PUUR

MOEDIG

BETEKENISVOL

Met betekenisgevende vrucht = succesvol

Zoals de fruitbomen op bovenstaande foto hun vrucht dragen, zo dragen bedrijven hun mogelijk succes. Van binnenuit ontstaat een proces waarbij na een periode van groei en rijping een mooie vrucht zich openbaart. Door goede verzorging, koestering en het overleven van een winter zal een bedrijf ontstaan dat succesvol is voor alle betrokkenen en de samenleving eromheen.

De social company is in opmars

De social company juicht toe dat je, op werk en thuis, puur en jezelf bent, zodat talenten optimaal tot hun recht komen. Een bedrijf dus bestaande uit mensen met passie dat betekenis toevoegt aan de samenleving en economie. In deze bedrijven is controle vrijwel overbodig, omdat men elkaar voedt en voor eenzelfde groter doel werkt. Verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk aspect en betekenis geven een voedende waarde. Deze bedrijven draaien als het ware vanzelf, vanuit hun intrinsieke motivatie.

Als je dit plaatje projecteert op Nederland en wij zo met elkaar en ons land om gaan, dan hebben we de 18 miljard besparing die we willen en moeten realiseren, om een gezonde economie te bereiken, al te pakken. Met als gevolg dat het welzijn van alle mensen in ons land beter gewaarborgd is en angst is afgenomen. Dit ook werkelijk te doen vergt wel lef! De beweging is al ingezet en ik wens ons toe dat we elkaar in 2011 de energie en moed geven om deze ommezwaai te bereiken.

Lean & meaningful

Zakenvriend Frans van der Reep is lector Digital World bij InHolland en business strateeg bij KPN en Getronics. Hij laat in zijn lezingen en presentaties vaak op kinderlijk eenvoudige wijze zien dat het gaat om deze vermenselijking als je organisaties succesvol wilt krijgen. Dat sociale innovatie de kern is, dus dat psychologische ontwikkeling technische ontwikkeling voorgaat.

Als je op deze link clickt dan kun je een kort filmpje zien over hoe hij de social company beschrijft en hoe we gaan van 'lean and mean' naar 'lean and meaningful'.

Veel liefde, gezondheid en lef!

Ik wens je heerlijke kerstdagen, veel liefde en een betekenisvol en moedig 2011 toe!


Hartelijke groeten,
Marjolein Hins

Mobiel: 06-51242613

Q-Search
Overheicop 31
4143 KW Leerdam

NB mocht je onze mails niet meer willen ontvangen, dan is één mail voldoende om jouw naam te verwijderen.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter