Ondernemers en ondernemende mensen die samenwerken op basis van gemeenschappelijke Waarden en daden naast de Verbinding en inspiratie partners zijn o.a.:

Chhetri Ober* - Onderwijs.pro en Academie Werkend Leren professionalisering en flexibele leerroutes - LinkedIn profiel Chhetri

Erwin Holterhues* - adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en expert duurzame inzetbaarheid - LinkedIn profiel Erwin
De eerste die in Nederland binnen zijn branche een Ontwikkelvoucher introduceerde.

Jeroen Leenstra - verenigingsmanager bij meerdere beroepsverenigingen en initiatiefnemer 2plus2is5 - LinkedIn profiel Jeroen

Judith Semeijn* - hoogleraar duurzaam HRM bij de OU - zie pagina Verbinding en inspiratie

Margreet Drijvers* - Directeur PZO, bestuurder, beleidsadviseur - LinkedIn profiel Margreet

Marieke van der Meché* - Gemeentebewegers verbinden-Beweging van binnenuit-Juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment met JOP - LinkedIn profiel Marieke

Mariëtte van Wingerden - directeur BestuurdersCentrum - LinkedIn profiel Mariëtte

Marjolein Hins* - strategisch verbinder Collectief Ontwikkelen - Connecting Impact OntwikkelRijk / Q-Search / The art of Impact - LinkedIn profiel Marjolein

Marlies van Venrooij* - loopbaanadviseur, ontwikkelcoach, trainer, auteur, hoofdredacteur LoopbaanVisie en mede oprichter OntwikkelRijk- LinkedIn profiel Marlies

Martin Pronk* - consultant digitale transitie, innovatie en communicatie, coach digitale vaardigheden en online netwerken
noclichés, Digidoen en SDG Facilitators -  LinkedIn profiel Martin

Maud Hoefnagels* - specialist arbeidsmobiliteit en eigenaar Fast Forward - LinkedIn profiel Maud 

Miranda Hogervorst* - ontwikkelcoach en loopbaanadviseur, die o.a. virtual reality inzet om sneller te ontwikkelen - StartValue - LinkedIn profiel Miranda

Monique Loo - KernTalentenanalist en bedrijfsarts - LinkedIn profiel Monique

Nathalie Rauscher - experts arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Fast Forward - LinkedIn profiel Nathalie

Peter Verbaas - strategisch adviseur Collective Impact, impactconsultant Charistar - LinkedIn profiel Peter

Rens ten Hagen - adviseur/trainer/docent DoCielNormplan, AVVO Academie voor Vastgoed Onderzoek
LinkedIn profiel Rens
Hij heeft ook de logo's ontworpen van Q-Search, The art of Impact en OntwikkelRijk

Robert van Dijk - expert op gebied van subsidies in arbeidsmarkt en onderwijs Van Dijk Subsidieadvies - LinkedIn profiel Robert

Roel Masselink - expert zelfstandigen, arbeidsmarkt en Collectief Ontwikkelen en belangenbehartiger - LinkedIn profiel Roel

Rutger van den Breemer* - bestuurder loopbaanadvies dienstverlening FNV - LinkedIn profiel Rutger

Valéry Oude Groen-van Rijswijk - Communitymanager/Docent Algemene Sociale Wetenschappen UU - LinkedIn profiel Valéry

Vanessa Roelse* - senior projectleider (platform talent voor technologie en platform Bèta Techniek, doe-agenda Leven Lang Ontwikkelen SER)  en wandelcoach - LinkedIn profiel Vansessa

Vivian Siebering - Visie trainingen - LinkedIn profiel Vivian

* deze mensen vormen samen de StroomversnellingArbeidsmarkt kerngroep

Hier is de link naar Boeken en artikelen met en door samenwerkingspartners.

Mensen en organisaties met wie Q-Search nog meer graag co-creërt (naast bovenstaande mensen) zijn o.a.:

SparQle (contact Anthony van Lobbrecht)
Vivaart (contact Janneke Gramberg)
Lisette Heijma - adviseur examinering en social innovator - LinkedIn profiel Lisette

Match to Work (contactpersoon Bernadet van Veldhuizen en René Vollenbroek)

OntwikkelRijk Vitale ruimte creëren voor maatschappelijk effect. Praktische (transformatie) deskundigen op gebied van individuele en collectieve ontwikkeling, systeemverandering en versterken onderlinge verhoudingen. Resultaat: persoonlijke, maatschappelijke én culturele groei door bewuste focus op ontwikkeling. Hun motto: neem regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

SDG Facilitators netwerk:
SDG = Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
De eerste netwerken zijn geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel om de sustainable development goals in Nederland goed in te rollen. Er wordt samengewerkt met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden, wetenschap en jongeren(organisaties). Het SDGCafé is inmiddels door een kernploeg van deelnemers voortgezet op innovatieve wijze. Marjolein Hins maakte deel uit van de kernploeg en is in 2019 overgestapt met OntwikkelRijke activiteiten naar SDG Facilitators.
SDG Facilitators is door Digidoen bedacht en i.s.m. OntwikkelRijk geïnitieerd om het van de grond te krijgen en dit hele speelveld te faciliteren om effectiever te kunnen samenwerken en zodoende eerder onze doelen te kunnen bereiken.
SDGCafe (agenda en terugkoppeling via Facebook SDG Nederland Community).
SDG Nederland en SDG Charter (contactpersoon Rosalie de Bruijn en Maresa Oosterman).
SDG coördinator Nederland: Sandra Pellegrom.

Visually Yours (contactpersoon Dennis Luijer)

Publicaties / auteurschappen
DuurzaamNieuws (contactpersoon Peter van Vliet)
Platform O. (contactpersoon Asha Narain)

Ecosystems for transformation research: The Q-Search Case
Naast Prof. Nadine Roijakkers (zie Verbinding en inspiratie): Oana-Maria Pop en Diana Rus

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werk, loopbanen en onderwijs (buiten de samenwerktalenten bovenaan de pagina)
Match to Work (contactpersoon Bernadet van Veldhuizen en René Vollenbroek)
OntwikkelRijk
Ontwikkelvoucher (samenwerking maatschappelijk betrokken experts op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling en loopbaan): Marjolein Hins, Marlies van Venrooij, Bert van Swam en Erwin Holterhues met in aanvang nog twee partners, die mooi zijn uitgevlogen in hun eigen richting.
CRN Career Research Network (contactpersonen Judith Semeijn en Marinka Kuijpers, OU)
Stappen Maken en Verhaaf Consultancy (contactpersoon Ronald Verhaaf)

IIIde kamer
Experts sociaal-economisch, maatschappelijk en politiek gebied. Bestuderen huidige situatie en leveren input op vraagstukken.
Dossier ZZP-ers inbedden en creatie nieuw sociaal systeem: Marjolein Hins, Roel Masselink en Niels van der Stappen.

Energy & Competences games en praktische werkvormen
Dociel en Beeldreis (contactpersoon Rens ten Hagen)

Free Consumer Association Consumer360Academy (contactpersoon Peter Daub)

St. Crazy Initiatives (contactpersoon Marnix van de Poll)
o.a. project HITO-IKI een theatrale reis naar balans (met Jos Claessens van Result= en Tjeerd Rijpma)

Huub en Adelheid Kortekaas van De Tempelhof
Universele, kunstzinnige bijdragen en inspiratieprojecten als 'Which Flower Are You'.
Wij gebruiken hun afbeeldingen als logo's voor onze projecten 'de Toekomst van Werk' en 'Ontwikkelvoucher'.

Academie voor Vastgoed Onderzoek en E-nergieteam (Rens ten Hagen)

Antoinette de Vaal. Hobbyfotografe en English language teacher, voor haar foto's en hulp bij vertalingen.

Verder alle ongenoemde opdrachtgevers, relaties en vrienden, die met goede ideeën en vragen ons inspireren tot inzichten of nieuwe projecten en opdrachten initiëren.


Terug naar Q-Search ecosysteem

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter