Nieuws en info

Hieronder, na deze inleiding, delen wij een overzicht van opdrachten en projecten waar we aan werkten.

Voor het meest actuele nieuws verwijzen we je direct naar de LinkedIn pagina's van Charistar en OntwikkelRijk!
Boeken, artikelen en ov. info geschreven door of met partners staan op pagina Boeken en Q-artikelen.
Voor projecten met social impact kun je klikken op Projecten (social) Impact.

De indeling van deze pagina is als volgt:
- Vernieuwing in organisaties van de 21e eeuw
- informatie 2022 en verder
- informatie 2020-2021
- informatie 2018-2019
- informatie 2016-2017
- Informatie 2014-2015
- Informatie 2012-2013
- Informatie 2010-2011
- Informatie 2008-2009
- Informatie 2006-2007
- Informatie 2003-2005

Vernieuwing van de samenleving in de 21 eeuw

Deze artikelen kun je vinden door naar de volgende pagina te gaan: Transformatie 21e eeuw.

Info 2022 en verder - meest actuele nieuws

Naast de hieronder genoemde opdracht bij VNOG werkten wij samen met Charistar aan diverse (cultuur en ngo)zaken vanuit Brussel en andere steden in België en adviseerden we NOBCO, SBB en Ministerie van SZW over Leven Lang Ontwikkelen, ZZP- en ondernemerschap en Collectief Ontwikkelen.

Vanaf 2023 is deze pagina en website niet verder geactualiseerd. Voor het meest actuele nieuws verwijzen we je graag naar de LinkedIn pagina's van Charistar en OntwikkelRijk!

Veiligheidsregio VNOG en risicogericht werken

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Van oktober 2021 t/m juni 2022 werkten wij bij de VNOG, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Zij werken vanuit hun visie 'veilig en gezond wonen, werken en recreëren' samen aan veiligheid.
Marjolein Hins werd hiervoor door Berenschot gevraagd en begeleidde en gaf richting aan het proces van het implementeren van project 'routekaart risicogericht werken’ voor de twee gebiedsteams (35 personen) van deze grote regionale samenwerking van 22 gemeenten. Dit deed zij middels de aanpak van Collectief Ontwikkelen als 'lerende organisatie' en gebruikte o.a. kennis en ervaring die zij i.s.m. Charistar ontwikkelde in de loop der jaren.
Zij was verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en opzetten van nieuwe (samen)werkingsvormen, (integrale) advies- en coördinatiewerkzaamheden voor de teams en teamleiders en het doen van interventies om beoogde resultaten te halen.
De opdracht was in eerste instantie voor 4 maanden, al snel bleek dat het project afhankelijkheden kende en procestijd nodig had, die maakte dat meebewegen in het geheel betere resultaten zou opleveren. Daarom spreidden wij de gereserveerde uren over een langere periode t/m eind juni waarin Marjolein al doende het stokje overdroeg aan de teamleiding en teams. Met nog een interventie met 'Blik naar de toekomst' pakten in juni 2022 de teamleiders en sr. adviseurs het project helemaal over en was het beoogde doel bereikt!

Situatie 30 juni 2022: de samenstelling van de teams en aanpak is geborgd door een nieuw kernteam te formeren voor de periode die gaat volgen, zodat de nieuwe aanpak van met elkaar om gaan en werken voortgang heeft en niet in oud gedrag wordt teruggevallen.

Terugkijkend, dit was bij uitstek een project waar alle kennis en ervaring omtrent Collectief Ontwikkelen, lerende organisaties, luisteren, meebewegen en gebruik maken van persoonlijke talenten werd ingezet. Ook de toegevoegde waarde van goede verbinders inschakelen, vooral ook binnen de organisatie, werd zichtbaar en voelbaar. Beoogde doel is behaald en kwam vooral "omdat wij nog nooit zo met elkaar over de zaken hebben gesproken voordat we in de actie gaan" was de terugkoppeling van VNOG teamleiding en teams.

Wij spannen ons er graag voor in om ook bij andere regionale samenwerkingen deze kennis en ervaring over te dragen, zodat we soepeler in beweging en tot resultaten komen. Het proces van ontwikkelen is namelijk in alle domeinen en regionale samenwerkingen gelijk, of het nou over energietransitie, RMT's (arbeidsmarkt) of veiligheid gaat.
Het is mooi en belangrijk werk dat je samen met elkaar vormgeeft tijdens het ontwikkelproces!

Info 2020-2021

 

De arbeidsmarkt van morgen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsWij deden vanuit OntwikkelRijk het eerste halfjaar 2021 een participatief actieonderzoek i.s.m. Intelligence Group en De Loopbaan Academie, naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bezien vanuit het perspectief van de kandidaat. Het praktische rapport dat wij samenstelden vanuit de integrale input van dik 50 partners in de arbeidsmarkt, dat op 5 augustus 2021 het levenslicht zag, kun je lezen op de pagina: De arbeidsmarkt van morgen.

Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsNaast de goede intenties die er nu zijn om te investeren in de samenleving ervaren wij vanuit ons ontwikkelrijke netwerk van partners uit praktijk, beleid en wetenschap dat antwoorden op maatschappelijke vraagstukken moeizaam en langzaam tot stand komen. Met Collectief Ontwikkelen kunnen we op een duurzame manier de kwaliteit van leven verhogen. Voor mens, samenleving, dier, natuur en economie.
Lees de publicatie van OntwiikkelRijk van 1 oktober 2020: Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving.

Ontwikkeladvies succesvol bevonden en wordt voortgezet

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Bij het crisispakket NOW2 voor ondernemers is de voorwaarde verbonden dat organisaties vooral hun mensen ook moesten laten ontwikkelen. Daarvoor werd het Ontwikkeladvies, dat voor 45+-ers onderdeel uitmaakte van het project 'Perspectief op vijftigers' en in januari 2020 stopte, opnieuw geactiveerd. Dit betekende dat loopbaanadviseurs en werkgevers en werk(zoek)enden weer op de hoogte gebracht moesten worden van ins en outs. Daar waren we binnen de StroomversnellingArbeidsmarkt en met de partners in de beroepsomgeving druk mee. En met succes bleek, landelijk had iedereen het zo actief opgepakt dat binnen een maand de 22.000 adviezen waren uitgedeeld. Dit maakte dat er eind september een motie werd aangenomen in de tweede kamer om per 1 december nogmaals 50.000 Ontwikkeladviezen beschikbaar te stellen.

Naast verspreiding van de informatie hebben wij een extra rol op ons genomen, als strategisch verbinders. Wij zien namelijk dat hetgene wij als adviseurs van de eerste ontwikkeladviezen bewust inbouwden samen met het toenmalige team van het ministerie en Uitvoering van Beleid SZW (voor procesmatig voor onderzoek en steeksproefsgewijze eenvoude controle bijv.) nu vergeten is mee te nemen in alle haastige aanpak met het nieuwe team dat gevormd werd. Wij hebben inmiddels de diverse contacten weer opnieuw gelegd om die informatie te kunnen gaan delen als we toe zijn aan volgende aanpak creëren vanaf 2021.

Inmiddels is ook het onderzoeksrapport van de eerste Ontwikkeladviezen klaar en opgeleverd. Wij zijn er als architecten van de basis trots op en danken alle mensen die hielpen het succesvol naar de deelnemers te brengen. Dit was de mooie evaluatie die Minister Koolmees deed naar de Tweede Kamer: "Er is sprake van een algehele verbetering van de toerusting op de arbeidsmarkt. Het idee achter de regeling was dat, als er sprake zou zijn van bewustwording, deelnemers in beweging zouden komen. Ook hierin lijkt de regeling succesvol".

Je kunt er meer over lezen in de artikelen van Icares en NOBCO die in november verschenen (zie info over transformatie 21e eeuw nr. 100). Je kunt ook klikken op de volgende links: artikel Icares en artikel NOBCO.

Projecten 1e halfjaar 2020: StroomversnellingArbeidsmarkt, Onderwijs en Gemeenten Sociaal en Duurzaam Domein

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Het eerste halfjaar was een roerige tijd, zeker toen corona ook nog langs kwam in maart. In januari eindigde de tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en rondden wij op 1 april 2020 onze werkzaamheden af met Noloc na 9 jaar (lees het afscheidsartikel dat Marjolein Hins erover schreef: Aparte paden na 9 succesvolle jaren. Al met al een periode van 20 jaar ondernemen waarin wij ons focusten op ontwikkeling, waarin laatste jaren LevenLangOntwikkelen de aandacht kreeg. Deze afronding heeft ruimte gemaakt voor een volgende fase waarin Collectief/Samen Ontwikkelen en WijzerOntwikkelen aandacht krijgen. Welke ontwikkelvaardigheid hebben we allemaal nodig om individueel en samen door te ontwikkelen naar een duurzame, toekomstbestendige samenleving en 'volwassen' te worden voor een duurzame toekomstbestendige samenleving. Na corona nog belangrijker geworden hierover na te denken en vooral te doen.

De StroomversnellingArbeidsmarkt brengt het in de praktijk. Deze samenwerking van innovatieve professionals (werkzaam in loondienst en/of zelfstandig in publieke en priivate hoek) in de arbeidsmarkt en het onderwijs leren en ontwikkelen hiermee zichzelf en belangrijker nog, verbinden hun activiteiten op dusdanige wijze dat ze samen totaaloplossingen bieden op vraagstukken van opdrachtgevers, regio's, instituties, overheden en andere plekken om een vitale samenleving te vormen. Zo werken zij aan het realiseren van flexibele leerroutes, verbinden zij hun netwerken en talenten op het gebied van ontwikkelen en matchen van mensen en organisaties met elkaar, begeleiden ze mensen met angst en stress (op de werkvloer) en mensen die nieuwe keuzes willen maken in hun leven bijv. in hun loopbaan of in hun opleidingsbehoefte, of bij het maken van een digitaliseringsslag en ontwikkeling in de samenwerking. Wat wij sowieso doen is de energie uitstralen, die nodig is om verbonden en anders samen te werken, zodat we hierin een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor elkaar en anderen. Door op de link te klikken vind je de Samen-werk talenten, die daarin meedoen.

Verder zijn Marjolein Hins en Marlies van Venrooij in april gestart met een mooie opdracht bij LOI (leer- en toetsplan tot aan realisatie van de module Loopbaan in het generieke aanbod voor MBO onderwijs, loopbaan en burgerschap). Marjolein Hins schreef met Jolanda van der Steen een inzichtadvies voor de ontwikkeling van de HRM afdeling van UWV, kennis en ervaring die zeker ook geldt voor andere HRM afdelingen in allerlei typen organisaties om toekomstbestendig te worden. De StroomversnellingArbeidsmarkt organiseerde een online bijeenkomst met het Interdepartementaal overleg LevenLangOntwikkelen (Min. OCW, SZW en EZK en de SER) over 'hoe geven we een boost geeft aan de leercultuur?'. Daarnaast onderzochten wij de stand van zaken qua toekomstbestendigheid van HRM werving & selectie en organisatieontwikkeling bij gemeenten algemeen en sociaal domein, instituties en uitvoeringsorganisaties. Wij werkten mee aan de totstandkoming van een aanbesteding binnen het Sociaal Domein in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de gemeente Rotterdam en SDG Nederland werden inzichtsadviezen gegeven en beschreven over hoe beoogde duurzame innovaties gerealiseerd kunnen worden en doorbraken bereikt in organisatieontwikkeling en samenwerking tussen diverse stakeholders op verschillende abstractieniveaus. Bewustwording en praktische aanpak over Samen Ontwikkelen in de praktijk. Vooral door corona is wel helder geworden dat we klaar zijn met hoe we het deden en het tijd is voor de dingen daadwerkelijk anders doen!

Info 2018-2019

 

Onderwijs 2030

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsHoe omgaan met teruglopend aantal studenten en flexibilering was de vraag die we behandelden tijdens een bijeenkomst van Ministerie van OCW. Common Ground: samen tot oplossingen komen in communities van vakmanschap en innovatie. Samen leren ontwikkelen centraal. Een goed georganiseerde dag waar Marjolein Hins namens OntwikkelRijk (en SDG Facilitators) op uitnodiging van regiegroep bij was om mee te denken en kennis en ervaring met Collectief Ontwikkelen te delen.

LevenLangOntwikkelen in België

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 10 december vond in Brussel de bijeenkomst van het Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding plaats georganiseerd door VDAB. Omdat Marjolein Hins vanuit haar diverse rollen expert is op het gebied van Ontwikkelvouchers, -adviezen en LevenLangOntwikkelen werd zij uitgenodigd om aanwezig te zijn. Marlies van Venrooij was er ook vanuit LoopbaanVisie (en OntwikkelRijk). Het was een interessante en leuke dag waar zowel de nieuwe Belgische wetgeving bekend werd gemaakt als dat partijen actief op het loopbaangebied werden voorgesteld en zich konden presenteren aan de bezoekers. Voor VDAB een mooi moment om met alle leveranciers in het land contact te kunnen hebben. We werden goed onthaald en keerden met nieuwe informatie huiswaarts.

SDG Facilitators ziet levenslicht

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Begin 2019 wordt het duidelijk dat voor een soepeler invoering van de SDG's** een verbindende, katalyserende factor extra nodig is en besluiten Martin Pronk, Marjolein Hins en Eugen Oetringer om SDG Facilitators op te richten. Een samenwerking waarin zij hun jarenlange ervaring en (die van) hun netwerk inbrengen. Er wordt actief samengewerkt met de andere partijen als o.a. ministeries (BuZa, OCW, SZW), SDG Charter, SDG Nederland, Coöperatie Leren voor Morgen, SDG Café en MaatschappijWij als het gaat om operationele en beleidsmatige kennis en ervaring delen en partijen verbinden. Zij hebben een denk- en doetank toekomstgericht innoveren en beleid. Daarnaast faciliteert SDG Facilitators organisaties en samenwerkingen, die toekomstgericht en actief de wereld mooier (willen) maken met hun innovatieve aanpak en/of producten. Hieronder horen o.a. een aantal stroomversnellingsteams: SDG's, Arbeidsmarkt, LevenLangOntwikkelen en Duurzame energie en schone lucht. In april 2019 is het ontstaat van SDG Facilitators een feit.

**SDG's: sustainable development goals, duurzame ontwikkelingsdoelen, omarmd door 193 regeringsleiders wereldwijd, die momenteel in alle landelijke beleidsdoelstellingen omgenomen worden.

Building Bridges... tussen Jordanië en Europa via Metropoolregio Amsterdam.

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 1 februari 2019 in Amsterdam, WTC Building met betrokken mensen uit Jordanië, Brussel, Londen, Parijs, Genève en NL bouwen aan een brug, zodat mensen in Jordanië kunnen overleven. Via Amsterdam kan een brug naar Europa worden gebouwd om te zorgen dat lokale ondernemers, waarbij 30% vluchtelingen uit Syrië, handel kunnen bedrijven en een inkomen kunnen genereren. We hebben met een goed en divers team mee gedacht wat er nodig is om het concept operationeel te krijgen voor SEEDJordan en House of Social Enterprise Amsterdam. Onderwerpen waren o.a. customers, marketing possibilies, market, finance and law/regulations en we bouwden aan een betrokken netwerk en een ambitieus concept dat kan worden uitgebouwd naar andere landen. We willen hiermee mensen in hun eigen land de kans op een goed leven bieden en voorkomen dat men bij tekorten door moet gaan reizen naar o.a. Europa. Marjolein Hins van Q-Search droeg bij als tafelbegeleider in de World Café setting waarbij alle kennis en ervaring van de aanwezigen samen werd gebracht tot een geheel.

Stroomversnellers voor de SDG's (duurzame ontwikkeldoelen)

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 10 december 2018 actief aan het werk in een 'werkplaats stroomversnellers voor de SDG's' (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een samenwerking tussen #SDGCafe, #SDGCharter, coördinator SDG NL en experts uit onze netwerken. Het direct breder dan onszelf organiseren zorgt ervoor dat ieders talent wordt gezien en tot haar recht komt, we meer draagvlak hebben en vooral ook een optimale kijk op wat nodig is voor duurzame ontwikkeling. Samen sterker. Het was een goede en zinvolle middag, waarmee we weer een stap dichter naar elkaar en het praktisch maken van een duurzamer samenleving hebben gezet. De uitkomsten nemen we mee in bestaande initiatieven en projecten en gaan we verder uitwerken met het hele team van vanmiddag: Cedrick Júnior, Chiara Zeeuw, Eugen Oetringer, Gerrit van Doorn, Hugo von Meijenfeldt, Marjolein Hins, Martin Pronk, Peter van Vliet, Rosalie de Bruijn en Thea Fierens.

Gemeente Amsterdam: 'de jongere centraal?!' en 'de Schuldmachine'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Documentairebedrijf Viewpoint uit Amsterdam is een prachtige documentaire aan het maken, die volgend jaar op televisie komt: de Schuldmachine. OntwikkelRijk / Q-Search werkt met haar mee om de film meer maatschappelijke impact te laten bereiken. Een van de partners waar we mee in gesprek zijn is de gemeente Amsterdam, die razend enthousiast zijn om de film in te zetten voor de cultuurverandering, die ze willen bereiken met hun professionals, beleidsmensen en bestuurders. Om hun netwerk alvast beter te leren kennen en onze ervaring met jongeren en het creëren van optimale samenwerking in te zetten deden we actief mee aan de bijeenkomst 'De jongeren centraal?!' op 27 november 2018 in Amsterdam.

Evaluatiebijeenkomst St. van de Arbeid over het Ontwikkeladvies 45+

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 3 juli 2018 organiseerde de St. van de Arbeid i.s.m. het Ministerie van Sociale Zaken een evaluatiebijeenkomst over het Ontwikkeladvies. Met de sociale parners uit negen beroepsgroepen, die aan deze pilot meedoen, werd gesproken over hoe we het laatste jaar van de subsidieregeling optimaal samenwerken en aandacht besteden aan het Ontwikkeladvies, zodat zoveel mogelijk mensen, voor wie het is bedoeld, er van horen en gebruik van gaan maken. OntwikkelRijk werd uitgenodigd, omdat wij vanaf de opstart van de subsidieregeling actief zijn om te zorgen dat er nog meer en beter wordt samengewerkt door de betrokken partijen voorzover dit in onze macht ligt. Wij zijn er zelfs een nieuw project door gestart, 'Collectief Ontwikkelen met Impact' voor onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is OntwikkelRijk ook verbonden met Noloc en de andere belangrijke stakeholders in de loopbaanadviesmarkt en werken zij ook mee aan het verspreiden van het Ontwikkeladvies richting leden en werkgevers en werkenden o.a. via de Week van de Loopbaan van Noloc van 17-22 september 2018.

Dialoogsessie 'Toekomst van het Werk'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 25 juni 2018 hield het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een van de dialoogsessies in het kader van 100 jaar SZW Goed werk! In Zwolle was het onderwerp 'Toekomst van het werk', wie werkt er nog in de toekomst? Ook wij werden uitgenodigd om mee te doen en onze input te geven. Het was een mooie middag, goed begeleid en de input was van goed, menselijk en innovatief niveau en met heel divers en boeiend gezelschap vanuit de hele samenleving. Het ministerie kon met een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt, burgerschap en loopbaan terug voor de volgende 100 jaar!

SDG Café's o.a. 'De ondernemer als wereldburger' en samen met Volvo Ocean Race

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Marjolein Hins is namens Q-Search lid van de kernploeg van het SDG Café, een nieuwetijds georganiseerd netwerk (met energie en connecties, zonder geld) met Ministerie Buitenlandse Zaken als belangrijke ambassadeur om de SDG's - Sustainable Development Goals - op een leuke en energieke wijze onder de aandacht te brengen. Elk kwartaal organiseren zij een SDG Café. Het startte in 2016 en  op 25 januari 2018 had het Café plaatsgevonden in de Malietoren bij MKB Nederland (zie impressie) met als onderwerp 'jong ondernemerschap en de SDG's'. Op 22 maart 2018 werd een host gevonden die mooi aansloot bij het toen gekozen onderwerp 'De ondernemers als wereldburger'. Het Museon met haar prachtige tentoonstelling, boek en locatie die alle aandacht geven aan de SDG's alsmede wereldburgerschap was the place to be. Het werd een geweldige middag in een divers gezelschap van mensen, die binnen de kortste keren diepgaand met elkaar in gesprek waren over alle onderwerpen, die werden ingebracht. Op 28 juni 2018 volgde een Café met als thema 'schone oceanen, velilige kusten' dat samen met de Volvo Ocean Race en de Unie van Waterschappen werd georganiseerd op en rond het strand van Scheveningen. #SDGCafe.

Chapter in book 'Researching Open Innovation in SMEs'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In februari 2018 heeft World Scientific het boek 'Researching Open Innovation in SMEs uitgegeven (open innovatie in het MKB). Het boek werd samengesteld door Wim Vanhaverbeke (Universiteit Hasselt, Belgium & ESADE Business School, Spain & NUS, Singapore), Federico Frattini(Politecnico di Milano, Italy), Nadine Roijakkers (Open Universiteit, The Netherlands) en Muhammad Usman (Universiteit Hasselt, Belgium). In het boek heeft The Q-Search Case een hoofdstuk gekregen genaamd 'The Link between Entrepreneurial Attributes and SME Ecosystem Orchestration: A Case from the Dutch HR Services Industry'. Het stuk is tot stand gekomen door samenwerking van Oana-Maria Pop, Nadine Roijakkers, Diana Rus and Marjolein Hins. Voor inhoud en eventueel al bestellen: klik hier.

Info 2016 - 2017

 

Gastdocent Social Entrepreneurship bij Rijksuniversiteit Groningen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 18 december 2017 was Marjolein Hins uitgenodigd door sr. lecturer Diana Rus om naar de Rijksuniversiteit in Groningen te komen voor een meeting met 22 studenten, die de cursus Social Entrepreneurship volgden. Zij hadden de The Q-Search Case gelezen en hadden deze middag de gelegenheid om Marjolein, als initiator van Q-Search, allerlei vragen te stellen. Na afloop moesten ze in staat zijn om bepaalde vragen te beantwoorden. Het is mooi om op deze manier in een live situatie de kennis en ervaring van Q-Search direct te kunnen delen met de studenten. Het houdt hen en onszelf scherp in onze ontwikkeling.

Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers.
Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen. Lees hier het persbericht. OntwikkelRijk werkte eraan mee als adviseur op inhoud (vakgebied loopbaanadvies) en proces (organiseren van een innovatief en succesvol proces van inrollen en verspreiden van de subsidieregeling). Op 19 december werkten wij mee aan een informatiebijeenkomst bij Noloc en op 10 januari aan een informatiebijeenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Auteur geworden bij Platform O

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Platform O nodigde ons in april 2017 uit als auteur. Op 30 juni 2017 verscheen het eerste artikel: Alles is er al, nu de verbinding nog! Een iets aangepaste versie van het artikel dat Marjolein Hins in 2016 schreef voor de website van Q-Search en dat door DuurzaamNieuws in co-creatie in blogvorm werd gegoten en geplaats in december 2016. Blij voor dit mooie platform ook te mogen schrijven.

'Anders doen denken' in het onderwijs in WUR Wageningen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 21 juni 2017 zal Marjolein samen met Judith Semeijn, hoogleraar Loopbaanmanagement, een workshop geven 'Pippiwijs ontwikkelen; zet werknemers in hun kracht'. Dit doen zij op de conferentie 'Anders doen denken' in het onderwijs. Deze werd gehouden op de campus van de Universiteit van Wageningen.

Interview in LoopbaanVisie, thema politiek: strategisch belangenbehartiger

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Marjolein is al sinds 2011 voor Noloc actief. Wat houdt de rol van strategisch belangenbehartiger, die zij 12 uur per week uitoefent, nou eigenlijk in? Lees het in dit artikel in LoopbaanVisie van april 2017. Een interview door Marea de Bruijn.

Inspiratie-dialoog over (global) partnerships (SDG17) bij SDG café

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 13 april 2017 tijdens het 3e SDG cafe bij Haagse Hogeschool hebben we een programmadeel samengesteld dat specifiek ging over #SDG17 (global) partnerships met #SDG12 responsible consumption and production als praktijkvoorbeeld waarin SDG17 terugkomt. Twee belangrijke doelen in ons land en we noemden het: sustainable attitudes for sustainable development. Het proces werd door Katinka Bos en Marjolein Hins begeleid en Jos Walenkamp, Marjolein Hins en Erick Wuestman vertelden hun ervaringen met (internationale) samenwerking, zodat er een dialoog met de deelnemers kon ontstaan. Op pagina Projecten (social) Impact kun je meer lezen over de SDG's en 'Transforming our world'. #wijzijn17 is die middag bedacht, SDG17 is onze specialiteit.

Master of Management Day 2017 Hasselt University

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 8 maart 2017 werd de eerste Master of Management Day gehouden bij de faculty of Business Economics. Nadine Roijakkers (hoogleraar strategie en innovatiemanagement) organiseerde de dag samen met haar collega van ondernemerschap. Wij hadden een dag samengesteld waarin de studenten van 15 nationaliteiten op een interactieve manier met zichzelf, hun eigen ondernemendheid of ondernemerschap en elkaar aan de gang gingen o.a. met Energy & Competences game. Het doel was meer connectie met elkaar te krijgen en vooral ook hun eigen sociale en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, de basis van de 21e eeuwse vaardigheden is gelegd. Het was een inspirerende dag en hij werd door de studenten zeer gewaardeerd.

Q-Sessie, dialoog-presentatie, 'bewegende mensen'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op verzoek van Erwin Holterhues, collega in het project Ontwikkelvoucher, was Marjolein op 2 februari 2017 aanwezig bij de Q-Sessie over 'bewegende mensen' die hij gaf op verzoek van DNA De Nederlandse Associatie (verenigingsprofessionals en -management). In zijn verhaal waren duidelijk elementen van het ontwikkelvoucher terug te horen. Hij gebruikte de vorm die wij ook verkiezen, de interactie en de uitwisseling met elkaar. Hierdoor wordt alle aanwezige kennis en ervaring benut en leer je optimaal van en met elkaar.

Auteur geworden van DuurzaamNieuws: Alles is er al, nu de verbinding nog!

Door Peter van Vliet van DuurzaamNieuws resp. Jan Jonker van NieuweBusinessModellen en CirculaireBusinessModellen gevraagd als gastauteur (met het Q-Search netwerk) voor het schrijven van blogs over de praktijk van sociale en arbeidsmarktzaken alsmede nieuwe business modellen. De eerste blog is op 26 november 2016 geplaatst. Zie: Alles is er al, nu de verbinding nog!

Innovatie LAB bibliotheken bij SBB

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Tijdens het LAB innovatie voor stakeholders bibliotheken en MBO onderwijs werd aan alle experts om input gevraagd omtrent de ontwikkeling van het onderwijs t.b.v. bibliotheken. De inbreng van Q-Search was dat wij d.m.v. ons Full Spectrum Change model inzichtelijk maakten waar op dit moment de verkramping in organisaties vandaan komt en hoe je hieruit kunt komen met elkaar. Dit zorgde dat wij ook tijdens onze sessie een heel prettige en goede uitwisseling hielden en in het moment creërden wat daarvoor nodig was. Mede overigens door de enorm goede kaders, die organisator SBB had neergezet en anderen aan input inbrachten.

Q-Search helder in beeld gebracht door Visually Yours

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Er zit een enorme kracht in het creëren van nieuwe richtingen en oplossingen in het moment en in co-creatie. Dit gaat dubbel zo hard als denken, voelen én doen wordt aangesproken. De nieuwe inhoud voor de website van Q-Search bracht de behoefte om in één oogopslag te zien wat Q-Search doet. Een mooi moment om met Dennis Luijer van Visually Yours contact op te nemen. Het resulteerde in een helder verhaal met duidelijk beeld. Lees hier over deze leuke en professionele samenwerking, die we graag vaker zullen doen.

Workshop 'Samen met de klant' op Noloc congres

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 8 november 2016 vond het jaarlijkse Loopbaancongres plaats. Ons werd gevraagd een workshop te verzorgen die de leden van Noloc en overige bezoekers zou boeien. Samen met Marea de Bruijn, die de masterclass en kerntrainingen voor MMM (bij NSPOH) ontwikkelde, werkten wij een nieuwe workshop uit, voor alle werkzoekenden: Samen met de klant (samen werken rondom de klant, vanuit inclusiviteit). De workshop werd zowel door deelnemers als door Noloc als inzichtgevend, positief en inspirerend ervaren.

UWV Inkoopkader en Advies Transitiecommissie Sociaal Domein 'landen' in 2016

Op de pagina Projecten (social) Impact kun je lezen welke bijdragen Q-Search en 'The art of Impact' daar de afgelopen jaren aan hebben gedaan. Hoe wij met onze kennis van strategie en Collective Impact door onze ervaring met Connecting Impact en Verbinding en engagement bottom up e.e.a. in beweging en tot samenwerking brachten.

Presentatie duurzame energiebesparing - Beurs Bouw en Wonen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In verband met de goede stem van Marjolein Hins werd zij gevraagd om op 14 september 2016 een presentatie te geven tijdens de beurs Bouw en Wonen. De overheid stelt subsidies beschikbaar om woningeigenaren (VvE/particulier) te helpen hun complex/woning te verduurzamen. Opdrachtgever Het Inspectiehuis vertelde graag over de grote lijnen van de subsidie, desgewenst in combinatie met een meerjarenbegroting, die zij voor haar klanten kon verzorgen. Marjolein leidde de interactie met het publiek.

Werkatelier Programmaraad - MMM Mensen Met Mogelijkheden

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 4 juli werd in Heerlen een Werkatelier georganiseerd door GGZ i.s.m. Programmaraad arbeidsmarkt. Voor samenwerking van professionals rondom de mens met psychische kwetsbaarheid. In het kader van het project MensenWerk waar MMM (Mensen Met Mogelijkheden) deel van uitmaakt werden wij gevraagd om dit proces te begeleiden als dialoogvoerders aan de tafels. Het werd een geslaagde middag, die opvolging kreeg in Leiden in november 2016 (met staatssecretaris Klijnsma erbij) en begin 2017 in Zeeland.

Samen met Noloc op internationale conferentie over sustainable employability

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Noloc werd door de organisatie gevraagd om haar loopbaankundige en PR- en Marketing bijdrage te leveren aan deze internationale conferentie op 3 juni van het Erasmus+ project over Lifelong Learning. Vervolgens werden ook workshops gegeven met geslaagde praktijkvoorbeelden. Daarvoor bracht Q-Search er vier in waarvan Team 3.0 en EBC*L meededen. Mooie co-creatie met het internationale speelveld, dat resulteerde in een fijne dag met veel kennis- en ervaring delen tussen professionals omtrent 'sustainable employability'.

Energy and Competence game + presentatie ecosystemen TU/e

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 10 mei 2016 verzorgden wij onderdelen van het programma voor internationale SELECT studenten 1e en 2e jaars. Dit keer gaven wij 2x een workshop Energy and Competences game, die we verbonden met een presentatie van Nadine Roijakkers, Professor of Strategy and Innovation Management van Hasselt University. Zij vertelde aan de studenten haar 15 jaar ervaring omtrent het ontstaan van ecosystemen. Dit was een fijne samenwerking en super verrijkend voor de studenten begrepen we uit hun reacties.

Project Ontwikkelvoucher geïnitieerd in maart 2016

Samen met vijf elkaar aanvullende experts heeft Marjolein Hins namens Q-Search met 'The art of Impact' en Noloc (de vereniging voor loopbaanprofessionals) het Ontwikkelvoucher project geïnitieerd. Lees verder op de pagina Ontwikkelvoucher.

Guest lecture Innovation Management - University of Hasselt

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 14 maart 2016 was Marjolein Hins guest lecturer op University Hasselt naar aanleiding van The Q-Search Case. Ze informeerde in een leuk vraaggesprek over de 3 fases waar Q-Search tot nu toe doorheen ging en deelde haar ervaringen over het in beweging en balans houden van een ecosysteem. Vooral de persoonlijke ervaringen als ondernemer kwamen aan bod en inspireerden de studenten. Na afloop kregen de studenten een assignment, wie Marjolein het beste inzicht of advies kon geven over de vervolgstappen, die ze met Q-Search kan zetten. Deze spiegel mede omarmd voor het transformeren van Q-Search naar een volgende fase.

Info 2014-2015

 

The Q-Search Case - evolution of the ecosystem

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In juli 2015 zijn Prof. Nadine Roijakkers, Oana-Maria Pop en Diana Rus gestart met een onderzoek naar de ontwikkeling van Q-Search voor wat betreft de 'evolution of the ecosystem'. Op de pagina The Q-Search Case kun je meer lezen over de inhoud en voortgang van het project. Inmiddels is Q-Search haar 4e fase in gegaan en heeft de Phd studente bijv. een presentatie gegeven in Amerika bij de Academy of Management en worden de bevindingen middels presentaties uitgedragen.

Visie de Toekomst van Werk

'De toekomst van werk' groep verdiept zich in de invloed van o.a. versnellende technologische ontwikkelingen, globalisering en de mens en hoe dit de vorm, de inhoud en daarmee het begrip van werk verandert. Wat doet dit in de samenleving en welke sociale innovatie zal dit van ons vragen. In mei 2015 werd een tussenfase van het project afgerond door het schrijven van een visie over de Toekomst van Werk.

Bijdrage aan congres Mensenwerk

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In 2013 werd door staatssecretaris Jetta Klijnsma (sociale zaken) i.s.m. met collega Martin van Rijn (zorg) een aan projecten geïnitieerd, allen om iedereen in de samenleving beter te laten participeren. In dit geval werd met name aandacht besteed aan de mens met psychische kwetsbaarheid. Namens Noloc (Ver. voor loopbaanprofessionals) werkte Marjolein Hins mee aan twee projecten en op de achtergrond aan de invulling van het landelijk congres Mensenwerk waar alle projecten samen kwamen op 9 februari 2015.

Workshop studiesucces voor studenten Hogeschool

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 5 februari organiseerden Vivian Siebering en Marjolein Hins i.s.m. het team van de opleiding een workshop voor 1e jaarsstudenten van de opleiding Business IT & Management. In plaats dat de school voor hen bedenkt wat zij nodig hebben om succesvol hun studiejaar af te ronden deden studenten dit zelf. En vroegen hulp van medestudenten en bedrijfscoaches. Een energieke middag werd 't waarin veel werd genetwerkt.

Energy and Competence Game (TU/e)

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 9 december 2014 kregen 27 internationale studenten sustainable energy hun master diploma overhandigd in Eindhoven. Rens ten Hagen en Marjolen Hins gaven de Energy- and Competence Game, die vorig jaar speciaal voor hen is ontwikkeld. Ook dit jaar was het een groot succes. De studenten zijn vooral blij dat er op zo'n jonge leeftijd al aandacht aan hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling wordt geschonken. Zie ook de fotoimpressie.

Met BBI de toekomst in!

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 23 september 2014 verzorgde Marjolein Hins een presentatie voor BBI, brancheorganisatie bouwkundig inspecteurs. Vanuit haar observatierol vertelde zij aan de brancheorganisatie en haar stakeholders wat zij heeft gesignaleerd dat zij de afgelopen jaren hebben bereikt met elkaar. En waar dit overeenkomt met duurzame innovatie zoals je die ook in andere omgevingen ziet. Samen met NEN, AVVO (Academie voor Vastgoed Onderzoek) en Sertum wisten zij harmonisatie te bereiken in de woningkeur. En BBI is nog lang niet klaar met harmonisatie. Inmiddels heeft de eerste lichting afgestudeerden IIW (Integraal Inspecteur Woningen) het diploma ontvangen, waarmee een aftrap is gegeven aan een mooie toekomst voor BBI en haar leden, alsmede aan de klanten in de woninginspectiemarkt.

Natuurlijk... netwerken - workshop voor studenten Hogeschool Rotterdam

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 28 augustus opende de HRO het nieuwe studiejaar met o.a. een workshop over netwerken voor haar studenten Business IT & Management. Wij verzorgden deze workshop met Vivian Siebering als facilitator. Rens ten Hagen en Marjolein Hins ondersteunden het proces qua afspraken en presentatie maken. En zo had onze klant in no time een geweldige middag voor haar 100 studenten georganiseerd. Voor een impressie van de dag, klik op de link 'Natuurlijk... netwerken'.

Starteams, dé nabije toekomst in alle organisatievormen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In mei 2014 verscheen het artikel over Starteams dat wij op verzoek van NSvP innovatief in werk schreven. Een Starteam onderscheidt zich van een zelfsturend team en is dé nabije toekomst in alle organisatievormen. De kennis en ervaring is mede opgedaan en ontwikkeld met o.a. Valéry Oude Groen en Pien D'Aillly en het uitgebreide netwerk van Q-Search. Samenwerkingspartner Charistar maakt louter gebruik van starteams. Ook zij vormen teams van diverse kerntalenten (stars) die hun krachten bundelen rondom een vraagstuk: shared values for collective impact. De komende periode gaan wij door met verhalen en informatie delen over Starteams, zodat het vanzelf verder gaat leven in de praktijk bij bedrijven en bijv. ook bij sociale wijkteams en projecten.

Bevlogen energie op de Tempelhof - ontvangst gouden kiemplantje

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 29 januari 2014 ontvingen Karin Sorbi, Joyce Ronda en Marjolein Hins een gouden kiemplantje (dat de mens symboliseert) van Huub en Adelheid Kortekaas. Als dank voor alle inspiratie en samenwerking tot nu toe en in het kader van de The Female Energy in hun project The Unified Spiritual Field. Deze Wereld-Vredesakker groeit vanuit de bewustwording dat ieder mens een unieke Zaailing is van moeder aarde. Lees meer in het artikel over de Tempelhof in Telegraaf febr. 2014

Informatie 2012-2013

CompetentieSpel was hot bij TU/e in november en december

Als je hier klikt kom je bij de foto's van de SELECT Closing Conference op 9 december 2013

Het begon op 13 november 2013 met de jong Alumnidag (voor de 3e keer in rij) en twee weken later mochten we de internationale PhD studenten meenemen in het CompetentieSpel, dat wij speciaal in het Engels omzetten. Toen de organisatie van de SELECT groep, die begin december diploma's uitreikte aan 42 internationale studenten sustainable energy, hier van hoorde vroegen zij ons een nog iets aangepaste vorm voor hun studenten te maken. Dit werd het Energie- and CompetentieSpel. Wat een mooie dagen waren het met allemaal verschillende sferen en studenten. Het was werkelijk weer geweldig om dit voor de TU/e en haar studenten te mogen maken en begeleiden.
Hier impressies van de dagen: Foto 1 Jong Alumnidag TU/e 131113 en Foto 2 Jong Alumnidag TU/e 131113 en Foto's PhD dag 28 november en Foto's SELECT Closing Conference 9 december 2013.

Het geheim van overtuigd samenwerken en 'de dynamiek van leiderschap en inclusief denken'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 21 november 2013 vond op de prachtige locatie Veerkracht (bij Apeldoorn) het slotseminar plaats van IEPPECO: ' The secret of convinced cooperation' ofwel 'het geheim van overtuigd samenwerken'. Hier vind je het programma van IEPPECO slotseminar op 21 november 2013. IEPPECO is dé opstap voor publieke en private partijen om meer met minder budget te kunnen doen op het gebied van arbeidstoeleiding. Samenwerkingen zijn verbeterd en tools ontwikkeld, deze worden gratis gedeeld met alle geïnteresseerde partijen via de website. De kennis en ervaring over verbetering van samenwerking(en) is in alle domeinen toepasbaar. We hadden een prachtig speelveld van deelnemers en sprekers, die de dag samen op een frisse en interactieve wijze invulden. Van strategen als Europese Commissie en Ministerie SZW t/m practische partijen in publiek en private hoek, sommigen met al heel nieuwe visies en ideëen. Hier de presentatie van Marjolein Hins 'de dynamiek van leiderschap en inclusief denken'. De foto's kun je vinden door op de link te klikken: Foto's IEPPECO slotseminar 211113.

Dutch Economic Touch - inzichten voor de Europese Commissie vanuit NL

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

In 2013 hield de Europese Commissie een rondgang langs burgers en het bedrijfsleven van Nederland. Een mooi programma, met veel interessante sprekers en vaak dialoogtafels om zaken te bespreken met elkaar. Tevens werd de genodigden gevraagd om hun kennis en ervaring te delen. Namens de IIIde kamer schreef Marjolein Hins 'Connectors verbinden de samenleving tot een duurzaam en solidair geheel'.

Innovatief ondernemer bij summercourse over leadership en innovation op Nyenrode

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsSharda Nandram gaf in de week van 1 t/m 5 juli 2013 een summercourse over leadership en innovation op Nyenrode Business University. Omdat deze tijd vraagt om andere wijzen van leven en bedrijven organiseren en leiden. De summercourse was bedoeld voor wie openstaat voor een nieuwe wijze van het leiden van bedrijven. De summercourse bood nieuwe methoden voor management om meer authentiek en effectief ondernemer te worden. Marjolein Hins was met twee andere ondernemers aanwezig op de 2e dag, om als ondernemer haar ervaringen te delen wat dit voor haar betekent en hoe zij hiermee omgaat.

Pitch 2013 - inzending strategisch verbinder namens IIIde kamer

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Minister Plasterk stelde de vraag "Als jij voor 1 dag minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou zijn, wat zou jij dan doen om om de samenwerking tussen overheidsorganisaties te verbeteren?"
Klik op inzending Pitch2013 door Marjolein Hins namens IIIde kamer om het document te lezen dat zij als strategisch verbinder van IIIde kamer schreef en inzond.
IIIde kamer is een groep van betrokkenen die Nederland helpt omvormen van nu naar straks. Duurzamer, economisch in balans en met menselijke maat.

Tafelbegeleider bij expertmeeting Diversiteit en Innovatie

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 3 juni 2013 was NSVP coördinator voor de expertmeeting Diversiteit en Innovatie, een project door Min. van SZW gefinancierd. Marjolein werd gevraagd om tafelbegeleider te zijn. De samenvatting van haar tafel was in één zin te vatten: Volwassenheid is de herontdekking van de ERNST
die we als kind in het spel hadden… (Friedrich Nietzsche).

Wij zijn Europa!

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Tot en met juni 2013 organiseert 4days for Europe zes bijeenkomsten waarbij de Europese Commissie contact heeft met mensen uit het bestuurs- en bedrijfsleven in Nederland.
Het doel is om elkaar beter te leren kennen en te leren van elkaar, zodat we het transformatieproces van Europa ook bottom up kunnen vormgeven. Twitter #wijzijneuropa.
Q-Search is als verbinder gevraagd en bij alle bijeenkomsten aanwezig. Wij leggen concrete verbindingen tussen EU/NL inititiatieven en droegen mensen voor de bijeenkomsten aan o.a. mensen uit IIIde kamer.

Q-Search regelt bewustwording en verspreiding van IEPPECO project naar stakeholders in arbeidsmarkt

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsPubliek-private samenwerking in arbeidstoeleiding is in! Dat blijkt uit de vele nieuwsberichten die het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd. Het beeld dat daaruit ontstond, is dat publiek en private partijen graag willen samenwerken. De behaalde successen worden uitvoerig beschreven. Maar…… Wat is de werkelijke beleving die beide partijen over en weer hebben? IEPPECO is daarmee aan de slag gegaan en wisselden hun kennis en ervaring uit met de stakeholders. Daarvoor is op 5 februari 2013 een seminar georganiseerd. Q-Search regelde de bewustwording en verspreiding van dit project en seminar.
NB IEPPECO = Improvement of the Effectiveness of Public-Private Employment service Cooperation. Een project gefinancierd door de Europese Unie, zodat de kennis en ervaring aan alle betrokkenen in Europa kan toevallen.

Q-Search blijft aan dit project verbonden, zodat de info die in het project wordt opgedaan, actief gedeeld blijft worden met stakeholders bij gemeenten (o.a. Cedris en Divosa) en bij re-integratie en jobcoachbedrijven (Noloc en OVAL) en met overige betrokkenen in de arbeidsmarkt zoals Min. SZW, werkgevers en werkgeversorganisaties, UWV, VNG, A+O Fonds Gemeenten, etc.. Dit project levert namelijk een prachtige basis voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op de arbeidsmarkt zoals die gaat worden als straks alle werkzaamheden bij gemeenten komen te liggen. Inmiddels is er een samenwerkingsprotocol (met onderliggende analyse), een inzichttool en er wordt momenteel gewerkt aan een sociaal detacheringsmodel voor werkgevers. Meer info? zie www.ieppeco.eu.

Werken aan de WEconomy

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsHet groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken'. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in Werken aan de WEconomy, het boek dat op 1 februari 2013 uitkwam op een gelijknamig symposium. Hierbij werd direct het geschrevene in de praktijk gebracht en gedeeld met de bezoekers. Samen met collega's van de sociale innovatie groep schreven wij een artikel in het boek. Voor advies en raad op het gebied van de WEconomy helpen wij je graag verder!

Jong Alumni Carrieredag TU Eindhoven

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 27 november 2012 werkte Marjolein Hins mee aan de Jong Alumni Carrieredag van de TU/e. Wie een volgende carrièrestap wil zetten of een passende baan zoekt, kan wel wat steun gebruiken. De TU/e organiseerde daarom een carrièremiddag voor Jong Alumni. Marjolein was die dag Co-trainer van Rens ten Hagen bij het CompetentieSpel dat door DoCiel en BeeldReis is ontwikkeld.

TV docu: is spiritualiteit de oplossing voor de financiële crisis?

Is spiritualiteit de oplossing voor de financiële crisis? Een prachtige tv docu van OHM, tot stand gekomen door samenwerking met het netwerk van Business Universiteit Nyenrode en het netwerk van vernieuwers van source2source. Uitgezonden op zaterdag 10 november 2012. Klik hier.

Jaarcongres Duurzaam Organiseren > Doen 2012

Op 31 mei 2012 vond het jaarcongres Duurzaam Organiseren > Doen plaats. Wij waren aanwezig met de sociale innovatie groep om ons paper (artikel) te presenteren 'Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen'. Je kunt alle papers terugvinden door te klikken op deze link.

Entrepreneurship Day 2012

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 15 mei vond E-day 2012 plaats. Een dag vol informatie voor studenten die overwegen om ondernemer te worden. Een co-creatie van de UvA, HvA, VU en ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU). Marjolein Hins gaf met Karin Visser een workshop Hoe creër je meer-waarde met jouw netwerk? En was 's middags spreker tijdens een plenaire sessie met het onderwerp: doorzetten! Klik hier voor het programma.

Informatie 2010-2011

'Zacht' verkopen, voor bikkelharde resultaten! Energieke en succesvolle workshops

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Zelfstandig professionals hebben een belangrijke rol in de economie en bij de ontwikkeling van onze maatschappij. Vandaar dat Q-Search graag meewerkt aan initiatieven, die ZP-ers versterken naast (beleids)inzicht geven en communicatie op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, sociale innovatie en/of netwerkeconomie. Deze interactieve workshop is spontaan ontstaan in contact met ervaren vakvrouw, Trudy van den Berg, die Marjolein Hins prachtig aanvult met haar talenten. De prijs is bewust laag, zodat het toegankelijk is voor iedereen en omdat wij graag win-win situaties creëren. We krijgen energie en enthousiasme los, zie hier de reacties van deelnemers!

De sociale innovatie groep is een feit!

Vanuit het project Ondernemend NL bewust in beweging kwam in 2010 een aantal mensen naar Marjolein Hins toe met de boodschap dat zij graag bijdragen aan sociale innovatie. Inmiddels heeft deze groep mensen zich met elkaar verbonden, de sociale innovatie groep is sinds februari 2011 een feit! Zij deelt haar kennis en ervaring met overheid, burgers, onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en andere organisaties. Kennis op o.a. duurzame inzetbaarheid, integrale ontwikkeling en het samenstellen van topteams, die nodig zijn om de huidige veranderingen te kunnen leiden. Daarnaast zet en ondersteunt zij projecten in de maatschappij, die direct bijdragen aan sociale innovatie.

Samenwerking met Nive - workshop 'breekijzer om uit de crisis te komen'

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 1 februari 2011 gaven wij onze workshop bij Nive, nederlandse vereniging voor managers. Het was een succes! De workshop was "Breekijzer om uit de crisis te komen", een workshop waarbij duurzaamheidsdenken en interactiviteit centraal staan. Een van de deelnemers gaf het volgende terug: Een adequaat, goed voorbereid, samenspel tussen Marjolein Hins, Yael van Assendelft en Leo Sonneveld hield de aanwezigen bij de les en maakte het, goed inspelend op de reacties van de groep tot een leerzame en plezierige bijeenkomst. Dank voor jullie, Q-Search, tijdsinvestering in NIVE en mijzelf als deelnemer. Wij hebben zelf ook zeer genoten van de samenwerking met Nive. Open, helder en wederkerigheid als basisintentie en daar begint een duurzaam succes altijd mee.

Met sociale innovatie op event: de innovatiemotor duurzaam aan de praat

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 1 juli vond het jaarlijkse event van de Community of Talents plaats. Dit keer was het onderwerp "de innovatiemotor duurzaam aan de praat". Het event werd zeer professioneel georganiseerd door een aantal zelfstandigen van de Community of Talents en moest aanbevelingen op gaan leveren voor ons nieuwe kabinet. Wij brachten als onderwerp sociale innovatie in, omdat wij vinden dat dit de basis is voor transformatie van onze samenleving. Dit onderwerp werd verwerkt in de 5 thema's die werden besproken. Tevens deelden wij onze ervaring, netwerk, creativiteit en verbindingskracht. Zie voor meer info rondom het event Advies voor nieuw regeerakkoord en verslag event. Tevens is er een prachtig filmpje van Herman Wijffels vertoond over sociale innovatie: Herman Wijffels over sociale innovatie. En er is livestream te bekijken, die van de dag is gemaakt door Jannes van Lenteren van www.perfectshot.nl: link naar liveopnames.

Duurzaamheid, breekijzer om uit de crisis te komen en spreker bij Beat the crisis

Op 26 maart was Marjolein Hins als spreker aanwezig bij de LinkedIn party van Unie Services in Culemborg www.beatthecrisis.nu.
Zij vertelde hoe het door Q-Search gestarte project "Ondernemend NL bewust in beweging" hen samenbracht, waarom zij sociale innovatie als zeer belangrijk onderdeel ziet van de volgende stap in de ontwikkeling van de maatschappij en wat dit bijdraagt aan het in hun kracht houden van de jeugd. Zij zijn een belangrijke speler in het vormen van een nieuwe samenleving en zullen al hun talenten optimaal moeten kunnen inzetten.
Daarnaast ontstond o.a. door deze samenwerking binnen Q-Search een nieuwe workshop waar u meer over kunt lezen door op de volgende link te clicken Duurzaamheid, breekijzer om uit de crisis te komen.

Duurzaamheid, meer dan alleen groen

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 9 maart 2010 gaf Yael van Assendelft van het Diamantgilde een workshop "duurzaamheid, meer dan alleen groen". Marjolein Hins was haar co-trainer. Het was voor de Ned. Ver. van Directiesecretaressen. De reacties waren prima. De workshop wordt ervaren als eyeopener en brengt door de interactieve werkwijze heel concreet oplossingen aan het licht. Daarnaast maakt de workshop goed duidelijk, dat duurzaamheid begint bij onszelf! Wilt u meer weten over de workshop click dan op de volgende link: Duurzaamheid, meer dan alleen groen en bel Yael of Marjolein!

Petra Portengen geeft lezing over het nieuwe werken bij Haagse Hogeschool in januari 2010

De studenten van de Haagse Hogeschool waren op zoek naar bedrijven die hen konden informeren over het nieuwe werken. Zij deden namelijk een minor over dit onderwerp en zochten naar praktijkvoorbeelden.
Q-Search collega Petra Portengen, die ook actief is binnen Q-Studiesucces en MM&P boardroomcounseling, nam de honneurs waar en enthousiasmeerde de studenten in één uur omtrent de menselijke kanten van het nieuwe werken. Zij verbond daarin alles wat wij binnen Q-Search in huis hebben en hoe wij dat practisch met elkaar al 10 jaar verbinden en met name waarom. Als je clickt op de link De Mens en het Nieuwe Werken, dan kun je meelezen wat zij hen aan kennis en ervaring overdroeg. En met name dat het gaat om openminded denken!

Informatie 2008-2009

Q-Search betrokken bij drieluik over duurzame economie

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 29 oktober 2009 vond er bij de SNS Bank (ASN Bank) in Utrecht een drieluik plaats, debat, discussie en dialoog: de wereld in transitie - op zoek naar een nieuwe duurzame wereldeconomie. Betrokken partijen: B4Concepts, MVO Nederland, CDA Duurzaamheidsberaad, PvdA LME2, D66 en ASN Bank. Q-Search werd gevraagd haar medewerking hieraan te verbinden vanwege ons netwerk en heldere ideëen rondom (sociale) innovatie, duurzaamheid en transformatie van mens en maatschappij.

World Day of Interconnectedness op 9 september 2009

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Human Treasures (Q-Search management partner) is maatschappelijk betrokken en mede initiator van de World Day of Interconnectedness op 9 september 2009. In 2007 zijn de eerste besprekingen begonnen rond de organisatie van een dag ter viering van het groeiend bewustzijn van onderlinge verbondenheid en het ervaren daarvan. Sinds 2 januari 2008 is de speciale website voor dit wereldwijde evenement online: www.interconnectedness090909.org. Op deze website een paar heldere filmpjes, die e.e.a. verder uitleggen. Q-Search is als sponsor toegetreden, omdat onderlinge verbinding een van de sleutelfactoren is van succesvolle en bezielde organisaties (gezinnen, scholen, bedrijven, politieke en non profit organisaties, landen, werelddelen, onze wereld en het universum) en wij dit bewustzijn graag verder helpen verspreiden. As a matter of fact, wij organiseren dit jaar onze 3e jaarlijkse algemene bijeenkomst op 9 september, om onze onderlinge verbondenheid en die met onze zakelijke en vriendschappelijke omgeving bewust te vieren en te ervaren die dag. Lees verder World Day of Interconnectedness 090909. En wil je verder delen ga dan naar de NING: http://interconnectedness.ning.com. Hierop zijn hopelijk straks alle initiatieven uit de 84 verschillende landen, die meededen op 090909, zichtbaar.

Q-Search en St. Blauwe Neuzen, kinderen wereldwijd ontwikkelmogelijkheid bieden

Een van onze partners, Petra Portengen, is voorzitter van St. Blauwe Neuzen. Met deze stichting zorgt zij daadwerkelijk dat een aantal kinderen in Afrika naar school gaat en samen met blanke kinderen kan opgroeien als een normaal kind. Daarnaast helpt de stichting kinderen in allerlei andere werelddelen om naar school te kunnen. Omdat wij dit initiatief een zeer warm hart toedragen en in dit geval niet overal geld aan de strijkstok van de organisatie blijft hangen, zodat het geld echt 1-op-1 aan de kinderen kan worden besteed, verwijzen we je graag naar www.stichtingblauweneuzen.nl. Help jij ook mee om Ruth en Noah en nog veel meer kinderen te gaan laten ervaren wat voor ons niet meer dan gewoon is?! Dankjewel.
Met trots delen wij graag nog dat het voor het schooljaar 2009-2010 wederom gelukt is de kinderen op school te krijgen, mede door een actie die wij onder onze relaties zijn gestart. Daarvoor willen wij graag iedereen, die heeft bijgedragen, bedanken.

Q-Search denkt mee met KvK Nederland

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 16 april 2009 organiseerde Kamer van Koophandel Nederland een werkdiner met ondernemers. Zij willen de meerwaarde voor o.a. deze groep stakeholders verder vergroten en gingen in dialoog. Namens Q-Search was Marjolein Hins aanwezig op uitnodiging van de KvK, die zelf ruimschoots was vertegenwoordigd. Ook Renee Bergkamp, directeur ondernemen en innovatie van het Min. van Economische Zaken was aanwezig. De boel werd perfect aan elkaar gepraat door moderator Stefan Wijers van TweeTact waardoor een levendige en inhoudelijk prima uitwisseling ontstond. Een prima voorbeeld overigens van de KvK naar ondernemingen toe dat dialoog zorgt voor nieuwe inzichten waar je organisatie beter van wordt. Marjolein werd bedankt voor onze nieuwe en frisse ideeen, die we ook nog eens helder en duidelijk weten over te brengen.

Emotiemanagement en volwassen communicatie geeft (ook financieel) gezonde bedrijven!

Als wij toch eens iets meer begrepen van onze eigen emoties en (belemmerende) overtuigingen......
En wisten hoe die ons onbewust besturen en dingen laten doen en zeggen.....
En wat als je dat kon en je ook nog eens kon inleven in de mensen om je heen? En zij dat ook zouden kunnen....
Dan zouden wij andere bedrijven en een geheel andere maatschappij krijgen.....
We zouden elkaar beter begrijpen en accepteren, meer positieve aandacht aan elkaar geven, meer vertrouwen hebben in elkaar en heel wat meer rust in ons leven.....
Kortom, als maatschappij en bedrijfsleven zouden we veel tijd en energie (en heel veel geld.....) overhouden......

Bel met Marjolein Hins als u wilt weten hoe u dit in uw organisatie kunt aanpakken!

Naar jou wil ik wel luisteren

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Marjolein Hins werd door Celia Jansen gevraagd om haar boek "Naar jou wil ik wel luisteren" te recenseren, omdat zij opinieleider is op dit gebied. Het is geschreven voor communicatie met kinderen:

“Toegankelijk en helder geschreven met sprekende voorbeelden uit het dagelijks leven. Noodzakelijk leesvoer voor alle opvoeders die kinderen in de nieuwe tijd goed willen ondersteunen bij het opgroeien. Dat eigen verantwoordelijkheid (o.a. zelfreflectie) de basis is voor het welslagen van een goede omgang met een ander komt prachtig uit de verf. Kortom, een aanrader voor ieder mens die liefde- en respectvol met anderen wil omgaan.”

Ook voor volwassenen onderling een aanrader!

Q-Search sponsort het congres De Ontdekkingreis (15 mei 2009) als PR-partner

Wij brengen graag interessante initiatieven en evenementen voor directies en werknemers onder de aandacht, die het bedrijfsleven helpen om duurzaam en succesvol te ontwikkelen. Werkelijke verbinding en creatieve oplossingen zijn hierbij belangrijk. Op het tweede Ontdekkingsreis Congres komen deze elementen helder aan bod. Interesse? Kijk dan op www.deontdekkingsreis.com

Visual Empowerment presentatie met Janosh

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsOp 13 november 2008 gaf Janosh (www.janosh.com of www.visual-empowerment.com) zijn eerste visual empowerment presentatie in Nederland in samenwerking met Q-Search. Wij nodigden de ons bekende netwerken, die staan voor bewustzijn en organisatie ontwikkeling naar een nieuwe tijd, uit. Het was een heerlijke middag, we hebben genoten met z'n allen! Een ding is duidelijk, als je individuen in de organisatie kunt bewegen, en dat kan Janosh, dan kun je de organisatie helpen bewegen. Bel ons voor meer informatie, dan komen we graag onszelf en Janosh presenteren!

Vrouwen en mannen in balans, evenementen in november 2008 en februari 2009

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Vrouwen en mannen in balans. Noodzakelijk voor de transformaties waar wij voor staan met onze samenleving en organisaties. Q-Search en Marjolein Hins persoonlijk dragen graag hieraan bij.

Femergy, www.femergy.nl, is een bedrijf dat vrouwen in balans brengt. Op zondag 23 november 2008 had zij haar eerste najaarsevent, dat een groot succes was.

Het Godinnenspektakel, georganiseerd door de nieuwe emancipatiebeweging voor vrouw en man vraagt aandacht voor het doorbreken van de patriarchale conditionering waarin het zogenaamd mannelijke, meer waard is dan het zogenaamd vrouwelijke, waardoor een gelijkwaardiger samenleving kan ontstaan.
Click op deze link om van Iteke Weeda, emeritus hoogleraar emancipatie, te horen waarom wij hier nu aandacht aan moeten geven in onze samenleving.

Eerste 'Alles is Liefde' project een feit bij de Hogeschool Rotterdam

Wij hebben het 'Alles is Liefde' project in het leven geroepen (inderdaad.... geinspireerd door het nummer van Blof). In dit project zullen allerlei activiteiten en initiatieven opgepakt gaan worden die te maken hebben met kinderen, opvoeding en onderwijs, eigen verantwoordelijkheid, onderlinge verbondenheid, persoonlijke ontwikkeling, volwassen communicatie, het herstel van balans tussen feminien en masculien en de onderlinge samenhang tussen deze onderwerpen. Het gaat o.a. om liefdevol onze jeugd goed op hun eigen benen te zetten, zodat zij de toekomst rooskleurig en vanuit zelfgedragenheid tegemoet kunnen treden.
Eind oktober 2008 startten wij bij de Hogeschool Rotterdam met de begeleiding van een 8-tal studenten Communicatie, Media en Informatietechnologie. We regelden hun introductieprogramma en gaan tijdens hun eerste jaar als personal coaches vanuit het bedrijfsleven voor hen optreden.
We maken o.a. gebruik van Q-Search partner initiatief: www.toolkitstudiesucces.nl.

Zakelijk bewustzijn, het verlengde van jezelf.....

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op donderdag 19 juni 2008 organiseerde Uitgeverij Quist weer een BSMN-seminar in Utrecht! De uitgifte van het 3e nummer van BS Magazine werd gevierd. Het thema is: spiritualiteit in bedrijf.

Q-Search was die dag ook vertegenwoordigd door Marjolein Hins met de workshop: zakelijk bewustzijn, het verlengde van jezelf...

Iedereen optimaal inzetten op de arbeidsmarkt

Wij zien het al jaren aankomen en gelukkig heeft de commissie Bakker het nu ook inzichtelijk gemaakt voor ons allemaal: het rapport arbeidsparticipatie. Hoe gaat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt eruit zien? Een moment om wakker te zijn. Als bevolking, bedrijfsleven en overheid hebben wij een gezamenlijk belang hierin actief en met elkaar oplossingen te zoeken en te opereren. Conclusie: over 3 jaar zijn er meer mensen nodig dan er banen zijn. Dit vergt innovatieve oplossingen die verder gaan dan pleisters op de wonden plakken en eigen verantwoordelijk van iedereen. Tevens zullen we nou eindeljk ook eens optimaal ALLE werknemers in ons land ECHT moeten gaan inzetten op hun talent om een uitgebalanceerde arbeidsmarkt te creeren, die de maatschappij zal verrijken: ouderen, vrouwen, arbeidsgehandicapten, hoogbegaafden en allochtonen zijn een aantal van deze groepen. Om de inhoud van het rapport van de commissie Bakker te lezen, click op de volgende link: Hoofdlijnen commissie arbeidsparticipatie.

Artikel van Q-Search over spelen met hiërarchie in GPTL krant maart 2008

Het thema van de Great Place to Live krant was in maart 2008: spelen met hiërarchie. Omdat dit onze expertise is schreef Marjolein Hins een artikel.
In een netwerkbedrijf ben je namelijk alleen maar bezig om de oude traditionele werk- en organisatievormen los te laten en nieuwe oplossingen te laten ontstaan met elkaar. En ook in onze hele maatschappij zie je deze behoefte om te spelen met hiërarchie zienderogen toenemen! Dan is het wel handig als je de onderliggende dynamiek begrijpt....... click op de link boter, kaas en eieren en lees het artikel!

Marjolein Hins bij St. Vrouwelijke Entrepreneurs 16 januari 2008

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsSamen met uitgever Paul Quist was Marjolein Hins bij de vrouwelijke ondernemers van SVE om te vertellen hoe BS Magazine (zie verderop deze pagina) tot stand is gekomen. Vorig jaar ontmoette zij Paul Quist, een paar maanden later Paul de Blot. Beiden spraken de wens uit een tijdschrift over Business Spiritualiteit uit te willen geven. Dus zette Marjolein haar verbindingstalent in en werd dat het begin van een tijdschrift dat gedragen wordt door een gedreven team van mensen waar zij deel van uitmaakt.

Informatie 2006-2007

Q-Search in BS Magazine december 2007

Klik op de cover om naar de website van BS Magazine te gaan.....

Op 17 december 2007 is het eerste exemplaar van Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode gepresenteerd. Het is een initiatief van Paul de Blot, hoogleraar business spiritualiteit i.s.m. een groep zeer betrokken mensen w.o. Marjolein Hins, die hierin een artikel heeft geschreven. Click op deze link om het artikel te kunnen lezen: Artikel Q-Search in BS Magazine 01-2008.

Wilt u ook graag mooier, productiever en plezieriger organisaties? Neem dan een abonnement, regel een proefnummer of deel het bestaan van dit tijdschrift in uw omgeving. Lees meer op www.bsmn.nl of regel een nieuwsbrief op bsmagazine.nl.

Marjolein Hins recenseert Groot vakantieboek voor leiders van Ton Plekkenpol

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsTon Plekkenpol van Your Quasar, die met Herman Wijffels ooit de Renaissance Groep startte en dit sinds 2007 zelfstandig voortzet, heeft een prachtig boek geschreven. Een boek dat alle meningen en gedachen over 'een nieuwe samenleving' juist ook vanuit economisch perspectief behandelt. Daarnaast helpt hij bedrijven bij het opstellen van hun communicatiebeleid en het organiseren van trainingen en evenementen. In bijgaande link de dienstverlening Your Quasar. Het boek is te bestellen via de website van Uitgeverij Quist.

Samen werken aan Nederland, overleg kabinet, burgers en bedrijfsleven.

Wat speelt er in de samenleving, wat houdt mensen bezig? Welke concrete oplossingen moeten we vooral betrekken in ons beleid? Dit zijn de vragen die ons kabinet zich de afgelopen maanden heeft gesteld en die zij graag in samenwerking met de nederlandse bevolking wil oplossen. Daarom is Marjolein Hins, directeur van Q-Search, door de minister president, minister van Algemene Zaken, uitgenodigd om op 21 mei 2007 mee te komen praten hoe we in Nederland 'een ondernemende en innovatieve economie' kunnen bereiken. Deze groep mensen gaat elk half jaar bijeenkomen, met Minister Maria van der Hoeven en haar collega's, om ideëen en ontwikkelingen met elkaar te delen.

Interview in nieuwsbrief Regeltante maart 2007

Naar aanleiding van het interview in het Financieele Dagblad belde Linda Woudstra, directeur van Regeltante. Linda wil graag mannen en vrouwen inspireren dat zij anders met hun leven om kunnen gaan. Door buitenkaders te denken en handelen kunnen zij meer ruimte creëeren voor zichzelf, zowel zakelijk als prive. Hiervoor gebruikt zij praktijkverhalen, in dit geval van Marjolein Hins over zichzelf en Q-Search. U kunt het lezen in nieuwsbrief Regeltante maart 2007.

Q-Search in High Tech Analysis maart 2007

Q-Search op de top-10 van wakkere bedrijven en de uitnodiging om een stuk te schrijven over de achtergrond van het onstaan van de structuur van ons netwerkbedrijf. Hoe Marjolein Hins persoonlijke kwaliteiten van zichzelf en anderen met bedrijfsdoelen laat samenkomen. In bijgaande link vind je het artikel in High Tech Analysis Maart 2007 in het katern Renaissance.

Renaissance Groep en Q-Search

De Renaissance Groep is een beweging van mensen die zich ten doel stelt om in alle geledingen van de huidige sociaal-economische samenleving bewustwordings- en veranderingsprocessen te signaleren, te stimuleren en te entameren. De RG bestaat niet op basis van mensen en hun huidige functies, maar op basis van mensen en hun huidige overtuigingen. Zo vormt de RG een netwerk van mensen met diverse religies, talrijke culturen, in nuance verschillende opvattingen, die allen het doel hebben om de aarde beter, mooier en op langere termijn ook leefbaarder te maken en te houden. Marjolein Hins heeft zitting gehad in de kerngroep van de Renaissance Groep t/m september 2009. En Ton Plekkenpol, oprichter van de RG, en Chris Noordam, ook kerngroeplid van de RG, hadden zitting in het inspiration council van Q-Search t/m 2010. Zo waren wij tot die tijd zo optimaal mogelijk georganiseerd om Nederland ondernemender en innovatiever te maken! Vanaf 2011 hebben wij hiervoor andere vormen gekozen.

Marjolein Hins/Q-Search in het Financieele Dagblad 29 januari 2007

'Eindelijk werd ik helemaal wakker'. Marjolein Hins, oprichtster van Q-Search, wordt geciteerd in het Financieele Dagblad van 29 januari 2007. Lees hoe het haar verging in haar prive- en zakenleven om uiteindelijk de stap te maken naar de oprichting van Q-Search en waarom zij zo gedreven is om bij te dragen aan een innovatiever en ondernemender Nederland met gelukkiger mensen! Click op de volgende link: FinDagblad270107.

Communicatie in de 21 eeuw

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Met een open hart communiceren levert goede teams en veel betere bedrijfsresultaten in organisaties en rust in uw priveleven. Op mondiaal niveau kan het zelfs tot wereldvrede leiden. Lekker leesbaar neemt het de lezer spelenderwijs mee in de emotionele gevechten die mensen vaak met elkaar hebben in communicatie en geeft 't inzicht in oplossingen. Marjolein Hins heeft het boek Anatomy of Peace gerecenseerd. Lees meer door op deze link te klikken.

Q-Search en St. Management Studies - Besturing van Allianties - september 2006

In opdracht van St. Management Studies heeft hoogleraar Technische Bedrijfskunde, Prof. dr. Ard-Pieter de Man, onderzoek gedaan naar allianties. St. Management Studies doet 2x per jaar onderzoek naar onderwerpen die over 3 jaar in de boardroom worden besproken. Dit keer was het onderwerp: besturing van allianties en er is een compact boekje over verschenen (ISBN 90-232-4267-X). In dit kader is Q-Search ook onderzocht en is besloten om onze informatie te gebruiken in andere onderzoeken die gaan over samenwerking en duurzaamheid, omdat wij anders zijn dan de onderzochte allianties als Senseo (Philips/Douwe Egberts), KL//North West Airlines en Vereniging Prominent. Ons organogram bevat geheel geen 'harkjes' meer.

Q-Search met Great Place to Live op Natural Networking Festival 7, 8, 9 en 10 september 2006

Volg hier de tweets van @MarjoleinHinsSociaal, maatschappelijk en enonomisch betrokken. Dat is de rode draad van de bezoekers van het Natural Networking Festival. Marjolein Hins is namens Q-Search betrokken bij Great Place to Live (www.greatplacetolive.nl). GPTL had samen met het Social Venture Network een belangrijke issue over duurzaamheid te bespreken op het festival. En dat gaat nog lekkerder in zo'n prachtige najaarszon!

Q-Search bij SVE februari 2006

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

SVE (St. Vrouwelijke Entrepreneurs) had op 15 februari 2006 een bijeenkomst in Den Haag. Marjolein Hins was uitgenodigd om een presentatie te geven over Q-Search en netwerken in de praktijk. Marjolein nam de aanwezigen mee in de ontstaansgeschiedenis en het gedachtengoed van Q-Search.

Veel nieuwe inzichten rijker en in goede stemming werd de middag afgesloten met een netwerkdiner! Lees meer in de Entre Presse (SVE blad) maart 2006.

Informatie 2003-2005

Q-Search bij VWI Symposium 2005

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

Op 12 november 2005 had het vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs haar jaarlijkse symposium. Het heette 'dare to be there' en stond geheel in het teken van netwerken. Marjolein Hins was uitgenodigd om te vertellen over ons netwerkbedrijf. Een leuke en enerverende dag! En inmiddels heeft Marjolein ook bij het Groene Ondernemerscafé informatie over netwerkbedrijven overgedragen.

Samenwerking met Spirituele Management Tafel (SMT)

Volg hier de tweets van @MarjoleinHins

De diepgang ontdekken en doorgeven in de kracht van ondernemen en oude waarden als avonturierschap en ontdekkingsdrang onder het stof vandaan halen.... dat is de missie van de Spirituele Management Tafel (SMT).  De SMT is een netwerk dat als “andere kant van de medaille” zich richt op bestemmingsgericht ondernemen en ontdekken van nieuwe zingevingsperspectieven voor mens en organisatie. Website: www.smtnederland.nl.

Dit sluit mooi aan bij ons gedachtengoed en onze missie: Q-Search wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het functioneren van de samenleving door te werken aan de ontwikkeling en het innoverend vermogen van mensen en organisaties. T/m 2008 hadden we een actieve samenwerking en lidmaatschap, daarna bleef onze band in een iets andere vorm gewoon bestaan.

Q-Search in het NRC Handelsblad 15 juni 2005

Op 15 juni 2005 stond Q-Search in het NRC Handelsblad in een artikel over de opmars van netwerkorganisaties.

Q-Search over netwerken in tijdschrift esta

Esta is een tijdschrift voor de nieuwe vrouw van deze tijd. Q-Search werd door journaliste Femke Bakker benaderd om van gedachten te wisselen over netwerken. Ton van Eijden en Marjolein Hins, als netwerkers pur sang, waren de aangewezen mensen om hierover te vertellen. Door te netwerken hielpen wij de journaliste aan haar 3e expert op het gebied van netwerken: Miriam Notten. De energie zat er duidelijk in en er ontstond een goed artikel uit. Lees mee: netwerken in esta 12 - 2005

Q-Search in Business in HRD januari 2005

Why the net Works 2004

Op 27 februari 2004 waren we op Why the net Works in Arnhem. De organisatie wilde een bijdrage op het gebied van Persoonlijke Effectiviteit.

Ramon van Meegersen van MarQuest en Bregje Dijkstra van Kleurtonen namen de toehoorders mee op het gebied van Stephen Covey's gedachtengoed over effectieve mensen, the 7 habits of effective people. Dus hoe wordt jij nou zelf effectief in je werk en je leven?
Hans Brinkhuis van Project Management Partners droeg zijn kennis over op het gebied van Persoonlijke Effectiviteit op de werkplek.

December 2003: het verlengde van jezelf.......

In december 2003 is Marjolein Hins uitgenodigd als speciale gast bij de SPD Belangenvereniging. Zij presenteerde haar visie op hoe je jouw leven vorm kunt geven als manager, medewerker, vader/moeder en/of partner en hoe je daarin je ambities kunt verwezenlijken. Het verlengde van jezelf......
Daaruit voort kwam een uitnodiging tot coaching en overdragen van kennis op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Door die twee zaken bewust toe te passen in je leven kun je een betere manager/medewerker/ondernemer en een gelukkiger mens worden. Doel: deze kennis overdragen om de SPD-er een nog slagvaardiger financieel professional te maken.

Nominatie Recruiter van het jaar 2003

In april 2003 wordt de oprichter van Q-Search, Marjolein Hins, genomineerd voor Recruiter van het jaar. Dit heeft te maken met haar activiteiten om het gedachtengoed van Q-Search op de markt te zetten: Q-Search = delen = vermenigvuldigen. Zij komt uiteindelijk niet verder in de voorronde, omdat Q-Search verder gaat dan werving- en selectie en haar nominatie niet is te vergelijken met de echte recruitercasussen.  

Nominatie Coolest Company Award 2003

Ook voor de Coolest Company Award 2003 behoort Q-Search tot de genomineerden. Leuk om te merken dat onze netwerkorganisatie zo opvalt, helaas kan er maar 1 de winnaar zijn..... dus wij komen niet verder na de eerste voorrondes.
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter