Collectief ontwikkelen met Impact!

 

 

Een vraag die mensen in de praktijk tegenwoordig bezig houdt is hoe we een ruimtegevende, natuurlijke balans bereiken in alles wat we samen doen. Een staat van zijn en bewegen, in interactie met elkaar, die ieder doet 'groeien'. In dat geval kan namelijk ieder individu zich persoonlijk ontwikkelen vanuit eigen interesses, waarden en kwaliteiten en zorgen we voor nieuwe vorm(en) van solidariteit door duurzame(r) organisatie- en samenwerkingvormen te creëren met elkaar.

Dit noemen wij #CollectiefOntwikkelen met Impact of #CollectiveImpact.

SDG Café do. 28 juni 2018 - Scheveningen - Volvo Ocean Race
In alle samenwerkingen van twee of meer mensen of andere belanghebbenden zou aandacht gegeven dienen te worden aan een omslag in het denken en doen om als geheel op alle niveaus te kunnen 'groeien'.

Namens de kernploeg van het SDG Café nodig ik je graag uit om een nieuwe manier van samen werken aan gemeenschappelijke thema's in de praktijk te komen ontdekken a.s. donderdag 28 juni in Scheveningen.
Onder de link SDG Cafe 28 juni 2018 tref je de uitnodiging aan van het SDG Café, ditmaal gehost door de Volvo Ocean Race en De Unie van Waterschappen.
We sluiten deze keer aan bij het thema van de Volvo Ocean Race: ‘de toekomt van de oceanen’.

We starten om 14.00 uur in het Innovation Pavillion van de Volvo Ocean Race Village (strandweg 4), waar vernieuwende ondernemers en organisaties hun expertise delen en wij in gesprek gaan met innovatieve water ondernemers. Om 15.00 uur vertrekken we met elkaar naar strandpaviljoen Escubelle, Strandweg 17. Tot 17.30 uur is er tijd voor onze keynote spreker Rogier van der Sande, pitches, dialoog en debat over de laatste SDG nieuwtjes. Natuurlijk ook om e.e.a. na te praten tijdens onze SDG Café netwerkborrel. Aanmelding: Petra.schoof@schuttelaar.nl.
Voor aanmelding pitches of vragen bij Thea Fierens: thea.fierens@gmail.com.

Wees welkom namens de kerngroep van het SDG Café: Petra Schoof, Gerrit van Doorn, Marjolein Hins, Jos Walenkamp, Lieneke Hoeksema en Thea Fierens (coördinator).
Ontwikkelvoucher en Ontwikkeladvies 45+-ers

Voor het ontwikkelen van het collectief is ook de ontwikkeling van individuen nodig.

In maart 2016 startten wij met een groep betrokken mensen het project: Ontwikkelvoucher.
Door met een divers team vanuit verschillende invalshoeken en organisaties een nieuwe visie te ontwikkelen op duurzame ontwikkeling is i.s.m. sociale partners leven lang leren getransformeerd naar LevenLangOntwikkelen. Met het visiestuk kunnen overheid en O&O fondsen het gedachtegoed direct implementeren in de praktijk.

Hieruit zijn al twee concrete projecten ontstaan, voor zover wij ze kennen, naast de algemene beïnvloeding in het denken over LevenLangOntwikkelen:
1. Sociale partners in de banden- en wielenbranche hebben 100 Ontwikkelvouchers van € 500,- beschikbaar gesteld waarmee werkenden kunnen investeren in brede persoonlijke ontwikkeling.
2. Ontwikkeladvies 45+: uitgangspunten van het gedachtengoed zijn, in samenwerking met OntwikkelRijk en Noloc door het Ministerie van SZW, verwerkt in de subsidieregeling vijfenveertigplussers.

Mocht je werkenden kennen van 45 jaar en ouder (ook zelfstandig professionals uit de 9 beroepsgroepen, die mee doen), die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het nadenken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken, informeer ze dan over het Ontwikkeladvies: Info Ontwikkeladvies. Let op! Iedereen kan het zelf regelen (ook zonder tussenkomst van een werkgever) en het geldt voor mensen die werken, werkzoekenden worden op andere plekken geholpen.
Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Week van de Loopbaan 17 t/m 22 september 2018

Om kennis te maken wat persoonlijke ontwikkeling en het Ontwikkeladvies voor jou(w organisatie) kan betekenen wellicht leuk om de Week van de Loopbaan te kennen.

Van 17 tot en met 22 september 2018 openen loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag. Een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis, vrijblijvend advies in te winnen.

Meer informatie: Week van de Loopbaan.

Vooral ook interessant is de wijze van organiseren van deze week. De loopbaanadviseurs hebben allen hun eigen locatie en bepalen zelf wat ze aanbieden en de geïnteresseerden kunnen daar weer hun eigen keuze uit maken. Dus platte organisatie en eigen regie staan centraal. Noloc, de beroepsvereniging faciliteert in deze de centrale / collectieve zaken, de deelnemers die meedoen organiseren de inhoud van hun week zelf. Verspreiding wordt gedaan door Noloc, de promotors en de deelnemende loopbaanadviseurs samen, zodat een groot netwerk van potentiële deelnemers kan worden bereikt. Tevens verspreiden ze met elkaar de nut en noodzaak van #LevenLangOntwikkelen.

OntwikkelRijke zomermaanden gewenst en tot ziens

Als experts in #CollectiveImpact zijn wij in april 2018 vanuit OntwikkelRijk gestart met een nieuw project, waarbij we beleid, wetenschap en praktijk in de arbeidsmarkt en onderwijs verder met elkaar verbinden volgens de principes van #CollectiefOntwikkelen met Impact, zodat de benodigde cultuuromslag voor een arbeidsmarkt in nieuwe balans praktisch gemaakt kan worden.
Het motto van OntwikkelRijk is niet voor niks: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

Voor de zomermaanden wens ik je veel rust en ruimte toe om nieuwe energie op te doen voor alle ontwikkelingen die aandacht vragen, privé en zakelijk, alleen of samen. Voel je vrij te bellen als je wilt weten of en hoe wij daarbij kunnen faciliteren!

Hartelijke ontwikkelgroet,
Marjolein Hins

P.S. geen interesse meer info? Laat het me even weten. Dan verwijder ik je naam.
Wil je de info doorsturen? Heel graag!

#LevenLangOntwikkelen, #CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact #taoImpact #mankind.
Skype marjohins   Twitter @MarjoleinHins   LI www.linkedin.com/in/marjoleinhins


Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter