Ondernemers en ondernemende mensen die samenwerken op basis van gemeenschappelijke Waarden en daden naast de Verbinding en inspiratie partners zijn o.a.:

Chhetri Ober* - Onderwijs.pro en Academie Werkend Leren professionalisering en flexibele leerroutes - LinkedIn profiel Chhetri

Erwin Holterhues* - adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en expert duurzame inzetbaarheid - LinkedIn profiel Erwin
De eerste die in Nederland binnen zijn branche een Ontwikkelvoucher introduceerde.

Herman Wijffels en Lars Tjoeng - wegwijzer resp. ruimtemaker wiens wetenschappelijke en filosofische input wij concreet maakten en de naam LevenLangOntwikkelen en Collectief Ontwikkelen gaven
zie pagina Verbinding en inspiratie en Verbinding en engagement

Jeroen Leenstra - verenigingsmanager bij meerdere beroepsverenigingen en initiatiefnemer 2plus2is5 - LinkedIn profiel Jeroen

Judith Semeijn* - hoogleraar duurzaam HRM bij de OU - zie pagina Verbinding en inspiratie

Karin van IJsselmuide - manager maatschappelijke programma's, coördinator SDG 12 alliantie, MVI-expert, expert circulaire economie - LinkedIn profiel Karin

Koos Vervoort - ervaringsdeskundige laaggeletterdheid en expert kansengelijkheid - zie pagina Verbinding en inspiratie

Margreet Drijvers* - Directeur PZO, bestuurder, beleidsadviseur - LinkedIn profiel Margreet

Mariëtte van Wingerden - directeur BestuurdersCentrum - LinkedIn profiel Mariëtte

Marjolein Hins* - inspirator en strategisch verbinder Collectief Ontwikkelen - Connecting Impact OntwikkelRijk / Q-Search / The art of Impact / WJDDE - LinkedIn profiel Marjolein

Marjolein Smits - HR manager, careercoach en arbeidsdeskundige i.o. - LinkedIn profiel Marjolein

Marlies van Venrooij* - loopbaanadviseur, ontwikkelcoach, trainer, auteur, hoofdredacteur LoopbaanVisie en mede oprichter OntwikkelRijk- LinkedIn profiel Marlies

Martin Pronk* - consultant digitale transitie, innovatie en communicatie, coach digitale vaardigheden en online netwerken noclichés en Digidoen -  LinkedIn profiel Martin

Maud Hoefnagels* - specialist arbeidsmobiliteit en eigenaar Fast Forward - LinkedIn profiel Maud 

Nathalie Rauscher* - experts arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Fast Forward - LinkedIn profiel Nathalie

Peter Verbaas - strategisch adviseur Collective Impact, impactconsultant Charistar - zie pagina Verbinding en engagement

Rens ten Hagen - adviseur/trainer/docent duurzaam vastgoed DoCielNormplan, AVVO Academie voor Vastgoed Onderzoek
LinkedIn profiel Rens
Hij heeft ook de logo's ontworpen van Q-Search, The art of Impact, OntwikkelRijk en WJDDE

Robert van Dijk - expert op gebied van subsidies in arbeidsmarkt en onderwijs Van Dijk Subsidieadvies - LinkedIn profiel Robert

Roel Masselink - expert zelfstandigen, arbeidsmarkt en Collectief Ontwikkelen en belangenbehartiger - LinkedIn profiel Roel

Ronald Verhaaf* - facilitator, senior procesregisseur en projectmanager met expertise empoweren burger, gemeente en regio - LinkedIn profiel Ronald

Rutger van den Breemer* - bestuurder loopbaanadvies dienstverlening FNV - LinkedIn profiel Rutger

Vanessa Roelse* - senior projectleider (platform talent voor technologie en platform Bèta Techniek, doe-agenda Leven Lang Ontwikkelen SER)  en wandelcoach - LinkedIn profiel Vansessa

* deze mensen vormen samen de StroomversnellingArbeidsmarkt kerngroep

Hier is de link naar Boeken en artikelen met en door samenwerkingspartners.

Mensen en organisaties met wie Q-Search nog meer graag co-creërt (naast bovenstaande mensen) zijn o.a.:

NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches (contactpersoon bestuursadviseur Marjolein Hins, zie boven)
Match to Work (contactpersoon Bernadet van Veldhuizen en René Vollenbroek)
Gemeentebewegers (contactpersoon Marieke van der Meché)
StartValue (contactpersoon Miranda Hogervorst)
PlaytoWork (contactpersoon Jaap Schoeman)
SparQle (contact Anthony van Lobbrecht)
Lisette Heijma - adviseur examinering en social innovator - LinkedIn profiel Lisette
Visually Yours (contactpersoon Dennis Luijer)
DrsHofnar - verbinder met aanstekelijk enthousiasme, expert leiderschap en reflectie (contactpersoon Juri Hoedemakers)
Consortium MBO en Platform Techniek VMBO (contactpersoon Michael Wouters en Harald Leeuwis)
Ab Reijsberg - ervaringsdeskundige laaggeletterdheid en expert kansengelijkheid
Lineke Smit - ervaringsdeskundige generatie armoede en sociale uitsluiting en expert kansengelijkheid

SDG Facilitators netwerk:
SDG = Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
De eerste netwerken zijn geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel om de sustainable development goals in Nederland goed in te rollen. Er wordt samengewerkt met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden, wetenschap en jongeren(organisaties). Het SDGCafé is inmiddels door een kernploeg van deelnemers voortgezet op innovatieve wijze. Marjolein Hins maakte deel uit van de kernploeg en is in 2019 overgestapt naar SDG Facilitators om zaken concreter te maken in de samenleving.
SDG Facilitators is door Digidoen bedacht en i.s.m. OntwikkelRijk geïnitieerd om het van de grond te krijgen en dit hele speelveld te faciliteren om effectiever te kunnen samenwerken en zodoende eerder onze doelen te kunnen bereiken. Aangezien de SDG's tijd nodig hebben om te landen in onze samenleving zijn de activiteiten in 2019 t/m 2021 op een laag pitje gezet en focussen zij op de basiszaken die nu nodig zijn in mindset en houding en gedrag om überhaupt de SDG's te kunnen realiseren. Dat vraagt nameljk een menselijke turn around, eentje waar we door corona ook mee in aanraking worden gebracht en die aandacht voor deze zaken zichtbaar heeft gemaakt.
SDGCafe (agenda en terugkoppeling via Facebook SDG Nederland Community).
SDG Nederland en SDG Charter (contactpersoon Rosalie de Bruijn en Maresa Oosterman).
SDG coördinator Nederland: Sandra Pellegrom. SDG12: Karin van IJsselmuide. SDG4: Giuseppe van der Helm. SDG7: Ruud Koornstra.

Maatschappelijke Intervisie Groep (naast eerdergenoemde samenwerk-talenten)
Hedy Segond von Banchet - Secretaris sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid SBB
Julie Visser - innovatie/branding/reputatie/customer experience/duurzaamheid *Gecertificeerd merksopsteller
Marjolein Smits - Human Resource Manager en career coach
Monique Loo - KernTalentenanalist en bedrijfsarts
Valéry Oude Groen-van Rijswijk - Communitymanager/Docent Algemene Sociale Wetenschappen UU
Vivian Siebering - Visie trainingen

Publicaties / auteurschappen
DuurzaamNieuws (contactpersoon Peter van Vliet)
Platform O. (contactpersoon Asha Narain)

Ecosystems for transformation research: The Q-Search Case
Naast Prof. Nadine Roijakkers (zie Verbinding en inspiratie): Oana-Maria Pop en Diana Rus

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werk, loopbanen en onderwijs activeren (buiten de samenwerktalenten bovenaan de pagina)
Ontwikkelvoucher (samenwerking maatschappelijk betrokken experts op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling en loopbaan): Marjolein Hins, Marlies van Venrooij, Bert van Swam en Erwin Holterhues met in aanvang nog twee partners, die mooi zijn uitgevlogen in hun eigen richting. Het project zorgde voor basis Ontwikkeladvies 45+ en bedacht de term leven lang ontwikkelen.
CRN Career Research Network (contactpersonen Judith Semeijn en Marinka Kuijpers, OU). Zij werken samen met Beatrice van der Heijden (Prof. strategic HRM Radboud Universiteit) op gebied van LLO.
De meeste mensen en activiteiten zijn hun krachten gaan bundelen binnen de Stroomversnellng Arbeidsmarkt en Strategisch Verbinders groep binnen OntwikkelRijk.

St. Crazy Initiatives (contactpersoon Marnix van de Poll)

Free Consumer Association Consumer360Academy (contactpersoon Peter Daub)

Huub en Adelheid Kortekaas van De Tempelhof
Universele, kunstzinnige bijdragen en inspiratieprojecten als o.a. 'Which Flower Are You' en Anima Mundi.
Wij werken samen doordat wij hun afbeeldingen gebruiken als logo's voor onze projecten 'de Toekomst van Werk' en 'Ontwikkelvoucher'.

Antoinette de Vaal. Hobbyfotografe en English language teacher, voor haar foto's en hulp bij vertalingen.

Verder alle ongenoemde opdrachtgevers, relaties en vrienden, die met goede ideeën en vragen ons inspireren tot inzichten of nieuwe projecten en opdrachten initiëren.


Terug naar Q-Search ecosysteem

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter