Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen, basis voor Verantwoord Innoveren
 
Veranderingen zijn in 2020 in een enorme versnelling terecht gekomen en dat heeft velen verrast. Verandering is echter de enige constante. Waarom toch verrast?
Omdat we vaak nog aan het leren zijn om proactief onze missies aan te gaan en moeite hebben om die in ‘doen’ om te zetten. De vraag is: “Kunnen we een stroomversnelling realiseren, waarbij we samen nieuwe dingen leren en tegelijkertijd ontwikkelen, innoveren èn resultaten behalen?”
Collectief Ontwikkelen met inzet van Strategisch Verbinders

De afgelopen 20 jaar hebben wij geleerd om met de stroom mee te bewegen, te voelen waar energie zit, met wie het klikt en vooral te kijken naar wat werkelijk nodig is en dat belang te dienen. We ontdekten dat zaken dan veel soepeler tot stand komen en met meer draagvlak en betere uitkomsten. We zien ook dat het binnen bestaande systemen niet vanzelf kan en dat het nu in de versnelde wereld om ons heen achterstanden veroorzaakt vanuit de ingewortelde gewoonte om grip te willen houden. Daarom schreven onze Strategisch Verbinders hun bevindingen op:
'Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving'.

Doenvermogen

Dit stuk is een appel aan beleid, politiek en wetenschap om voortaan de ondernemende, innovatieve praktijk ook te betrekken en echt te gaan ‘doen’ waardoor we impact kunnen maken. Een appel dat de WRR ook doet in haar lezing van 2 november jl. over 'doenvermogen voor de wetgever'.
OntwikkelRijk is een van de partijen die hieraan kan bijdragen met onze praktijkkennis en -ervaring. Als inspirerende en strategisch verbindende partner delen wij die graag met de kennis en kunde van beleid en wetenschap om samen te komen tot concreet nieuwe dingen doen. Door anders en samen, collectief, te organiseren én te ontwikkelen realiseren we andere resultaten.

Verantwoord Innoveren

Door onze focus op deze onderwerpen waren we onlangs bij INNOvember, een Rijksoverheid breed congres waar het thema 'Innovatie en technologie' centraal staat. Hier ontmoetten we de wetenschap- en beleidspartners die Rijksoverheid breed Verantwoord Innoveren voeten aan de grond geven. We gaan met elkaar verkennen op welke wijze we samen kunnen werken aan maatschappelijke innovaties.

Leven Lang Ontwikkelen en concrete resultaten
Om dit goed te kunnen doen is het nodig om ruimte en flexibiliteit in onszelf en onze organisaties te ontwikkelen en bewust te worden van onze eigen regie en keuzes. Daarom staken wij er afgelopen 20 jaar tijd en energie in om Leven Lang Ontwikkelen zelf te leren vormgeven en mede op de Rijksoverheid brede beleidskaart te helpen zetten.
Met als concrete uitwerkingen de Ontwikkelvoucher en het Ontwikkeladvies.
Interviews met Icares en NOBCO

Je kunt meer over de hierboven genoemde resultaten lezen in de artikelen die Icares en NOBCO schreven. Interviews met Marjolein Hins, die 20 jaar lang gestaag haar visie op ontwikkelen heeft doorgezet en vormgegeven waardoor wij dit met ons hele netwerk voor elkaar kregen en nu samen een volgende fase in kunnen stappen.

Stroomversnelling Arbeidsmarkt

Om de arbeidsmarkt en het onderwijs meer ruimte voor innovatie te geven én verder te verbinden zijn we in 2019 de Stroomversnelling Arbeidsmarkt gestart met 15 professionele partners en hun grote publieke en private netwerken.
We werkten naast bovenstaande activiteiten bijv. recent samen aan het online ondernemers event van PZO-ZZP dat heette
Samen zijn we de verandering.
Ook schreef partner Academie Werkend Leren een blog over hun diensten ten aanzien van op maat gepersonaliseerd leren, in dit geval voor docenten in het basisonderwijs.

Voor de feestmaand december wensen we je rust en ruimte toe om nieuwe energie op te doen voor alle ontwikkelingen die aandacht vragen, privé en zakelijk, alleen of samen. Voel je vrij te bellen als je wilt weten of en hoe wij daarbij kunnen faciliteren!

Hartelijke ontwikkelgroet,
Marjolein Hins, mede namens de partners van OntwikkelRijk

p.s. Link naar hele nieuwsbrief Icares: klik hier. Link naar hele nieuwsbrief NOBCO: klik hier.

NB geen interesse meer info? Laat het even weten per kerende mail. Dan verwijderen we je naam.
Wil je de info doorsturen? Heel graag!

#LevenLangOntwikkelen #CollectiefOntwikkelen #VerantwoordInnoveren #taoImpact #mankind
Whereby.com/marjoleinhins - Skype marjohins - Twitter @MarjoleinHins - LI Marjolein Hins


Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter