De arbeidsmarkt van morgen

 


En zo is de zomer van 2021 alweer voorbij gevlogen. Een zomer waarin wereldwijd wederom duidelijk werd dat samenwerken en er voor elkaar zijn meer dan ooit nodig en fijn is. Onder anderen ook op de arbeidsmarkt, waar we allen mee te maken hebben.
Wij benutten deze tijd dan ook om het whitepaper af te ronden dat we maakten met de transformaties voor 'de arbeidsmarkt van morgen'.

Een ontwikkelrijke arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt, omdat veel vraagstukken daar vorm krijgen én werk en maatschappelijke inzet mensen en samenlevingen doet ontwikkelen.
Wij startten ooit als netwerkbedrijf Q-Search om dit te faciliteren voor mensen en organisaties, de concrete arbeidsmarkt. Sinds 2017, toen we een opdracht kregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en al jaren werkten in het sociaal domein en bij publieke organisaties, doen we dit onder de naam OntwikkelRijk.

Maatschappelijke ontwikkeling met voelbaar resultaat!

We werken altijd samen om tot nieuwe aanpakken te komen. Hierbij doen wij iets extra's in het proces waardoor je tot duurzame resultaten komt. Deze aanpak noemen we Collectief Ontwikkelen en die heeft mooie resultaten opgeleverd o.a. voor de arbeidsmarkt.
Via onderzoeksprojecten, delen we opgedane kennis en ervaring uit de praktijk verder, zodat we met alle stakeholders samen ontwikkelen naar de arbeidsmarkt van morgen.

De arbeidsmarkt van morgen: 30 concrete transformaties

Zo gingen we vorig jaar aan de slag met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, omdat er zaken vastliepen. De tweedeling in de samenleving wordt groter (ondanks al het beleid) en we moeten klaar staan met nieuwe aanpak voor als de crisisregelingen komen te vervallen (30/9 a.s. inmiddels). Wij startten een praktijkonderzoek met mensen met ervaringsdeskundigheid en werkpotentieel. Zij werkten samen met innovatief denkende professionals uit bedrijfsleven, beleid en sociale partners. De gesprekken gaven oplossingen voor het vergroten van kansengelijkheid en het invullen van de overvloed aan vacatures. De input van deze werkgroep werd ingebracht in het onderzoek dat Intelligence Group, De Loopbaan Academie en OntwikkelRijk in 2021 initieerden en samen met stakeholders uit wetenschap, beleid en praktijk vormgaven.

Wil je weten welke 30 transformaties voor de arbeidsmarkt al voor het oprapen liggen en waar jij, jouw organisatie en beleidsmakers mee aan de slag kunnen?
Lees dan hier verder: de arbeidsmarkt van morgen.

Wij zijn heel benieuwd waar onze input gebruikt gaat worden om de arbeidsmarkt te transformeren. Op naar de arbeidsmarkt van morgen!

Hartelijke ontwikkelgroet en tot ziens,
Marjolein Hins, mede namens de partners van OntwikkelRijk

NB geen interesse meer in onze info? Laat het even weten per kerende mail.
Wil je de info doorsturen? Heel graag!

Leiders met maatschappelijke impact door samenwerking en inzet met voelbaar resultaat.
Met dank aan alle mensen die inspireerden en meewerkten aan de diverse projecten, die we afgelopen 21 jaar initieerden: Verbinding en inspiratie en Samen-werk talenten.

#LevenLangOntwikkelen #CollectiefOntwikkelen #VerantwoordInnoveren
Whereby.com/ontwikkelrijk - Twitter @MarjoleinHins - LI Marjolein Hins


Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter