Vernieuwing van de samenleving in de 21e eeuw

Naast advies en begeleiden van transformaties inspireren wij onze omgeving graag na te denken over andere wegen, die we in kunnen slaan. Hiervoor kun je boeken kopen of artikelen als hieronder lezen (het oudste artikel staat onderaan bij nr. 1). Of starten met zelfstudie, die tegenwoordig online vaak voorhanden is.

85. Een artikel van Patrick Huntjens, lector sociale innovatie in het groene domein dat in juni 2019 werd gepubliceerd: De verduurzaming van ons bestaan is begonnen.

84. Op initiatief van OntwikkelRijk gingen in 2018 wetenschappers van OU (Open Universiteit) en loopbaanprofessionals van Noloc aan de slag om een definitie te maken voor LevenLangOntwikkelen:
“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.
Deze definitie met onderzoeksresultaten onderbouwd werd gepubliceerd door Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van der Heijden via een artikel in ScienceGuide.

83. Q-Search en OntwikkelRijk hebben zich vanaf 2000 ingespannen om kennis en ervaring in de praktijk op te doen omtrent het behalen van duurzame resultaten met impact (Collective Impact) en deze kennis en ervaring te delen. Aantal jaren geleden werd met het kabinet de kennis en inzichten gedeeld dat het gaat om het creëren van een Ontwikkelcultuur met elkaar. In 2016 en 2017 werkten wij mee aan de transitie van een leven lang leren naar LevenLangOntwikkelen (vanwege het feit dat de dingen anders doen vooral in de praktijk wordt ontwikkeld en niet door te leren op school, in de vormen en onderlinge verhoudingen die wij nu nog vaak gewend zijn). In 2018 boog OntwikkelRijk zich over Collectief Ontwikkelen met Impact! (info met wetenschappers voor politiek, beleid en bestuur) in de arbeidsmarkt en het onderwijs en waren we actief met samenwerkingen stimuleren op het gebied van Ontwikkelvouchers, - adviezen en loopbaan APK's, jongeren (o.a. schuldpreventie en MBO) en SDG's (zie ook punt 81).

82. Bij de afsluiting van 2018 is het voor steeds mensen, van burgers tot politici, beleidsmaker en bestuurders duidelijk dat we midden in een tranformatie zitten waar alle waarden, beelden, processen en geldstromen aan het veranderen zijn. O.a. In het TRANSIT Project, waar Derk Loorbach met collega Jan Rotmans aan meewerkte (zie verbinding en inspiratie) deed men er onderzoek naar en werd een website aangelegd met alle relevante bevindingen erop, die men schaarde onder Transformative social innovation Theory . O.a. werd een manifest geschreven met bevindingen om opgedane kennis en ervaring te delen. Derk/Drift (Dutch Research Institute for Transitions) had hierin een belangrijke rol. Zo is er ook een simpele weergave van de diverse transities op micro, meso en macro niveau.

81. SDG = Sustainable Development Goals, ook wel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze krijgen steeds meer bekendheid én tegelijkertijd blijkt dat er in de praktijk ook al heel hard aan word gewerkt, omdat de diverse 'lagen' in de organisatie van ons land, binnen EU of wereldwijd nog niet optimaal samenwerken. De komende jaren zal daar vooral aandacht naar toe gaan, verwachten wij, omdat de onderzoekers inmiddels hun werk hebben gedaan en die kennis kan worden uitgedragen i.s.m. praktijkmensen, die de basis vormden voor de input van die onderzoeken. Je ziet ook dat er op het gebied van SDG's in bepaalde omgevingen al allerlei aparte informatie wordt verstrekt. Bijv. voor gemeenten, Wat lokale overheden moeten weten van de SDG's of bedrijfsleven, Ondernemers en hun inzet voor de SDG's agenda 2030.

80. In 2016 verschenen allerlei stukken over hoe we alle werkenden in gelijkwaardigheid kunnen inbedden in de samenleving (zie punt 68.). Inmiddels zijn we een stuk verder en bleek de wet DBA niet te werken (zoals aangegeven door IIIde kamer en andere betrokkenen) en upgrade IIIde kamer haar stuk over de zelfstandigen, zodat zij naadloos in een nieuw systeem inpassen en alle werkenden tot hun recht komen zónder extra bureaucratie. Lees hier de nieuwe gedachten, anno mei 2018, omtrent een toekomstbestendige zelfstandigenregeling.

79. Platform O nodigde ons uit als auteur. Op 30 juni 2017 verscheen het eerste artikel Alles is er al, nu de verbinding nog! Een iets aangepaste versie van het artikel dat Marjolein Hins in 2016 schreef voor de website van Q-Search en dat door DuurzaamNieuws in co-creatie in blogvorm werd gegoten en geplaats in december 2016.

78. Artikel in LoopbaanVisie van het CRN Career Research Network, over netwerken vormen en de vraag is de term loopbaan nog wel van deze tijd?

77. 'Ondernemen in een wereld van verbroken relaties'. Een helder artikel van Herman Wijffels (zie ook Verbinding en inspiratie) dat laat zien dat leiderschap ook aan het transformeren is, dat echter het establishment dit nog lastig vindt en vast wil houden aan bekende vormen en structuren. Wat logisch is, want veranderen vraagt veel van mensen zelf.

76. Op 26 februari 2017 verscheen de blog Hoe kan (loopbaan)begeleiding bijdragen aan groei van de samenleving? in DuurzaamNieuws. De toegevoegde waarde van loopbaanbegeleiding, learning by doing, persoonlijke ontwikkeling en begeleidend leren is onvoldoende bekend bij professionals in de onderwijs- en arbeidsmarkt. Dit artikel vertelt in hoofdlijnen over deze toegevoegde waarde en hoe en waar er momenteel al aan wordt gewerkt om die te bereiken.

75. LevenLangOntwikkelen. In januari 2017 vond een hoorzitting plaats bij de Tweede Kamer over LevenLangLeren, de term die inmiddels is getransformeerd in LevenLangOntwikkelen. O.a. Noloc (vereniging voor loopbaanprofessionals), vakbeweging CNV en James Loopbaan, MBO Raad, MKB Nederland en SBB gingen de term gebruiken, die project 'Ontwikkelvoucher' introduceerde, omdat hij beter de lading dekt. Noloc schreef in januari haar visie en deelde die met de Tweede Kamer leden en haar stakeholders: visie Noloc op LevenLangOntwikkelen.

74. Nooit Af, een lekker leesbaar boek dat heldere kijk geeft in welke realiteit, voor sommigen 'chaos', we nu zitten. Echter ook dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst en hoe je er op een nieuwe frisse manier naar kunt kijken. En dat het nooit af is... Vanaf nu ook als gratis download te lezen. Martijn en Erwin's inzichten laten zien dat de wereld al verandert als je er anders naar kijkt

73. 'Pioneering the possible', boek (incl. referenties) van Scilla Elworthy. '...the parallel development of inner awareness and outer action - the marriage of the two - is the only effective way to bring about positve change.' Bestellen met 10% voor goed doel?: klik hier!

72. Duurzaam Nieuws nodigde ons uit om gastauteur te worden. Het 1e artikel van Marjolein Hins 'Alles is er al, nu de verbinding nog'. We zien momenteel wereldwijd een spanning optreden, op veel vlakken stroomt de energie niet meer. Organiseerprocessen zijn eraan toe om te transformeren, zodat we kunnen ontwikkelen naar een nieuwe balans om weer gezond te worden met elkaar.

71. Een prachtige film, die laat zien en voelen welke waarden wij als mensheid (weer) mogen integreren om in balans te komen tijdens deze transformatieve tijd, Down to Earth. Een familie ging de wereld over en brengt ons via deze film in contact met de universele wijsheid op aarde. Prachtig!

70. Afsluitende rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein 30-9-2016 en hun advies 'de praktijk aan de macht'. Advies aan kabinet 1. meerjarig programma ontwikkelen 2. het creëren van een lerende omgeving. Zie website Transitiecommissie Sociaal Domein.
In grote lijnen het advies dat wij vanuit 'The art of Impact' in september 2015 gaven aan de Transitiecommissie, zie presentatie.

69. Personeel uitwisselen, waarom niet? Een artikel van P&O Actueel over Noloc hoogleraar Loopbaanmanagement, Judith Semeijn. Zij zet de HR wereld (opnieuw) in beweging met haar gedachten rondom uitwisselen van personeel binnen de organisatie en erbuiten alsmede het feit dat werkgarantie inmiddels boven baangarantie gaat voor veel mensen.

68. Nieuwe solidariteit op de arbeidsmarkt daarover schrijven Huub de Graaff en Ester Koot - van der Putte op hun website alsmede in het tijdschrift Zeggenschap. Zij delen in hun artikel Nieuwe solidariteit tussen werkenden interessante ideeën over de CAOO (collectieve arbeids- en opdrachtovereenkomst) en meer. Ideeën die vanuit een heel ander perspectief en binnen de bestaande wetgeving tot stand zijn gekomen. Mooie aanvulling op wat gedachten, die IIIde kamer vorig jaar als praatstuk deelde t.a.v. afschaffing van de VAR en voorkoming van wet DBA: Input inbedding ZZPer in sociaal systeem. De nieuwere versie is vindbaar onder item 80.

67. LevenLangOntwikkelen wordt de nieuwe term voor LevenLangLeren. In augustus 2016 kwam het project Ontwikkelvoucher naar buiten met haar visie en inzichten om samen met andere stakeholders deze verandering te bewerkstelligen. Inmiddels begin men in het MBO onderwijs ook te werken aan de bewustwording dat scholing en leren verder gaat dan cognitie. Lees bijv. dit artikel van Ingrid Christoffels en Pieter Baay werken als onderzoekers bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Nu zouden we ons alleen nog bewust moeten worden dat scholing bij veel mensen nog betekent cognitief leren voor een diploma. Je leest in dit artikel hoe persoonlijke ontwikkeling daarbij niet overgeslagen kan worden.

65. Het boek 'Ik heb plezier' van Paul de Blot gaat over hoe hij zijn weg vond in het bedrijfsleven en met vallen en opstaan de bron van zijn kracht vond.

64. Belangrijk boek voor zelfregie in deze tijd van transformatie is 'De Creatiespiraal' van Marinus Knoope (de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid). Er is inmiddels ook een kinderversie beschikbaar 'De Creatiespiraal voor kinderen' Maak je dromen waar! Op Filosofietje.nl kun je meer lezen. Je kunt ook hier klikken om het boek te bestellen.

63. Exponentiële organisaties. Het boek van Salim Ismail en Yuri van Geest, die uitleggen hoe de technologie invloed heeft op organisaties en waarom zij exponentieel snel ontwikkelen met minder kosten waardoor bestaande organisaties het heel zwaar krijgen als zij niet sneller meebewegen.

62. Door de inzet van technologie en internet worden hele nieuwe bedrijven en dienstverleningsvormen gecreërd. Zie hier bijv. De SollicitatieAcademie en luister hier hoe de oprichter, Erik Hofstra er i.s.m. zijn zakenpartner, Jaya Kuipers, toe kwam om dit te gaan doen.

61. De kracht van nu ben je zelf... Jan Bommerez op zijn website met een heel volledige uitleg over hoe creatie en dromen waarmaken werkt.

60. In 'Het geheim van groeikracht' onthult voormalig McDonald's-topman en ondernemer René Savelberg de geheime formule van groeiende ondernemingen. Organisaties waar mensen met plezier werken en, net als het bedrijf, gezond zijn!

59. Met alle culturele diversiteit en integratie uitdagingen is heb boek 'The anatomy of Peace', actueler dan ooit. Het leert al lezende onbewuste redenen van gewelddadig gedrag (verdediging) en macht(smisbruik) te doorgronden en inzien hoe wij die zelf en samen in stand houden én kunnen loslaten. Marjolein Hins schreef een referentie voor het boek.

58. Werken aan de wakkere stad, langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht. Boek van Jan van Ginkel (Gemeentesecretaris/Directeur Zaanstad) en Frans Verhaaren.

57. Werken aan samenwerking. Naar effectieve organisaties met Enterprise Engineering. Een boek van Theo Janssen.

56. Visie 'de Toekomst van Werk' groep van mei 2015: visie 'de Toekomst van Werk'. 'De toekomst van werk' groep verdiept zich in de invloed van o.a. versnellende technologische ontwikkelingen, globalisering en de mens en hoe dit de vorm, de inhoud en daarmee het begrip van werk verandert. Wat doet dit in de samenleving en welke sociale innovatie zal dit van ons vragen.

55. Het nieuwste project van Huub en Adelheid Kortekaas van De Tempelhof. Inmiddels wijdden zij 50 jaar van hun leven aan dit het ideaal van het kiemplantje: Which Flower Are You?

54. Een overheidsbestuurder die heeft begrepen waar verandering werkelijk over gaat, patronen veranderen door mensen zelf te laten besluiten dat ze het anders willen: Erik Gerritsen (inmiddels Secr. Gen. bij Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport). Lees meer op zijn blog De slimme gemeente.

53. Nieuwe Business Modellen, boek van Jan Jonker met 50 co-auteurs. Klik op de link voor een interview. Bestellen? klik hier! De engelse versie is in augustus 2016 uitgekomen wegens vraag vanuit internationale opleidingsomgevingen en bedrijfsleven: klik hier!

52. Kantoorgeheimen, het nieuwe boek van Linda (en Carla) van der Wal, is er voor alle mensen die geen carrièretijger, haantje de voorste of kantoorpoliticus zijn, maar die wel goede ideeën hebben. Radio-interview: klik hier. Als je hier klikt kun je het boek direct bestellen.

51.Starteams geven innovatie, energie en toegevoegde waarde, artikel uit 2014. Geïnitieerd binnen de Maatschappelijke Intervisie Groep en het team van schrijvers door Q-Search samengesteld. 

50. Sharda Nandram in New Financial Magazine met een helder artikel over 'Participatiesamenleving versus westers denken'. 

49. Zo mooi hoe op internet allerlei leermiddelen gratis worden gedeeld: Beter Spellen (naam zegt 't al), MIR methode (activeren van zelfhelend vermogen van je lichaam) en Odat (interculture communicatie voor wereldburgers).

48. Een prachtig en inspirerend filmpje dat inzicht geeft op een ander perspectief op werken:doen is de beste manier van denken

47. Als de reclames al de boodschap van verandering uitzenden Triodos Bank: Groei is meer dan cijfers... dan kunnen wij als samenleving toch niet achterblijven?

46. Leuk artikel dat iets meer laat zien over de 'echte' ZZP-er, daarom ook ZP-er (Zelfstandig professional) genoemd: Een echte ZZP-ers is geen mkb-er.

45. Verbinding in praktijk... een beweging naar dialoog! Kennis er ervaring van de IIIde kamer. Zij zien dat er een universeel proces gaande is in de samenleving en hebben zich geroepen gevoeld hun ervaringen te delen. In alle alle organisaties en verenigingen zijn twee zaken toe aan verbetering. Klik hier om de A4 te openen!

44. We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Woorden van Jan Rotmans in een mooi artikel in Trouw:De vicieuze cirkel van centralisatie naar decentralisatie

43. TedTalks van Brené Brown over kracht van kwetsbaarheid en schaamte. Prachtig! De basis voor creativiteit, moed en innovatie. 

42. De 7 kenmerken van duurzame businessmodellen. Artikel over bevindingen van Jan Jonker, Radboud Universiteit. Voor alle publicaties over nieuwe business modellen: klik hier.

41. Artikelen in sociaalbestek van juni 2013 van Aukje Snijders en Marjolein Hins: Kwaliteitsverhoging en kostenbesparing dankzij verbeterde publiek-private samenwerking.

40. De kapitale kracht van geluk. Een prachtige aflevering van Tegenlicht waarin Ricardo Semler de Semco identiteit uitlegt. Klik hier!. 

39. Klein is het nieuwe Groot! Zo heet het boekje dat Caroline Rijnbeek schreef. Klik op Klein is het nieuwe groot voor de digitale versie en de pagina waar je exemplaren kunt bestellen. 

38. Op 22 mei 2013 nam de Tweede Kamer het manifest en appél van Duurzaam Overleg Politieke Partijen in beslag, en zetten ze samen het thema duurzame economie steviger op de agenda, lees hier meer.

37. Artikel van IIIde kamer: Connectors verbinden de samenleving tot een duurzaam en solidair geheel. Geschreven in mei 2013 op aanvraag van de EU en opgenomen in het boek Dutch Economic Touch. Tevens ingediend als Pitch2013 naar Ministerie Binnenlandse Zaken: wat zou ik doen als ik een dag minister van Binnenlandse Zaken was?

36. Jacques Wallage over de verandering van verticaal naar horizontaal en waarom de politiek niet meer werkt zoals hij ooit wel werkte. Bestuur en macht is over, draagvlak en betekenisvolle dialoog dáar gaat 't om. En een artikel van zijn hand over Grote zorgen over vertegenwoordigende democratie.

35. Mens Centraal: artikel van Annelies Oosterhoff: Duurzaam bloeden of duurzaam bloeien.

34. Om van de wereld iets moois te maken schreef Paul de Blot in 2013 het boek “Ik heb een droom. Van duurzaamheid naar zingeving. De natuur als onze leerschool..

33. Het boek Werken aan de WEconomy: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Dit boek is ook verkrijgbaar als e-book

32. Waar staan onze overheid en ambtenaren zelf in hun ontwikkeling en wat is er allemaal te doen en laten om een anderswerkende samenleving te creëren en te faciliteren. Een interessant boek van Davied van Berlo uit november 2012: Wij..... de overheid.

31. Nieuwe visies op economie:The economics of happiness en tv docu uit november 2012 over Business & Spiritualiteit (een andere kijk op de financiële crisis en zakendoen) en boek uitgegeven december 2012: The Serendepity Machine.

30. Een prachtige visie van Manfred van Doorn op de verkiezingsuitslag van 2012: klik hier
 
29. Wat de wereld nu nodig heeft? En wij gewoon zelf in huis hebben! Luister naar het prachtige interview bij College Tour met Desmond Tutu.

28. Trendrede 2013 en Duurzame Troonrede 2012.

27. De jeugdige denker laat zich graag informeren over politiek op Lowlands festival, luister naar de toespraak van Herman Wijffels op Lowlands University

26. Het Maaslandmodel, een andere kijk op de arbeidsmarkt. Hier zie je nog iets meer over het gedachtengoed door bedenker Jaap Jongejan: Maaslandmodel. d.d. 18 augustus 2012.

25. Artikel voor het congres Duurzaam Organiseren -> doen! op 31 mei 2012 geschreven door de sociale innovatie groep. Versie van congresorganisator Kluwer: paper 31 succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen en de versie die de groep zelf maakte Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen. The engelse versie “Succesful sustainability requires pure and transparant connections

24. Op 9,10 en 11 november 2012 vindt het Breaktrough Energy Movement plaats in Hilversum.

23. In januari 2012 schreef de sociale innovatie groep haar visie op Modernisering van het poldermodel, van fragmentatie naar eenheid.

22. Paul de Blot, hoogleraar Nyenrode, deelt zijn visie op de diverse maatschappelijke ontwikkelingen in weblog.

21. Wat is circulaire economie? Herman Wijffels legt uit hoe die werkt.

20. De maatschappij bewust in beweging: Paradox innovatie. Je gaat 't pas zien als je het door hebt (Johan Cruyff).

19. The blue economy.... een kort filmpje, dat je doet nadenken over hoe het anders kan: klik hier!

18. Kunst in de 21e eeuw... Quantum Art op de Tempelhof. Over Female Energy manifesto en vraag aan Oprah Winfrey (3.35 minuten). Of klik op deze link om meer te lezen over het levenslange project van Huub en Adelheid Kortekaas.

17. Meer weten over society3.0? Click dan op de volgende link en bekijk in elk geval het korte filmpje.

16. De empatische civilisatie, een prachtig getekend filmpje met verhaal over hoe onze wereldbeelden veranderen in de tijd,click hier! 

15. Succesvol verkopen = met hart en ziel helpen bij het kopen! Een artikel van Marjolein Hins over de omdraaiing in het perspectief van verkopen.

14. Frans van der Reep voorzag in 2004 wat in 2010 zou gaan gebeuren. Kijk wat internet in ons leven betekent en welke mindsetverandering dit impliceert: lezing uit 2010, informatie op minuut 10.30. En wat betekent lean and meaningful voor hem, dat hoor je als je op de link hebt geclickt. Wil je lezen wat hij schrijft over social media, social business: click dan hierop.

13. Sociale innovatie, een filmpje waarin Herman Wijffels in 't kort uitlegt wat dit voor organisaties betekent: sociale innovatie een must! Ook maakte Q-Search in die tijd een matrix voor sociale innovatie.

12. Organisatievernieuwing: Fe-Male-Connection, de dieperliggende kracht in samenwerking tussen het masculiene en het feminiene. Door Marjolein Hins van MM&P boardroomcounseling.

11. Leiderschapdeskundige Jaworkski pleit voor liefde en betrokkenheid, waarden die wij ook uitdragen en passen bij de mensbetrokken houding van Q-Search. Lees meer in het artikel uit Management Team van maart 2010 onder de volgende link: Jaworski over synchroniciteit.

10. Ondernemend NL bewust in beweging (project in februari 2010 gestart met KvK Nederland, MM&P boardroomcounseling, PZO Platform Zelfstandig Ondernemers en St. Continu verbeteren in het MKB om de nederlandse economie een boost te geven qua ondernemerschap en sociale innovatie). Het mondde in elk geval uit, na contact met Ministerie EZ, in samenvoeging van KvK en Syntens tot het Ondernemersplein, een plek waar de ondernemer centraal moet komen te staan. In 2013 was inmiddels al veel hiervan in gang gezet en was er minstens 80 miljoen bespaard. 

9. ZO binnen, ZO buiten (reader over identiteitsbewustzijn van Yael van Assendelft en Ron van Gils).

8. Boter, kaas en eieren, een artikel van Marjolein Hins over de verschuiving van hierarchie en macht, naar zelfsturing en kracht.

7. Aloha!, een project uit 2007 waarbij wij ontdekten wat in de persoonlijke interactie nodig is voor goede samenwerking. Alles draait om communicatie en jezelf kennen en ruimte geven aan jezelf en de ander, ook al doet die iets wat jij niet fijn vindt of niet begrijpt. Wij maakten in elk geval een mooi verslag ervan, zodat anderen er ook van kunnen leren. Klik op Aloha! De mooie tekeningen zijn overigens van Dennis Luijer van Visually Yours.

6. Waarden uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Rapport dat inzicht geeft in de mogelijk nieuwe coördinaten in ons waardensysteem. Het werd geschreven door Marjolein Hins en vier collega’s (Albert Boswijk, Foppe Seekles, Pieter Adriaans en Ton Plekkenpol (oprichter en inmiddels overleden op 25 oktober 2011), van de Renaissance Groep in 2006.

5. Femininiteit en masculiniteit in balans in nieuwetijdsorganisaties, de kracht van netwerkorganisaties, (artikel van Marjolein Hins december 2008). 

4. Kiezen voor verandering Kiezen voor verandering

3. Artikel van Martijn Aslander: Economische Storm.

2. Interview Paul de Blot in Het Financieele Dagblad (openen met Adobe Acrobat).

1. Veel in de maatschappij moet op z'n kop worden gezet, artikel van Marc Leijendekker over bevindingen van Herman Wijffels (SER)

Terug naar Nieuws en info

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter