Mensen die graag kennis delen en/of samenwerken op basis van gemeenschappelijke Waarden en daden naast de Verbinding en inspiratie partners zijn o.a.:

Diana Rus - Creative Peas (selfsustaining innovation cultures) en senior lecturer Organizational Psychology RUG - LinkedIn profiel Diana

Duco Hoep - inspiratie en ontwikkelmanager (onderwijs/arbeidsmarkt/publiek/privaat) en Kinderenlerenanders.nl - LinkedIn profiel Duco

Erwin Holterhues - adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en expert duurzame inzetbaarheid - LinkedIn profiel Erwin

Jos Claessens - auteur en expert op het gebied van strategie omzetten naar uitvoering, mét resultaat Resultis - LinkedIn profiel Jos

Lia Hol - Lia Hol, begeleider bij fundamentele vernieuwing - LinkedIn profiel Lia

Linda van der Wal - Training en coaching voor invloed vanuit kracht - LinkedIn profiel Linda

Marjolein Hins - strategisch connector die zorgt voor Impact Q-Search, The art of Impact en OntwikkelRijk - LinkedIn profiel Marjolein

Marlies van Venrooij - Loopbaanadviseur, trainer, auteur, hoofdredacteur LoopbaanVisie - LinkedIn profiel Marlies

Monique Loo - KernTalentenanalist en bedrijfsarts - LinkedIn profiel Monique

Peter Verbaas - Sport, Cultuur, Internationale samenwerking en Onderwijs: Charistar en Wijzer Werven - LinkedIn profiel Peter

Rens ten Hagen - DoCielNormplan, AVVO Academie voor Vastgoed Onderzoek en E-nergie Team - LinkedIn profiel Rens
Hij heeft ook de logo's ontworpen van Q-Search, The art of Impact en OntwikkelRijk

Roel Masselink - expert zelfstandigen, arbeidsmarkt en ontwikkeling LinkedIn profiel Roel

Valérie Schuit - expert storytelling en producter van documentaires, die zorgt voor Impact Viewpoint - LinkedIn profiel Valérie

Valéry Oude Groen-van Rijswijk - Communitymanager/Docent Algemene Sociale Wetenschappen - LinkedIn profiel Valéry

Vivian Siebering - Visie trainingen en moderator GDO / Netwerk NME Diensten - LinkedIn profiel Vivian


Hier is de link naar Boeken en artikelen met en door samenwerkingspartners.

 

Mensen en organisaties met wie Q-Search nog meer graag co-creërt (naast bovenstaande mensen) zijn o.a.:

The art of Impact experts die vanuit integrale ontwikkeling, samenwerking en gelijkwaardig leiderschap, gevraagd en uit eigen beweging, concepten en aanpakken ontwikkelen voor collective impact.

OntwikkelRijk praktische transformatie deskundigen op gebied van individuele en collectieve ontwikkeling en versterken onderlinge verhoudingen. Resultaat: persoonlijke én maatschappelijke groei door bewuste focus op ontwikkeling. Hun motto: neem zelf regie over de verandering en vind je plek in het geheel!

ComDys Simple Solutions to Complex Challenges en Zorgdenkers Netwerk (contactpersoon Eugen Oetringer)

Commonizers (contactpersonen Peter van Vliet en Elisabeth Rijpkema)

Thijsse Advies (contactpersoon Rob Thijsse)

Visually Yours (contactpersoon Dennis Luijer)

St. Circulaire Economie werken aan een florerend en toekomstbestendig Nederland vanuit het circulaire gedachtegoed (contactpersoon Erick Wuestman)

IIIde kamer
Experts sociaal-economisch, maatschappelijk en politiek gebied. Bestuderen huidige situatie en leveren input op vraagstukken.
Dossier ZZP-ers inbedden en creatie nieuw sociaal systeem: Marjolein Hins, Roel Masselink en Niels van der Stappen.

Maatschappelijke intervisie groep: wetenschaps- en praktijkkennis groep van nieuwe denkers en doeners op gebied van duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie en transformatie. Vanuit dit netwerk ontstaan o.a. mooie initiatieven, artikelen, beïnvloeding in bedrijfsleven en openbaar bestuur en nieuwe samenwerkingen.

Publicaties / auteurschappen

DuurzaamNieuws (contactpersoon Peter van Vliet)
MensCentraal (contactpersoon Theo Braam)
Platform O. (contactpersoon Asha Narain)

GDO Gemeenten voor duurzame ontwikkeling (contactpersonen Vivian Siebering en Jean Eigeman)

De Toekomst van Werk groep naast partners uit bovenstaande lijst:
Lars Tjoeng, Flow Consulting (LinkedIn profiel, klik hier)
De Sollicitatie Academie (contactpersoon Erik Hofstra, zie filmpje)
nextpractice-institute (contactpersoon Hans Kooistra)
VIP4CO (contactpersoon Hedy Segond von Banchet)
Wibowo Rimbawan (LinkedIn profiel, klik hier)

Ecosystems for transformation research: The Q-Search Case
Naast Prof. Nadine Roijakkers (zie Verbinding en inspiratie): Oana-Maria Pop en Diana Rus

SDG Netwerk en SDG Café: Dit netwerk is geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel om de sustainable development goals in Nederland goed in te rollen en aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven.
Er wordt samengewerkt met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokale overheden, wetenschap en jongeren(organisaties).
Kernploeg SDG Café: Thea Fierens, Gerrit van Doorn, Petra Schoof en Jos Walenkamp.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werk, loopbanen en onderwijs
Ontwikkelvoucher (samenwerking maatschappelijk betrokken experts op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling en loopbaan): Marjolein Hins, Marlies van Venrooij, Bert Wissink, Bert van Swam, Erwin Holterhues en Huub de Graaff.
CNR Career Research Network (contactpersonen Judith Semeijn en Marinka Kuijpers, OU)
Internationalisering en wereldburgerschap: Katinka Bos en Norbert Ligterink
Innovation Games en Studio Why (contactpersoon Kees Froeling)
Innovatiebanen (contactpersoon Maarten Freriks)
Team 3.0 (contactpersoon Ronald Verhaaf)
Noloc, (vereniging voor loopbaanprofessionals)
strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid en voorzitter: Ester Leibbrand;
levens-loop-baancoach & trainer en voorzitter commissie Ontwikkeling & Professionaliteit: Connie van der Zwan;
bestuurslid en loopbaanprofessional/zingevingsexpert: Irani Otten;
bestuurslid en (Appreciative Inquiry) trainingsontwikkelaar: Marea de Bruijn;
bestuur, verenigingscoördinator en commissies w.o. Marktontwikkeling.
James Loopbaan (loopbaanpartner voor werkenden en werkzoekenden opgericht door CNV Vakmensen)
Partijen, die de nieuwe ontwikkelingen omarmen en actief (mee-) aanpakken zijn: SBB en MBO Raad.

Energy & Competences games en praktische werkvormen
PIBmyjob en inzich-t (contactpersoon Françoise Vermunt)
Dociel en Beeldreis (contactpersoon Rens ten Hagen)

Free Consumer Association Consumer360Academy (contactpersoon Peter Daub)

Gemeentebeleving (contactpersonen Marieke van der Meché en Roel Simons)

St. Crazy Initiatives (contactpersoon Marnix van de Poll)
o.a. project HITO-IKI een theatrale reis naar balans (met Jos Claessens van Result= en Tjeerd Rijpma)

Huub en Adelheid Kortekaas van De Tempelhof
Universele, kunstzinnige bijdragen en inspiratieprojecten als 'Which Flower Are You'.
Wij gebruiken hun afbeeldingen als logo's voor onze projecten 'de Toekomst van Werk' en 'Ontwikkelvoucher'.

Petra Portengen, Mens, Organisatie en Leiderschapsontwikkeling | Transitie, Transformatieprocessen en verandertrajecten.

Academie voor Vastgoed Onderzoek en E-nergieteam (Rens ten Hagen)
En Brancheorganisatie voor Bouwkundige Inspectiebureaus (Paul Hooft)

Antoinette de Vaal. Hobbyfotografe en English language teacher, voor haar foto's en hulp bij vertalingen.

Verder alle ongenoemde opdrachtgevers, relaties en vrienden, die met goede ideeën en vragen ons inspireren tot inzichten of nieuwe projecten en opdrachten initiëren.


Terug naar Q-Search ecosysteem

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter