Mens centraal - doet ertoe! En wat jij doet ook!

Verbinders van en voor mensen die concrete oplossingen voor kansengelijkheid en menselijke maat creëren.
Praktisch op weg naar een inclusieve samenleving!

Stel je een samenleving voor waarin je wordt geaccepteerd voor wie je bent. Waarin je jouw unieke talent kunt inzetten en daarvoor wordt erkend, herkend en gewaardeerd. Een gemeenschap waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ons leven en werk.

Die samenleving vraagt van ons allen dat we (mogen) meedenken en -doen echter ook dat we, van burger tot bestuurder, kwetsbaar zijn als we iets (nog) niet kunnen of weten, zodat anderen ons daarbij kunnen helpen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen en een gelijkwaardige benadering van elkaar.

Dit vraagt om transformatie, zowel bij ons persoonlijk als in de samenleving.
We ontwikkelen namelijk collectief naar een nieuw systeem waarin alle mensen meedoen en belangen en machtstructuren transformeren in een wereldgerichte, verbonden krachtenstructuur. De wereld die we van nature zijn, een ecosysteem waarin mensen, dieren en de natuur de ruimte krijgen die ze nodig hebben voor een gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven. Waarin politiek, wetenschap, journalistiek, beleid en wetgeving, bedrijven, scholen, wonen, werken, ontspannen en relaties naar nieuwe duurzamer vormen tranformeren en dat doen we met elkaar, als collectief. En ieder voor zich vanuit haar/zijn hart en gevoel.

Dan is het natuurlijk ook belangrijk dat iedereen meedoet, en ook echt mee mag doen.
Dat we oprecht naar elkaar luisteren en zien dat wat een ander heeft of kan jouw talenten aanvult. We zien dat die ander niet lastig is of jou in de weg wil zitten, maar iets kan dat ook nodig is en dat je samen meer weet dan ieder voor zich. Ook vraagt het de veiligheid en het vertrouwen dat we een stukje van onszelf durven te delen ten gunste van het geheel. Een geheel waar we allemaal beter van worden!

Of je nou aan 't leren bent verantwoordelijkheid te nemen of los te laten en besluiten samen te nemen, meer mag luisteren of juist meer van je mag laten horen, je open mag stellen voor mensen met een voor jou onbekende achtergrond of jouw netwerk al opent om verschillende werelden met elkaar te verbinden, voor iedereen geldt hetzelfde: wat jij doet, doet ertoe! En gun een ander die ruimte ook en handel daar naar.
We hebben allen een gelijkwaardige inbreng in het nieuwe geheel, al is de inbreng en de opbrengst wellicht verschillend. Niet elk radertje in het geheel is even groot, het geheel staat echter wel stil als een radertje niet meedraait. Dus ieders inbreng is belangrijk.
We zullen elkaar vanuit een nieuw perspectief benaderen. Een wereldgericht perspectief waarin we leren de grens in onszelf te openen om anderen toe te laten en te helpen waar dat nodig is. Vanuit een collectieve ontwikkelbenadering om zaken anders te gaan organiseren, zodat we uit de verkramping raken waar we nu nog wereldwijd in zitten met elkaar. Het mooie is dat alle nieuwe wegen er al zijjn om deze wereld en dit leven vorm te geven. Ook de bruggenbouwers, wegbereiders en verbinders.

Je merkt aan iedereen dat wij verlangen naar een andere leefwereld en ook voordat corona en de oorlog in Oekraïne ten einde zijn kunnen we hier al mee starten. We hebben namelijk zelf de sleutel van een ander leven in handen, niemand anders. Wat jij doet, doet ertoe!

#MenselijkeMaat = #MensCentraal #DoetErtoe #MaatschappelijkEngagement #VoelbaarResultaat

Bron: Marjolein Hins, geïnspireerd door alles wat nu nog niet en al wel gebeurt en de potentie die we samen hebben.
4 februari 2021 en 30 april 2022 aangevuld

Collectief Ontwikkelen en maatschappelijk engagement

Beoogde resultaten worden onvoldoende bereikt met bestaande aanpakken alleen. Wij staan op om complementerend de jarenlange bewezen kennis en ervaring van de ondernemende praktijk in te zetten met als doel te zorgen dat iedereen die mee wil doen dat kan en wordt bereikt. Wij werken vanuit ons OntwikkelRijk netwerk aan projecten, met en voor betrokken mensen, bedrijfsleven, ngo's, vrijwilligers-, kunst- en cultuur en maatschappelijke organisaties, overheden, ondernemende partners, gemeenten / sociaal domein, onderwijs- en kennisinstellingen, sociaal ondernemingen en andere partijen in het ecosysteem, voor een inclusieve samenleving waar menselijke maat de norm is (zie overzicht Collective Impact+ in de praktijk).

Terug naar The art of Impact
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter