Integrale aanpak en boardroomcounseling

Wat bereik je ermee

We ‘verlichten en verrijken’ – energiegevend, werk en kosten besparend dus - het organisatiesysteem, waardoor nieuwe oplossingen mogelijk zijn. Dit doen we door het ‘lichter maken en verrijken’ van de mensen daarbinnen en toepassen van andere organisatieprincipes w.o. bewuste inzet van Connecting Impact.

Vanuit intrinsieke betrokkenheid en energie organiseren. Full Spectrum Change met Collective Impact!

Wat is een juiste leiderschapsstijl

Gelijkwaardigheid in relaties is de basis voor Verbinding en engagement en daarmee ook voor toekomstbestendige organisatievormen als netwerk(bedrijv)en, samenwerkingsverbanden en alle vormen van ecosystemen.
Voor meer informatie: Gelijkwaardig leiderschap.

Boardroomcounseling

Tijdens boardroomcounseling wordt in gesprekken en on the job deze vorm van natuurlijk leiderschap in combinatie met Collectief Ontwikkelen eigen gemaakt. Hierdoor wordt Full Spectrum Change direct in de praktijk geoefend en ervaren en kunnen bestaande patronen doorbroken en losgelaten worden. Zo ontwikkelen leiders mee met de transformatie die de organisatie doormaakt en vice versa en werken zij direct aan hun eigen Leven Lang Ontwikkelen.

Onze integrale programma's

Op basis van behoeften van mens, samenleving en economie worden integraal samenwerkingsprogramma's ontwikkeld voor bestuurders, beleidsmakers en/of uitvoering/operatie. Dit wordt constant doorontwikkeld en bij inzet modulair opgebouwd en afgestemd op behoefte. Het bestaat uit beproefde aanpakken van en i.s.m. onze Samen-werk talenten en inspiratie en spiegeling door onze Verbinding en inspiratie partners. Hiermee brengen wij jarenlange doorleefde kennis en ervaring samen.

Hierin zijn inspiratie en transpiratie met Impact altijd met elkaar verbonden. Lees Doorleefde kennis en ervaring als u meer over wat wij in de praktijk doen wilt weten.

Eerdere projecten met (social) Impact

Wij initieerden en werkten mee aan verschillende projecten met (social) Impact. Hier lieten wij door 'The art of Impact' benadering een andere visie ontstaan waardoor bestaande organisatie en aanpak kon worden losgelaten en werd gekozen voor een nieuwe insteek. Lees meer: Projecten met (social) Impact.

Met kennis- en ervaringsnetwerken

OntwikkelRijk / The art of Impact / Q-Change is verbonden met bestaande (not for profit) organisaties, projecten en instituties op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen en skills als VACO, OU, interdepartmentaal overleg LLO, actieagenda LLO SER, actieagenda MBO in 2030 en beleid-, wetenschaps- en praktijk(kennis)netwerken als Stroomversnelling Arbeidsmarkt e.a. Hierdoor kunnen prachtige verbindingen worden gelegd en bruggen gebouwd, die soepel verlopende transformatie in gang zetten en ondersteunen. Verder schreven wij o.a. mee aan het boek 'Werken aan de WEconomy' van Jan Jonker (hoofdstuk 14) en geven artikelen en essays uit onder diverse labels. Tevens vervullen wij de rol van communicatieve en creatieve verbinders tussen de verschillende domeinen wat ons veel inzicht en doorzicht geeft. Allen dragen bij aan de Doorleefde kennis en ervaring en ervaring met The art of Impact.

NB The art of Impact en Collective Impact - Collectief Ontwikkelen kan in alle omgevingen en organisaties worden toegepast waar mensen samen werken. Publiek en privaat.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter