Verbinding, praktische partners en inspiratie

Samen-werk talenten en initiator
Samenwerking en sparren met Samen-werk talenten, opdrachtgevers en onderstaande inspiratiebronnen zorgt ervoor dat we scherp blijven op wat nodig is en de juiste verbindingen steeds weer kunnen maken.
Initiator van Q-Search is Marjolein Hins. Zie CV Marjolein, Profiel Marjolein en/of tv docu (uit 2012, zij is in de loop der jaren veranderd, je hoort echter nog wel duidelijk haar andere kijk op zaken doen).

Praktische kennispartners, delende en samenwerkende inspirators en referenties

Praktische kennispartners: info diversen op Nieuws en info en Transformatie 21e eeuw.
Managementboek: voor boeken. Of Youbedo voor als je 10% van de opbrengst aan een zelfgekozen goed doel wilt schenken.
Artikelen duurzaamheid, zie Duurzaam Nieuws. Artikelen ontwikkeling Overheid: zie Platform O.
Artikelen ontwikkeling mensen: zie MensCentraal. Zie ook Boeken en Q-artikelen voor info van Q-Search partners.

Delende en samenwerkende inspirators en referenties
Met hen werken wij samen, wisselen wij over en weer kennis en ervaring uit en/of genieten we van elkaars talent en creaties, zodat we met elkaar groeien en de ontwikkelde kennis en ervaring naar de samenleving brengen. Tevens zijn zij als referentie in te schakelen en de meesten, als het past in hun agenda, voor Inspiratie - presentaties, optredens en lezingen beschikbaar.

Derk Loorbach

Derk is directeur van DRIFT (Dutch Research Institute for Transition) en hoogleraar Sociaal-economische Transitions aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de oprichters van de transitie aanpak als nieuwe vorm van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan honderd publicaties op dit gebied en is betrokken geweest als een actie-onderzoeker in tal van transitieprocessen met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Hij is een veel gevraagd spreker in en buiten Europa.

Derk viel op, omdat hij onderzoek heeft gedaan naar alle facetten van transities en aangeeft dat hij niet zou weten hoe je ze moet uitvoeren. Dat getuigde wat een bescheiden mens hij is. Hij weet namelijk niet alleen veel van transities, hij is ook bij allerlei transities betrokken. Hij is daarin zowel abstract adviserend als concreet uitvoerend. Zijn kwaliteit zit ‘m erin dat hij in begrijpelijke taal helder kan maken wat een transities is en wat er bij komt kijken. En daarin staat hij als een huis als hij zijn ervaringen deelt. Een leuk en praktisch mens, die niet om de hete brij heen draait.
Een van de projecten waar hij meewerkt om integrale oplossingen in onderwijs, wonen en werken te creëren om schuldproblemen en armoede van jongeren op te lossen is: http://zwerfjongeren.nl/knelpunten/wie-voelt-zich-verantwoordelijk-voor-dak-en-thuisloze-jongeren/. Daarnaast werkte hij, als belangrijke katalysator, mee aan het Europese project: TRANSIT (relevante informatie voor policiti, journalisten en wetenschappers om dieper in te duiken).

Kijk hier naar een kort filmpje waarin Derk uitlegt wat hij verstaat onder transitie in het sociaal domein.

Erik Gerritsen

Erik (1962) is vanaf 1 juni 2015 Secretaris-Generaal bij het Ministerie van VWS en is sinds februari 2009 Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam geweest. Dat is waar wij hem ontmoetten. Daarvoor was hij kennisambassadeur voor en gemeentesecretaris van Amsterdam. Erik begon zijn loopbaan in publieke dienst in 1986 bij het ministerie van Financiën om deze te vervolgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Erik studeerde politicologie in Rotterdam en informatiemanagement in Amsterdam en promoveerde eind 2011 op het proefschrift "De slimme gemeente nader beschouwd". Hij schreef de blog: De Slimme Gemeente (vh De slimme overheid)

Erik is een toegankelijk, moedig en bijzonder mens, hij slaat nieuwe wegen in. Zijn drijfveer is maatschappelijke verschil maken en zijn fascinatie het oplossen van ongetemde problemen. Hij doet wat werkt en is de eerste overheidsbestuurder die verandering in alle gelederen binnen zijn organisatie door de mensen zelf heeft laten ontstaan. Hij gebruikte daarbij de term 'inrollen' i.p.v. 'uitrollen.

Herman Wijffels

T/m 3 oktober 2016 was Herman Hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht. Voorheen o.a. bestuursvoorzitter Rabobank en voorzitter SER. Hij is van jongsaf aan in contact geweest met de natuur via het agrarische bedrijf van zijn ouders en heeft de principes van natuurlijke balans tot leven gebracht in de zakelijke en institutionele omgevingen waar hij werkt(e).
Het heeft hem de inzichten gegeven waar wij ons momenteel bevinden in onze ontwikkeling als mensheid. Deze wijsheid draagt hij van harte uit als brug en wegwijzer tussen bestaande samenleving en waar wij naar onderweg zijn. Hij weet daarmee als spreker en bijzonder wijs en mooi mens altijd een snaar te raken! Als je klikt op deze link dan hoor je een interview met Herman uit 2015 over zijn visie op de groei van mens, samenleving en economie. Hier een televisie interview op 2 oktober 2016 en een heldere visie op leiderschap: Ondernemen in een wereld van verbroken relaties.

Over onze visie en aanpak van 'The art of Impact' zegt hij:
"Q-Search/OntwikkelRijk bevindt zich met het gedachtengoed van 'The art of Impact/Collectief Ontwikkelen met Impact' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken."

Jan van Ginkel

Jan is concerndirecteur/loco provinciesecretaris bij Provincie Zuid-Holland v/h Gemeentesecretaris/Alg. Directeur Gemeente Zaanstad.
Wij ontmoetten Jan op een bijeenkomst van Gemeentebeleving toen hij nog werkte bij gemeente Schiedam. Hij vertelde toen over het boek Werken aan de wakkere stad - Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht dat hij schreef met Frans Verhaaren.
Met name zijn eigen ervaringen deelde hij open en ook vertelde hij hoe hij zich in zijn werk beweegt tussen wat is en wat hij als visionair leider graag neerzet.
Zijn visie op verandering is interessant, daarnaast is hij ook een leider van de toekomst in onze ogen. Hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Heeft heldere aanpak voor ogen, geeft daarin mensen veel ruimte en is heel open over wat het van je persoonlijkheid vraagt om zo'n zware veranderbaan te hebben als er soms dagen bij zitten waar je alleen maar tijd hebt om korte termijn brandjes te blussen.
Uit het artikel van 9 augustus 2016 in Publiek Denken is het duidelijk waar wij elkaar aanspreken, hij gaat duidelijk voor én-én organiseren, collectief waar het handig is en besparend werkt, regionaal voor de verbinding en de resultaten. In dit artikel over het rapport Maak waar! kun je ook een goed beeld van hem en zijn visie krijgen waarbij menselijke waarden altijd centraal staan.

Jan is naast zijn toegankelijke en ervaren persoonlijkheid een bouwer en ontwikkelaar, met oog voor bestuur, organisatie en medewerkers. Hij focust op resultaten, processen en belangen. Is analytisch, strategisch, vernieuwend en omgevingsbewust. Verbinden en borgen staan bij hem hoog in het vaandel.

Jan Jonker

Jan is een bevlogen mens en spreker met een innovatieve visie op duurzaam ondernemen. Het verbinden van strategie, nieuwe business modellen en transitie staan voor hem centraal.
Hoogleraar (Prof. Dr.) Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen sinds 2011 en voor 2017-2018 benoemd op de Belgische leerstoel Emile Francqui, een leerstoel "Nieuwe Business Modellen: Duurzaam. Circulair. Inclusief" bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die zich richt op sociaal ondernemerschap en nieuwe business modellen.

Wij hebben Jan in 2012 leren kennen. Marjolein legde ongevraagd een verbinding voor hem, die opviel, omdat niemand anders dat deed. Hiermee spiegelde hij de kracht van haar Connecting Impact, echter vroeg haar ook meteen om een hoofdstuk over Verbinding in het boek Werken aan de WEconomy te schrijven. Daar resteerden toen nog 5 weken voor en dat hebben wij opgepakt met de binnen Q-Search actieve Sociale Innovatie Groep, die inmiddels is doorontwikkeld in andere initiatieven. Iets wat alleen niet gelukt was.

Het mooie aan Jan is dat zijn kracht zit in het opleveren van veel en relevante kennis vanuit de praktijk in gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde, en tevens praktische, vormen als boeken en websites (bijv. www.nieuwebusinessmodellen.nl). Hierdoor is deze kennis snel beschikbaar voor universiteiten, zodat studenten direct de meest up-to-date kennis en ervaring kunnen leren. Tevens kan het bedrijfsleven en politiek die kennis en ervaring in haar beleidsvorming toepassen.
Op Duurzame Dinsdag, 6 september 2016, mocht Jan een Duurzaam Lintje in ontvangst nemen in de oude Tweede Kamer uit handen van Prinses Laurentien van Oranje-Nassau. Het Duurzaam lintje is de enige duurzame onderscheiding in Nederland en zelfs uniek in de wereld. Sinds 2008 wordt het uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit zie je bijv. terug in zijn werk rondom het concept over Inclusive Banking.

Jeff Gaspersz

Jeff is hoogleraar Innovatie aan de Universiteit Nyenrode en adviseur innovatiemanagement. Hij ondersteunt ondernemingen, teams en managers bij de vormgeving van vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën. Voordat Jeff bij Nyenrode kwam was hij onder meer verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en KPMG. Eerst als manager van KPMG Trendwatch Institute, daarna als director van het Center for Innovation.

‘Innovatiekracht zit in de hele organisatie’ aldus Jeff en hij pleit daarom ook voor een zo laag-drempelig mogelijke definitie van innovatie. ‘Goede leiders communiceren dat innovatie bij het werk hoort. Het is waarde creëren in je werk, met je werk en voor wie je werkt’.
Hiermee maakt Jeff van innoveren een proces dat start bij mensen in plaats van een technische exercitie. Dit sluit aan bij onze visie op Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen. Mensen als Jeff zijn nodig om een transformatie te maken en anders naar mensen en organisaties te leren kijken.

Via Ideebrief stuurt hij periodiek adviezen en inzichten voor versterking van innovatiekracht van organisatie, team en op persoonlijk niveau van hemzelf en anderen. Daarnaast heeft hij veel boeken geschreven, klik hier voor het overzicht van zijn boeken.

Judith Semeijn

Judith is bijzonder hoogleraar op de door Noloc gefinancierde leerstoel Loopbaanmanagement (SHRM) en voorzitter van de vakgroep Organisatie. Sinds 2018 ook hoogleraar Duurzaam Human Resource Management.
Zij doet onderzoek in het HRM veld naar loopbanen, competenties, duurzame inzetbaarheid en duurzamer beleid, en werkt o.a. mee aan SoFoKleS project duurzame inzetbaarheid voor medewerkers van Nederlandse universiteiten.
Haar persoonlijke interesse gaat uit naar hoe mensen hun persoonlijke kwaliteiten (hun energie) meer en beter kunnen benutten in werk en organisaties om zodoende een duurzame toekomst te manifesteren.
Zij startte bij de faculteit Economie en Business Administration van de Universiteit van Maastricht in 1997 en deed daarna haar PhD onderzoek bij het Centre for Education and the Labour Market (ROA). Toen ging zij naar Cinop (centrum voor innovatie van opleidingen). Vanaf 2007 is zij verbonden aan de Open Universiteit, School of Management, nu bij de faculteit Management, Science & Technology, gericht op inmiddels Sustainable Human Resource Management topics. Sinds maart 2015 terug verbonden aan ROA als research fellow.

Judith is een betrokken mens én analytische denker, die nieuwe dingen onderzoekt en richting weet te geven binnen bestaande omgevingen en kaders. Dat is precies waar zij door opviel en, bij de start in 2013, werd uitgenodigd aan te sluiten bij de MIG, Maatschappelijke Intervisie Groep. Logisch dat zij sinds september 2015 de Noloc leerstoel voor Loopbaanmanagement bezet. Er zal nog veel in dit werkveld gaan veranderen, zij lijkt de aangewezen persoon hier gedachten over te hebben en mede richting aan te geven. Dit liet ze bijvoorbeeld horen in dit artikel van P&O Actueel Personeel uitwisselen, waarom niet?

Marinka Kuipers

Marinka is bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo’ aan de Open Universiteit. Zij heeft een eigen onderneming ‘CarPe CarrièrePerspectief’ en is directeur/bestuurder van het trainingsbureau ‘Loopbaangroep’.

Haar onderzoeksthema’s zijn: loopbaanontwikkeling en –begeleiden, leven lang ontwikkelen en professionalisering vanuit loopbaanperspectief. Zij geeft trainingen en advies in het beroepsonderwijs.
Zij is in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties. Zij is auteur van het boek ‘Breng beweging in je loopbaan’. In 2008 is zij onderscheiden met ‘de Johan van der Sanden erepenning’ door de Stichting Platforms Vmbo. Haar publicaties vind je onder deze link. Zij is mede oprichter van het CRN Career Research Network.

Marinka zet haar uitgebreide kennis en ervaring met veel focus en energie in om proactief bij te dragen aan transformatie van mensen, organisaties en het onderwijs. Zij is daarnaast een heldere, fijne collega in projecten.

Nadine Roijakkers

Nadine is directeur MBA bij de Open Universiteit voorheen Professor of Strategy and Innovation Management at Hasselt University.
Vanaf haar PhD project bij de Universiteit Maastricht (1998-2002) houdt zij zich bezig met collaborative innovation. In de tijd dat ze bij de TU/e werkte, leerde zij Q-Search kennen en onderhielden we goed contact, met soms stilten. Bij Atos Consulting verdiepte haar kennis en ervaring zich. Na een aantal jaren keerde ze terug naar de universiteit om innovatie over te brengen op de jonge dames en heren, de leiders van de toekomst.
Zij maakt vanaf 2014 deel uit van de Maatschappelijke Intervisie Groep en ervaarde hoe Q-Search zich als een ecosysteem gedroeg. In 2015 vond zij het moment daar om Q-Search verder te onderzoeken. Dit deed ze met Oana-Maria Pop als PhD en Diana Rus bracht ook haar kennis en expertise in. Zij brachten de eerste drie fasen van Q-Search goed in kaart en duidden ze, zie The Q-Search Case. In juni 2016 hield Nadine een presentatie bij de TU/e op een spring seminar voor internationale studenten (klik hier voor de foto's). In augustus 2016 bezocht Oana-Maria de Academy of Management in Anaheim, USA, om hun bevindingen te presenteren.

Nadine is een bescheiden, wijs en betrokken mens, die de samenleving vanaf een afstand observeert en overstijgende inzichten biedt. Zij en team spiegelden ons het volgende: Building ecosystems seems to be an effective way of achieving transformation, yet, they take time to build (there is no fast-forward route)… and they need to be initiated by a particular type of entrepreneur.

Paul de Beer

Paul is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. In deze functie is hij tevens wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht en onderzoeker bij het Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij tal van nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van het Kennisplatform Werk en Inkomen.

Paul zorgt door zijn nuchtere en goed onderbouwde kijk van verleden naar heden en binnen verschillende disciplines voor een stuk rust in de transformatie waar we als samenleving, naar zijn zeggen, constant doorheen gaan. Waarbij hij ook een goede duiding geeft van het feit dat bepaalde systemen en rechten, zoals wij die gebruiken of hebben verworven, toe zijn aan vernieuwing. Tevens geeft hij inzicht in de denkrichting, die je zou kunnen gaan als collectief, en belangrijk ook hoe mensen ontwikkelen en leren door het gewoon te doen.

“Je kunt pas een kompas gebruiken en je koers uitzetten als je weet waar je heen wilt” aldus Paul. Waarmee hij duidelijk aangeeft dat we ons niet gek moeten laten maken door de veranderingen, die op ons afkomen. “We kunnen samen onze toekomst bepalen als we daar goed georganiseerde, gezamenlijke keuzes in maken”. Voor een boeiend interview luister je naar RTL Z: Podcast een leven lang leren klinkt als straf.

Paul de Blot SJ

Paul is als honorair hoogleraar - professoraat business spiritualiteit - verbonden aan Business Universiteit Nyenrode, waar hij sinds 1979 actief is in diverse rollen (zie hier). Nog steeds werkt hij door en geeft lezingen en schrijft zijn weblog e.d. Sinds 20 nov. 2009 terecht benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere bijdrage op maatschappelijk en academisch terrein. Voordat hij in Nederland kwam studeerde hij chemische technologie, diverse vormen van filosofie, politicologie, psychologie, spiritualiteit en theologie. Deze enorme kennis gecombineerd met zijn levenservaring w.o. het leven in een concentratiekamp en reizen door het Midden Oosten maakte van Paul een levendig, aimabel mens, met diepgaande gevoelsdimensies, die dagelijks geniet van wat hij kan bijdragen op het gebied van business spiritualiteit, een bewustzijn dat onze westerse maatschappij grotendeels ontbeert. Dit doet hij op een open en voor iedereen toegankelijke wijze.

Hij schrijft prachtige publicaties, vaak ook in samenwerking, leesbaar en voor veel mensen inspirerend bijv. De brug naar Business spititualiteit. Radicale vernieuwing begint bij de wortels en Ik heb een droom. Van duurzaamheid tot zingeving. De natuur als onze leerschool.. Tevens is Paul het levendige voorbeeld dat werken tot hoge leeftijd (hij is dik over de 90 jaar oud) echt kan als je goed voor jezelf zorgt!! Zijn nieuwste uitgave heet dan ook Ik heb plezier.
Meer interesse? Zijn blogs zijn te volgen op zijn weblog of schrijf je in voor de emailnieuwsbrief op Scintillae.nl.

Stef Bos

Wat een mooie dag
Onder zon en wolken
Van het zuiden naar het noorden
Spelen in het Concertgebouw
Als zinnen
In een eindeloos verhaal
Traditie
Kan zo mooi zijn
Zo rijk
En zo geruststellend
Omdat je voelt dat we niet meer zijn
Dan een deel van een geheel
Maar ook niet minder
Vanavond
Mogen een paar songs hier thuiskomen
En wat een huis.....
Wat een eer

Na een avond optreden in het Concertgebouw met zijn band waar hij o.a. zong Kan het niet alleen en Dichter bij de kern.

In Stef als mens en uit zijn muziek en teksten resoneert het gevoel Back to the basics! Verbinding en engagement creëren met elkaar en Patronen loslaten, zodat we Collective Impact bereiken. Stef's doorleefdheid maakt dat je kunt laten Beklijven - doorleven waar het leven als mankind - mensheid over gaat tijdens het genieten van het hele optreden. Gevoelens die ook terugkomen in het gedicht op onze homepage, No Man is An Island. Het gevoel dat maakt dat wij werken aan het bundelen van onze krachten en samen werken en leven vanuit eenheid: volwassen, eenvoud en geheel - maturity, simplicity and whole.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter