Onze samenleving vraagt om andere aanpak. Een deel van ons is hiervan al doordrongen. Men is actief die nieuwe organisatie- en communicatievormen uit te vinden en te delen met elkaar.

Zo is ons landelijk centrale orgaan waar verschillende stakeholders samen komen, de SER, een nieuwe weg ingeslagen om te werken aan een duurzame en energieke samenleving in 2050.
En worden veel mooie initiatieven top-down geinitieerd. Daarnaast wordt dagelijks door betrokken burgers en organisaties hard gewerkt om de nieuwe samenleving bottom-up op te bouwen. Soms gefinancierd door de overheid alleen. Vaker nog vanuit co-creërende vormen van samen werken, investeren en organiseren. Enkele voorbeelden, waar wij bij zijn betrokken, wil ik graag met je delen.

Werken aan de WEconomy - vrijdag 1 februari

Met veel plezier werkt de sociale innovatie groep mee aan een artikel in het boek 'Werken aan de WEconomy'. Een boek dat practische ideeën deelt over hoe wij als samenleving een duurzame nieuwe economie en arbeidsmarkt kunnen vormen.

Om de inhoud inspirerend te delen vind op 1 februari een symposium plaats waarbij de auteurs in co-creatie en samenwerking met de deelnemers de inhoud vormgeven. De middag zal oplossingen bieden voor de transformatie waar wij in zitten: het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid.

Kom het meemaken en ervaren!
Klik op links uitnodiging WEconomy 1-2-13 of uitnodiging WEconomy op website source2source.

Publiek-private samenwerking is in! - dinsdag 5 februari

Publiek-private samenwerking in arbeidstoeleiding is in. Dat blijkt uit de vele nieuwsberichten, die het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd. Het beeld dat daaruit ontstaat, is dat publieke en private partijen graag willen samenwerken. De behaalde successen worden uitvoerig beschreven. Maar… wat is de werkelijke beleving die beide partijen over en weer hebben?

IEPPECO onderzoekt waar samenwerking tussen publieke en private partijen verbeterd kan worden en zet de verbeteringen ook direct om in de praktijk.
Inmiddels is gebleken dat we efficiënter kunnen zijn, minder geld en energie hoeven te besteden en daardoor met een goed, onderling gevoel een beter resultaat voor onze klanten kunnen bereiken. En dat de oplossing hiervoor op een ander vlak ligt dan waar we meestal de aandacht aan geven.

De eerste uitkomsten van dit project worden op 5 februari uitgewisseld met alle stakeholders en geïnteresseerden. Dit project vindt plaats op het gebied van arbeidstoeleiding voor moeilijk plaatsbare groepen en praktisch kent de dag die invulling. Het bevat echter de basis, die op orde moet zijn, voor allerlei soorten samenwerkingen, los van de doelgroep of omgeving.

Een seminar met gedegen inhoud, veel interactie en onderling contact, betaalbaar en op een mooie locatie! Inschrijven en meer informatie? Klik op de link IEPPECO seminar 5-2-13!

 

www.source2source.net

Hartelijke groeten,
Marjolein Hins

Mobiel: 06-51242613

Q-Search
Overheicop 31
4143 KW Leerdam

P.S. geen interesse meer in deze info? Laat het me even weten! Dan verwijder ik je naam uit de verzendlijst.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter