Verbinding, praktische partners en inspiratie

Samenwerking en sparren met Samen-werk talenten, opdrachtgevers en onderstaande inspiratiebronnen zorgt ervoor dat we scherp blijven op wat nodig is en de juiste verbindingen steeds weer kunnen maken.
Initiator van Q-Search is Marjolein Hins. Zie Profiel Marjolein, CV Marjolein en/of tv docu (uit 2012, zij is in de loop der jaren veranderd, je hoort echter nog wel duidelijk haar andere kijk op zaken doen).

Praktische kennispartners, inspirators en/of referenties

Praktische kennispartners: info diversen op Nieuws en info en Transformatie 21e eeuw.
Artikelen duurzaamheid, zie Duurzaam Nieuws. Artikelen ontwikkeling Overheid: zie Platform O.
Zie ook Boeken en Q-artikelen voor info van partners.

Inspirators en referenties (zie hieronder)
Vanuit de Samen-werk talenten, vaak met Marjolein Hins als strategisch verbinder, werken wij met hen samen, wissel(d)en wij over en weer kennis en ervaring uit en/of genieten we van elkaars talent en creaties. Hierdoor groeien we met elkaar en brengen we de ontwikkelde kennis en ervaring naar de samenleving. Tevens zijn zij als referentie in te schakelen en de meesten, als het past in hun agenda, voor Inspiratie - presentaties, optredens en lezingen beschikbaar.

Derk Loorbach

Derk is directeur van DRIFT (Dutch Research Institute for Transition) en hoogleraar Sociaal-economische Transitions aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de oprichters van de transitie aanpak als nieuwe vorm van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan honderd publicaties op dit gebied en is betrokken geweest als een actie-onderzoeker in tal van transitieprocessen met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Hij is een veel gevraagd spreker in en buiten Europa.

Derk viel op, omdat hij onderzoek heeft gedaan naar alle facetten van transities en aangeeft dat hij niet zou weten hoe je ze moet uitvoeren. Dat getuigde wat een bescheiden mens hij is. Hij weet namelijk niet alleen veel van transities, hij is ook bij allerlei transities betrokken. Hij is daarin zowel abstract adviserend als concreet uitvoerend. Zijn kwaliteit zit ‘m erin dat hij in begrijpelijke taal helder kan maken wat een transities is en wat er bij komt kijken. En daarin staat hij als een huis als hij zijn ervaringen deelt. Een leuk en praktisch mens, die niet om de hete brij heen draait.
Een van de projecten waar hij meewerkt om integrale oplossingen in onderwijs, wonen en werken te creëren om schuldproblemen en armoede van jongeren op te lossen is: http://zwerfjongeren.nl/knelpunten/wie-voelt-zich-verantwoordelijk-voor-dak-en-thuisloze-jongeren/. Daarnaast werkte hij, als belangrijke katalysator, mee aan het Europese project: TRANSIT (relevante informatie voor policiti, journalisten en wetenschappers om dieper in te duiken).

Kijk hier naar een kort filmpje waarin Derk uitlegt wat hij verstaat onder transitie in het sociaal domein.

Erik Gerritsen

Erik (1962) is sinds juni 2021 voorzitter directieraad bij woningcorporatie Ymere en was van 1 juni 2015 t/m 12 september 2021 Secretaris-Generaal bij het Ministerie van VWS en is sinds februari 2009 Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam geweest. Dat is waar wij hem ontmoetten. Daarvoor was hij kennisambassadeur voor en gemeentesecretaris van Amsterdam. Erik begon zijn loopbaan in publieke dienst in 1986 bij het ministerie van Financiën om deze te vervolgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Erik studeerde politicologie in Rotterdam en informatiemanagement in Amsterdam en promoveerde eind 2011 op het proefschrift "De slimme gemeente nader beschouwd". Hij schreef de blog: De Slimme Gemeente (vh De slimme overheid)

Erik is een toegankelijk, moedig en bijzonder mens, hij slaat nieuwe wegen in. Zijn drijfveer is maatschappelijke verschil maken en zijn fascinatie het oplossen van ongetemde problemen. Hij doet wat werkt en is de eerste overheidsbestuurder die verandering in alle gelederen binnen zijn organisatie door de mensen zelf heeft laten ontstaan. Hij gebruikte daarbij de term 'inrollen' i.p.v. 'uitrollen.

Herman Wijffels

T/m 3 oktober 2016 was Herman Hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht. Voorheen o.a. bestuursvoorzitter Rabobank en voorzitter SER. Hij is van jongsaf aan in contact geweest met de natuur via het agrarische bedrijf van zijn ouders en heeft de principes van natuurlijke balans tot leven gebracht in de zakelijke en institutionele omgevingen waar hij werkt(e).
Het heeft hem de inzichten gegeven waar wij ons momenteel bevinden in onze ontwikkeling als mensheid. Deze wijsheid draagt hij van harte uit als brug en wegwijzer tussen bestaande samenleving en waar wij naar onderweg zijn. Hij weet daarmee als spreker en bijzonder wijs en mooi mens altijd een snaar te raken! Als je klikt op deze link dan hoor je een interview met Herman uit 2015 over zijn visie op de groei van mens, samenleving en economie. Hier een televisie interview op 2 oktober 2016 en een heldere visie op leiderschap: Ondernemen in een wereld van verbroken relaties.

Over onze visie en aanpak van 'The art of Impact' zegt hij:
"Q-Search/OntwikkelRijk bevindt zich met het gedachtengoed van 'The art of Impact/Collectief Ontwikkelen met Impact' aan de leading edge van de ontwikkelingen zoals ik die ken."

Jan van Ginkel

Jan is concerndirecteur/loco provinciesecretaris bij Provincie Zuid-Holland v/h Gemeentesecretaris/Alg. Directeur Gemeente Zaanstad.
Wij ontmoetten Jan op een bijeenkomst van Gemeentebeleving toen hij nog werkte bij gemeente Schiedam. Hij vertelde toen over het boek Werken aan de wakkere stad - Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht dat hij schreef met Frans Verhaaren.
Met name zijn eigen ervaringen deelde hij open en ook vertelde hij hoe hij zich in zijn werk beweegt tussen wat is en wat hij als visionair leider graag neerzet.
Zijn visie op verandering is interessant, daarnaast is hij ook een leider van de toekomst in onze ogen. Hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Heeft heldere aanpak voor ogen, geeft daarin mensen veel ruimte en is heel open over wat het van je persoonlijkheid vraagt om zo'n zware veranderbaan te hebben als er soms dagen bij zitten waar je alleen maar tijd hebt om korte termijn brandjes te blussen.
Uit het artikel van 9 augustus 2016 in Publiek Denken is het duidelijk waar wij elkaar aanspreken, hij gaat duidelijk voor én-én organiseren, collectief waar het handig is en besparend werkt, regionaal voor de verbinding en de resultaten. In dit artikel over het rapport Maak waar! kun je ook een goed beeld van hem en zijn visie krijgen waarbij menselijke waarden altijd centraal staan.

Jan is naast zijn toegankelijke en ervaren persoonlijkheid een bouwer en ontwikkelaar, met oog voor bestuur, organisatie en medewerkers. Hij focust op resultaten, processen en belangen. Is analytisch, strategisch, vernieuwend en omgevingsbewust. Verbinden en borgen staan bij hem hoog in het vaandel.

Jan Jonker

Jan is een bevlogen mens en spreker met een innovatieve visie op duurzaam ondernemen. Het verbinden van strategie, nieuwe business modellen en transitie staan voor hem centraal.
Hoogleraar (Prof. Dr.) Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen sinds 2011 en voor 2017-2018 benoemd op de Belgische leerstoel Emile Francqui, een leerstoel "Nieuwe Business Modellen: Duurzaam. Circulair. Inclusief" bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die zich richt op sociaal ondernemerschap en nieuwe business modellen.

Wij hebben Jan in 2012 leren kennen. Marjolein legde ongevraagd een verbinding voor hem, die opviel, omdat niemand anders dat deed. Hiermee spiegelde hij de kracht van haar Connecting Impact, echter vroeg haar ook meteen om een hoofdstuk over Verbinding in het boek Werken aan de WEconomy te schrijven. Daar resteerden toen nog 5 weken voor en dat hebben wij opgepakt met de binnen Q-Search actieve Sociale Innovatie Groep, die inmiddels is doorontwikkeld in andere initiatieven. Iets wat alleen niet gelukt was.

Het mooie aan Jan is dat zijn kracht zit in het opleveren van veel en relevante kennis vanuit de praktijk in gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde, en tevens praktische, vormen als boeken en websites (bijv. www.nieuwebusinessmodellen.nl). Hierdoor is deze kennis snel beschikbaar voor universiteiten, zodat studenten direct de meest up-to-date kennis en ervaring kunnen leren. Tevens kan het bedrijfsleven en politiek die kennis en ervaring in haar beleidsvorming toepassen.
Op Duurzame Dinsdag, 6 september 2016, mocht Jan een Duurzaam Lintje in ontvangst nemen in de oude Tweede Kamer uit handen van Prinses Laurentien van Oranje-Nassau. Het Duurzaam lintje is de enige duurzame onderscheiding in Nederland en zelfs uniek in de wereld. Sinds 2008 wordt het uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit zie je bijv. terug in zijn werk rondom het concept over Inclusive Banking.
Jan ging op 17 juli 2020 met pensioen. Heel eerlijk gezegd verwachten wij echter dat hij zijn hele leven actief blijft in nevenactiviteiten, want hij weet er gewoon veel van en barst nog van de energie.

Jeff Gaspersz

Jeff is hoogleraar Innovatie aan de Universiteit Nyenrode en adviseur innovatiemanagement. Hij ondersteunt ondernemingen, teams en managers bij de vormgeving van vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën. Voordat Jeff bij Nyenrode kwam was hij onder meer verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en KPMG. Eerst als manager van KPMG Trendwatch Institute, daarna als director van het Center for Innovation.

‘Innovatiekracht zit in de hele organisatie’ aldus Jeff en hij pleit daarom ook voor een zo laag-drempelig mogelijke definitie van innovatie. ‘Goede leiders communiceren dat innovatie bij het werk hoort. Het is waarde creëren in je werk, met je werk en voor wie je werkt’.
Hiermee maakt Jeff van innoveren een proces dat start bij mensen in plaats van een technische exercitie. Dit sluit aan bij onze visie op Leven Lang Ontwikkelen en Collectief Ontwikkelen. Mensen als Jeff zijn nodig om een transformatie te maken en anders naar mensen en organisaties te leren kijken.

Via Ideebrief stuurt hij periodiek adviezen en inzichten voor versterking van innovatiekracht van organisatie, team en op persoonlijk niveau van hemzelf en anderen. Daarnaast heeft hij veel boeken geschreven, klik hier voor het overzicht van zijn boeken.

Judith Semeijn

Judith is sinds 2018 hoogleraar duurzaam HRM aan de Open Universiteit en aangesloten bij de Stroomversnelling Arbeidsmarkt. Van 2016-2020 bekleedde zij tevens de bijzondere leerstoel loopbaanmanagement bij de faculteit Managementwetenschappen van de OU i.s.m. Noloc. Judith is ook verbonden aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit van Maastricht als research fellow.
Zij doet onderzoek in het HRM veld naar aspecten van duurzaam HRM, loopbanen, competenties, duurzame inzetbaarheid en duurzamer beleid voor organisaties en de arbeidsmarkt en werkt o.a. mee aan een SoFoKleS project duurzame inzetbaarheid voor medewerkers van Nederlandse universiteiten (2014-2016). Twee van haar promovendi op het gebied van duurzaam HRM verdiepen zich in de samenwerking in netwerken van organisaties om loopbanen te managen en bij te dragen aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeid en waarom dat wel of niet succesvol is.
Haar persoonlijke interesse gaat uit naar hoe mensen hun persoonlijke kwaliteiten (hun energie) meer en beter kunnen benutten in werk en organisaties om zodoende een duurzame toekomst te manifesteren.
Zij startte bij de faculteit Economie en Business Administration van de Universiteit van Maastricht in 1997 en deed daarna haar PhD onderzoek bij ROA, over hoe specifieke en generieke competenties van afgestudeerden bijdragen aan succes bij de arbeidsmarktintrede. Hierna werkte zij bij Cinop (centrum voor innovatie van opleidingen). Vanaf 2007 is zij verbonden aan de OU, faculteit Management en richt zich daar op HRM en loopbaan topics.

Judith is een betrokken mens én analytische denker, die nieuwe dingen onderzoekt en richting weet te geven binnen bestaande omgevingen en kaders. Dat is precies waar zij door opviel en, bij de start in 2013, werd uitgenodigd aan te sluiten bij de MIG, Maatschappelijke Intervisie Groep, die wij oprichten om diverse domeinen met elkaar te verbinden om innovatie te entameren. Tevens werd zij 4 jaar lang door Noloc gefinancierd voor een bijzondere leerstoel loopbaanmanagement. Er zal veel in dit werkveld gaan veranderen, zij lijkt de aangewezen persoon hier gedachten over te hebben en mede richting aan te geven. Dit liet ze bijvoorbeeld horen in dit artikel van P&O Actueel Personeel uitwisselen, waarom niet?

Op initiatief van OntwikkelRijk ging zij in 2018 met de andere wetenschappers verbonden aan de OU (Marinka Kuijpers en Beatrice van der Heijden) en loopbaanprofessionals van Noloc en partners van OntwikkelRijk aan de slag om een definitie te maken voor LevenLangOntwikkelen:
“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.
Deze definitie werd, voortbouwend op eerder onderzoek, gepubliceerd in ScienceGuide, zie item 84. op Transformatie 21e eeuw.

Koos Vervoort

Koos heeft de Universiteit van het Leven met zeer goed gevolg afgelegd. Hij haalde zijn 1e graad al op zeer jonge leeftijd. Hij kon niet anders dan toen al besluiten dat Leven Lang Ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid nemen belangrijk is. Tot zijn 40e onderzocht hij de basispatronen waar mensen en groepen doorheen gaan in samen werken en leven. Dat was hard werken, want hij ondervond de rauwe kant ervan. Het leverde echter enorme kennis en ervaring over mensen op en het opende zijn en anderen hun hart. Op zijn 45e besloot hij, onder druk en met aanmoediging van zijn vrouw, om de door zijn levensloop opgelopen taalachterstand aan te pakken. Inmiddels is Koos ouder dan 60, ervaren ambassadeur voor laaggeletterden en schrijver van zijn eigen boek, dat je hier kunt vinden. 

Marjolein Hins is enorm blij met Koos samen te mogen werken, omdat hij al het wetenschappelijk onderzoek uit alle domeinen heel beknopt samenvat: "We zijn allemaal mensen, zullen we ons daar in eerste instantie op richten en menselijker met elkaar om gaan?!" Als geen ander ziet hij dat hier de sleutel zit tot maatschappelijke oplossingen, die nu nodig zijn. Daarin neemt hij het voortouw en laat hij zijn kwetsbaarheid, en daarmee zijn kracht zien, waarbij hij van zijn hart geen moordkuil maakt. Een prachtig voorbeeld van de mens van de toekomst, de mens met een groot hart voor mensen van alle rangen en standen, die samen een nieuwe samen-leving bouwen!

Paul de Blot SJ (overleden 15 december 2019)

Paul was als honorair hoogleraar - professoraat business spiritualiteit - verbonden aan Business Universiteit Nyenrode, waar hij sinds 1979 actief was in diverse rollen (zie hier). Hij werkte door tot zijn 95e en gaf lezingen en schreef zijn weblog e.d. Sinds 20 nov. 2009 terecht benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere bijdrage op maatschappelijk en academisch terrein. Voordat hij in Nederland kwam studeerde hij chemische technologie, diverse vormen van filosofie, politicologie, psychologie, spiritualiteit en theologie. Deze enorme kennis gecombineerd met zijn levenservaring w.o. het leven in een concentratiekamp en reizen door het Midden Oosten maakte van Paul een levendig, aimabel mens, met diepgaande gevoelsdimensies, die dagelijks geniet van wat hij kan bijdragen op het gebied van business spiritualiteit, een bewustzijn dat onze westerse maatschappij grotendeels ontbeert. Dit deed hij op een open en voor iedereen toegankelijke wijze en bracht daarmee menselijkheid terug in het bedrijfsleven en samenleving.

Hij schreef prachtige publicaties, vaak ook in samenwerking, leesbaar en voor veel mensen inspirerend bijv. De brug naar Business spititualiteit. Radicale vernieuwing begint bij de wortels en Ik heb een droom. Van duurzaamheid tot zingeving. De natuur als onze leerschool.. Tevens was Paul het levendige voorbeeld dat werken tot hoge leeftijd echt kan als je goed voor jezelf zorgt!! Een van zijn laatste uitgaves was dan ook Ik heb plezier.
Paul, dank voor alle jaren dat wij samen hebben opgetrokken en veel plezier waar je nu bent :-)

Rene von Schomberg

Dr. Dr. Phil. René von Schomberg is filosoof en STS-geleerde. Hij studeerde af als landbouwkundige in Wageningen. Hij was in 2007 een European Union Fellow aan de George Mason University, VS, en werkt sinds 1998 bij de Europese Commissie. Hij is ook gastprofessor aan de Technische Universiteit van Darmstadt.
Hij is auteur / redacteur van 15 boeken en zijn publicaties verschenen in een half dozijn talen. Hij is de eerste redacteur van het meest uitgebreide boek over verantwoorde innovatie tot nu toe: The International Handbook on Responsible Innovation. Een wereldwijde bron (Edward Elgar, 2019). Hij runt een blog, waar veel gratis downloadbare documenten over verantwoorde innovatie, sociaaleconomische aspecten van opkomende technologieën, ethiek en open wetenschap beschikbaar zijn: https://renevonschomberg.wordpress.com.  

Wij hebben Rene leren kennen als iemand, die al doende heeft ontdekt waarom wij nu achteruitlopen i.p.v. vooruitgang boeken als het gaat om innoveren en helemaal als we dat als samenleving verantwoord willen doen. Echter ook wat beleidspartijen, door samenwerking met beleid en praktijk, moeten doen om zaken proactief in werking te zetten om maatschappelijke innovaties te realiseren. Hij is daarmee een belangrijke bron die de integraliteit van zaken overziet om Collectief Ontwikkelen met Impact te verwezenlijken met elkaar. Los van het feit dat hij een fijn en praktisch mens is om mee samen te werken.

Stef Bos

Wat een mooie dag
Onder zon en wolken
Van het zuiden naar het noorden
Spelen in het Concertgebouw
Als zinnen
In een eindeloos verhaal
Traditie
Kan zo mooi zijn
Zo rijk
En zo geruststellend
Omdat je voelt dat we niet meer zijn
Dan een deel van een geheel
Maar ook niet minder
Vanavond
Mogen een paar songs hier thuiskomen
En wat een huis.....
Wat een eer

Na een avond optreden in het Concertgebouw met zijn band waar hij o.a. zong Kan het niet alleen en Dichter bij de kern.

In Stef als mens en uit zijn muziek en teksten resoneert het gevoel Back to the basics! Verbinding en engagement creëren met elkaar en Patronen loslaten, zodat we Collective Impact bereiken. Stef's doorleefdheid maakt dat je kunt laten Beklijven - doorleven waar het leven als mankind - mensheid over gaat tijdens het genieten van het hele optreden. Gevoelens die ook terugkomen in het gedicht op onze homepage, No Man is An Island. Het gevoel dat maakt dat wij werken aan het bundelen van onze krachten en samen werken en leven vanuit eenheid: volwassen, eenvoud en geheel - maturity, simplicity and whole.

Toon Hermans (overleden 22 april 2000)

Als Nederlandse cabaretier valt altijd zijn goede kennis van mensen en het leven op. Dit uitte zich in slimme, korte gedichtjes en quotes en mooie cabaretvoorstellingen. '

Zijn gedicht 'Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken inspireerde ons en vertelt iets over de rol die Q-Search, OntwikkelRijk en de partners met wie wij samen werken vervullen, voor elkaar en in de samenleving en economie.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter