Verbinding en engagement

Verbinding en engagement gaat over het verdiepen van de onderlinge relatie met onszelf en elkaar en bevlogen werken aan iets gezamenlijks.
Elk mens is uniek in al zijn aspecten en facetten. Verbinding maken betekent dat mensen leren elkaar(s verschillen) te begrijpen en daardoor beter samen werken. Dit gaat werkelijk over de grens tussen jezelf en een ander verleggen om de ruimte voor uitwisseling en/of samen werken te vergroten, zodat meerwaarde en veerkracht kan ontstaan.

Zoals Stef Bos zei op 28 juli 2016 in het Concertgebouw "je moet elkaar wel tegemoet lopen om elkaar te kunnen ontmoeten"

Communicatie via dialoog en ruimtegevende bejegening, daar draait alles om
Leren elkaar te begrijpen door empathie en compassie - voor jezelf en de ander - en zo bruggen bouwen om samen tot elkaar, nieuwe kijk op zaken en duurzame oplossingen te komen. Deze Connecting Impact, wordt nog te weinig ingezet. Doe je dat wel, dan zullen resultaten zienderogen verbeteren.

Dialoog is een vorm van onderlinge communicatie die hierbij wordt ingezet naast trainingen op het gebied van bewustwording en communicatie om jezelf en de ander beter te leren doorgronden. Bij dialoog luister je goed naar elkaars perspectieven en creëren we dat de wijsheid van alle aanwezigen volledig wordt benut om te komen tot de resultaten die je beoogt.

Verbinding en engagement in 'het doen', wel-doen

In dit filmpje van Peter Verbaas en collega's van Wijzer Werven in de culturele sector staan engagement en verbinding centraal.
Zij belichten dit aspect vanuit de ontwikkeling van 'het doen': de positionering, organisatie en financiering van organisatie(s) en branche en betekenis voor de samenleving. De meer zichtbare buitenkant bij Full Spectrum Change.

Elementen van verbinding en engagement, die zij noemen, kunnen in alle branches en domeinen worden toegepast. 

De term die zij gebruiken is filantropie = betrokkenheid, goed doen voor de mensheid, creëren van echt betrokkenheid, algemeen gevoeld nut, onbaatzuchtig handelen, betrekken van mensen bij dat wat je doet, goed doen voor elkaar, iets dat betekenis heeft voor de maatschappij w.o. participatie en educatie.

Verbinding en engagement in 'het zijn', wel-zijn


In dit filmpje van Herman Wijffels over (zelf-)leiderschap en de ontwikkeling van onze samenleving blijkt ook duidelijk hoe belangrijk engagement en verbinding (met jezelf en de ander) is. Hij legt ook uit hoe je dit bereikt door Connecting Impact bewust aandacht te geven.

Hij belicht de ontwikkeling van 'het zijn': intenties, waarden, cultuur, (persoonlijke) integrale ontwikkeling, (zelf) leiderschap, de minder zichtbare binnenkant bij Full Spectrum Change.

Full Spectrum Change, als wel-zijn en wel-doen elkaar ontmoeten

Herman en Peter bevestigen dat interactie noodzakelijk is tussen binnen- en buitenkant om te kunnen ontwikkelen naar een volgende fase.

Zoals Lars Tjoeng dat ook aangeeft in Full Spectrum Change in de praktijk "naast samen-werken (het 'wel-doen') zijn dus voor het bereiken van een nieuw gecorreleerd evenwicht tussen de dimensies in het integrale model minstens zo belangrijk:
samen-voelen, samen-denken, samen-zien, samen-weten, samen-waarderen, samen-willen (het 'wel-zijn')"


Waar 'wel-doen' en 'wel-zijn' samen gaan kunnen we paradigmashifts en innovatie met impact bereiken. Dan gaan we visie en doelstellingen, de stip op de horizon, anders vormgeven en krijgen we andere uitkomsten en resultaten. Dit hoor je ook terug in de tv-documentaire die in 2012 al werd gemaakt van o.a. Marjolein Hins over andere kijk op zakendoen en economie.

Ons netwerk van Connecting Impact experts werkt er graag aan mee zo'n natuurlijke balans te bereiken!

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter