorende circulaire economie kan ontstaan. Een goede stap in nieuwe denk- en werkrichtingen.
Belangrijker vind ik nog dat zij in het proces hebben geleerd op andere wijzen samen te werken, eigen belang ondergeschikt te maken aan gezamenlijk belang en steeds de dialoog te voeren om tot een gedragen geheel te komen. En dit allemaal al jaren lang vanuit een rol als betrokken burger, dus onbetaald en uit eigen passie en gedrevenheid. Chapeau!

Dank en vraag van Tweede Kamer leden
Na de overhandiging is de werkgroep van het DoPP in gesprek gaan met de tweede kamer leden. Zij gaven aan erg onder de indruk te zijn van het hele proces dat DoPP met haar netwerk heeft doorlopen en de verzamelde kennis en ervaring, die dit opleverde tot nu toe. De meeste leden willen ook graag informatie met DoPP leden uitwisselen vanaf nu.
Daarnaast ook een appèl vanuit de Tweede Kamer commissie terug, om vooral te zorgen dat veel mensen in ons land betrokken raken en blijven bij het onderwerp duurzame ontwikkeling en economie. Dat zal hen helpen om breder binnen de tweede kamer de basisgedachten ingebed te krijgen, zodat het zowel in lands-, Europees als mondiaal beleid verder kan landen.

Jij draagt al op jou manier bij hieraan en dit is dus ook een gedeeld compliment voor jou. Én de bevestiging dat het zin heeft dat wij met elkaar blijvend aandacht geven aan een sociale, duurzame en verbonden samenleving!

NB de documenten met alle informatie over de lezingen-cyclus en de teksten van manifest en appèl aan de politiek zijn te vinden op: www.economie-transitie.nl
Wat is het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen?
Het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen is een samenwerking van het CDA-duurzaamheidsberaad, ChristenUnie Partij-Commissie Duurzaamheid, D66-Duurzaam, GroenLinks MilieuNetwerk, PvdA-Duurzaam, PvdD Werkgroep Duurzaamheid, SGP Wetenschappelijk Instituut werkgroep Energie, en Liberaal Groen.
Het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen was eerder de initiatiefnemer van “Nederland krijgt Nieuwe Energie”, dat aan de basis stond van het gelijknamige burgerinitiatief en dat heeft bijgedragen aan het huidige SER-initiatief voor een nationaal Energieakkoord.
Ken je mensen voor wie dit interessant is en wil je deze mail deze mail doorsturen? Heel graag!

Zij kunnen zich dan via de nieuwsbrieven-optie op onze website abonneren, of mij een mail sturen, als ze de nieuwsmailingen rechtstreeks willen ontvangen.

Hartelijke groeten, 
Marjolein Hins

Mobiel: 06-51242613

P.S. geen interesse meer in deze info? Laat het me even weten! Dan verwijder ik je naam uit de verzendlijst.


Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter