SAMEN werken

aan de ontwikkeling van Nederland!
 

Organisatievernieuwing op maatschappelijk niveau

Op 9 juni vinden de verkiezingen plaats, een belangrijke dag.
Dan wordt de aanzet gedaan voor het kiezen van onze nieuwe politieke leiders. Het is echter zo dat in de politiek, net als in omgevingen zoals bedrijfsleven, religieuze en universitaire wereld, de huidige structuren geen stand meer houden en mensen het verschil zullen gaan en moeten gaan maken. Wij zullen alleen een nieuwe structuur kunnen neerzetten als we gaan samen werken en ons allen committen hieraan. Dus.... burgers, bedrijfsleven en overheid met z'n allen met eenzelfde belang en doel voor ogen.

Momenteel zie je dat mensen dit gaan ontdekken en dat er veel initiatieven uit de grond schieten om hierover na te denken en concrete samenwerkingen te komen. Van bijeenkomsten over nieuwe economie en financieel stelsel, nieuwe en duurzame vormen van energie, oplossingen voor vergrijzing en ontgroening en bijbehorend gezond- en welzijnstelsel en woonoplossingen tot nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen zoals Centra voor Jeugd en Gezin. Diverse maatschappelijke thema's, die ook het bedrijfsleven raken en innovatie in de breedste zin van het woord vragen.

Aangezien Q-Search al 10 jaar geleden is gestart met dit nieuwe samen werken en bouwen van een nieuwetijdse organisatievorm, het netwerkbedrijf, komen er vanzelf veel nieuwe ontwikkelingen op ons pad. Tevens worden we door relaties actief betrokken bij transformatie van hun bedrijf of als zij 'vastzitten' in hun beweging, omdat wij inmiddels zeer goede expertise hebben ontwikkeld op mens- en organisatieontwikkeling. Wij delen dan ook graag onze bevindingen, omdat wij helder zien dat op dit moment de organisatie "Nederland BV" een verandering ondergaat. En omdat wij allen actief zijn in deze 'organisatie' vinden wij het belangrijk om jou ook over onze bevindingen te informeren.

Happy Green Cities en ondertekenen burgerinitiatief nieuwe energie

Een van de bijeenkomsten die binnenkort, op 9 juni in Scheveningen, gehouden zal worden is een bijzondere waar meerdere thema's in samen zullen worden gebracht: www.happygreencities.eu.
Naast het bespreken van een nieuw bankstelsel, een burgerinitiatief omtrent nieuwe energie, een universitaire opleiding over vrede, recht en duurzaamheid wordt via nieuwe duurzame stedenbouw en kustontwikkeling de link naar de vastgoedmarkt gelegd. En dit allemaal op twee dagen, die los van elkaar kunnen worden bezocht. Zie de programma-pagina onderaan voor prijzen en aanmeldformulier.

Ik wil graag even stilstaan bij het burgerinitiatief www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl, een partijoverstijgende samenwerking tussen 7 politieke partijen, die ook extra aandacht krijgt op 9 juni en waarvan de initiatiefnemers aanwezig zullen zijn. Om in onze politiek nieuwe zaken op de agenda te krijgen is het nodig dat minstens 40.000 handtekeningen worden bemachtigd van burgers, zodat de politiek het nieuwe onderwerp op de agenda kan zetten. Aangezien we allemaal weten dat onze belangrijkste energiebron, olie, een veelgebruikt doch binnen afzienbare jaren schaars wordend goed is, is het belangrijk dat de politiek dit onderwerp actief op de agenda gaat zetten. Dan kunnen we reeds bestaande alternatieven meer op de voorgrond gaan zetten, zodat we tijdig dit probleem hebben opgelost.
Als je tekent voor een burgerinitiatief, teken je dus niet voor de mensen die dit initiatief hebben ingebracht, echter wel voor het feit dat jij het onderwerp belangrijk vindt. Vind jij dat in dit geval ook? Teken dan alsjeblieft even en stuur dit bericht door naar alle mensen die jij kent die dit ook belangrijk zullen vinden.

Succesvolle samenwerkingen realiseren
De tendens dat steeds meer partijen gaan samen werken in ons land is in volle gang, zie bijv. Centra voor Jeugd en Gezin en diverse andere soorten netwerkorganisaties. Onze ervaring delen wij graag met samenwerkingsverbanden die nog moeten gaan starten of diegenen waar het niet lekker loopt. Wij hebben namelijk een aanpak die belangrijke elementen toevoegt en zorgt dat samenwerkingsverbanden succesvol zijn, zowel op korte als lange termijn. Mocht jij contacten kennen (bij gemeenten) op het gebied van Centra voor Jeugd en Gezin, die onze kennis en ervaring willen horen, laat het me weten!

Hartelijke groeten,
Marjolein Hins

Mobiel: 06-51242613

Q-Search
Overheicop 31
4143 KW Leerdam

NB mocht je onze mails niet meer willen ontvangen, dan is één mail voldoende om jouw naam te verwijderen.
NB2 voor nieuwsartikelen over mens- en organisatieontwikkeling verwijzen we je naar Nieuws en info, voor workshops en seminars naar seminars 2010. Wellicht vind je het project Ondernemend NL bewust in beweging of het artikel Sociale innovatie.... een must! ook wel interessant om te lezen.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter