Waarden en daden: samen gemeenschappen ontwikkelen

Door samen te werken met Q-Search worden projecten innovatief georganiseerd en vanuit onze integrale aanpak waar Verbinding en engagement centraal staan.

• Q-Search is ondernemend, we adviseren en begeleiden vanuit werk- en
   levenservaringen.
• Wij zetten ieders kwaliteit in en zorgen dat de organisatie zelf de ervaring behoudt.
• Wij organiseren landelijk en zo nodig grensoverschrijdend netwerk.
• Wij hebben alles op het gebied van (advies over) integrale mens- en
   organisatieontwikkeling binnen bereik.
• Wij organiseren ondernemerskwaliteit met passie: professioneel met menselijke
   waarden.
• Wij zijn persoonlijk betrokken bij de projecten of klanten waar we voor werken.
• Wij zijn inzetbaar op kleine opdrachten als ook op grote opdrachten d.m.v. inzetten van Starteams.
• Wij werken flexibel en kunnen – wanneer gewenst – snelheid maken.
• Wij werken vanuit de kracht van diversiteit, eenvoud en inclusiviteit:
  Volwassen, eenvoud en geheel - maturity, simplicity and whole!
• Q-Search signaleert trends en vernieuwingen en creëert nieuwe kansen voor de toekomst!

Wel-zijn

Bewust vernieuwend zijn!

Q-Search wil bijdragen aan de verhoging van (arbeids)tevredenheid door zelf het voorbeeld te zijn.
Wij doen dit door onszelf bewuster te (leren) zijn hoe we plezier en ruimte creëren naast ondernemendheid en creativiteit, zodat we energie uitstralen en meenemen in onze interacties.

Gezonde mensen vormen een gezonde samenleving en economie!


Terug naar Q-Search ecosysteem

Wel-doen

Wij gaan voor een praktische aanpak gericht op impact.
Woorden én daden, wel-zijn én wel-doen;
vanuit een gezamenlijk gedragen belang.

Pro-actief bijdragen aan een duurzame samenleving waarin voor iedereen plek is en resources eerlijk worden gedeeld, zodat we met z'n allen groeien.

Wij delen met elkaar een soortgelijk gevoel van wel-zijn, het Q-gevoel: volwassen, eenvoud en geheel -
maturity, simplicity and whole!
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter